University of Twente Student Theses

Login

Programme: Civil Engineering and Management MSc (60026)

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 259.

2012

Homan, Thijs C. (2012) Freeway work zone capacity: empirical research on work zone capacity in the Netherlands.

Klok, T.M. (2012) Modelling of stormwater overland flow in urban areas: Assessment of WOLK as an overland flow modelling tool.

Duivenbooden van, T.F. (2012) Route choice modelling based on empirical evidence: case study Alkmaar.

Hafkemeijer, B. (2012) Waterschaarste in Europa : het effect van verwachte waterschaarste op internationale virtuele waterstromen en nationale water footprints.

2011

Fikse, Kornelis (2011) Accelerating the search for optimal dynamic traffic management : improving the Pareto optimal set of dynamic traffic management measures that minimise externalities using function approximations.

Makkink, Arno (2011) Acceptatie van eenvoudige berekeningsmethoden in de verkenningsfase van natte infrastructurele projecten.

Rolink, Niek (2011) Alle Pijlen gericht op de Pijlebrug Een variantenstudie voor het projectgebied Pijlebrug in Meppel.

Siemerink, Martijn (2011) Coastal development through mangrove creek catchments.

Mestrum, Daan (2011) De ontwikkeling van een quickscanmethodiek om de modal split van personenverkeer te bepalen.

Entzinger, Niels Alwin (2011) De relatie tussen KRW & WB21 maatregelen in beekdalen en droge voeten benedenstrooms - Analyse van de effecten van maatregelen in het stroomgebied De Dommel op wateroverlast rond ’s-Hertogenbosch.

Chaziris, Antonios (2011) Development of a new pro-active vehicle actuated signal control strategy : evaluation on an urban intersection in Athens.

Swaay, T.G.H. (2011) Eerst woorden, dan daden: eisen- en configuratiemanagement ter ondersteuning van de ontwikkeling van de eisenspecificatie voor civiele constructies.

Groot de, K.C.J.A. (2011) Hoe woningen het duurzame antwoord worden op het kantorenoverschot Vergelijkingsonderzoek naar de duurzaamheid van transformatie versus sloop & nieuwbouw.

Elizondo Garcia, F.A. (2011) Impact of Benthic Species on River Morphology.

Ensing, Erik (2011) Improving a non-linear model for simulating sand waves An idealized modelling study on the effect of including suspended sediment and a critical condition for bed load transport on sand wave predictions in the North Sea.

Wal van der, P.J. (Marcel) (2011) Managing opportunities in infrastructure projects : how to increase client value in the planning and realization phase.

Nienhuis, Jaap (2011) Modeling deltaic response to changes in fluvial sediment delivery.

Obdeijn, C. (2011) Modelling parking guidance systems in S-Paramics: development of an S-Paramics tool to simulate parking guidance systems.

Putten van, D.R. (2011) Morfologisch modelleren van nevengeulen in 2D Afstudeerverslag over verschillen tussen 2D-, 1D- en analytische resultaten.

Middelkamp, Jasper L.G. (2011) Public participation? The influence of characteristics of projects on the role of stakeholders and design changes.

Nomden, Harm Gerrit (2011) SANTOSS sand transport model: Implementing and testing within the morphological model UNIBEST-TC.

Draijer, W.M. (2011) Succesfactoren van intergemeentelijke samenwerking: over succesfactoren van beleidsmatige intergemeentelijke samenwerking aangaande bedrijventerreinen.

Heesbeen, Jeroen (2011) The use of integrated modelling in an urban water system and its influence on flood estimation.

Pham, Trang Van (2011) Tracking the uncertainty in streamflow prediction through a hydrological forecasting system.

Eveleens Maarse, Joris (2011) Travel information provision for the traveller in public transport. Can it be improved?

2010

Gurmu, Zegeye Kebede (2010) A dynamic prediction of travel time for transit time for transit vehicles in Brazil using GPS data.

Haar ter, M.B.A. (2010) A new method to predict the aggregate roughness of vegetation patterns on floodplains.

Janssen, Stephan R. (2010) A part of transport : testing sediment models under partial transport conditions.

Odijk, S.W. (2010) Analysis of production of cooled ready-mixed concrete production in an international setting : a case study of the internationalisation of an Austrian small private owned organisation to Qatar.

Bijleveld, F.R. (2010) Asfaltwegenbouw, op weg naar professionalisering : op basis van mechanische eigenschappen het bepalen van temperatuur‐ en -tijdsvensters voor het verdichten van Nederlandse asfaltmengsels.

Eijkelhardt, Christian (2010) BCT op weg naar een rol als systems integrator : onderzoeksrapportage van Christian Eijkelhardt.

Jong de, J.N. (2010) Binnenring Amsterdam : het optimaliseren van het wegprofiel met het doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

Beeker, P.M. (2010) Breaking barriers for innovation within desigin and constructs contracts : towards a roadmap for sustainable procurement.

Bekker, B.T.W. (2010) De invloed van verhoogde wegen op overstromingen.

Draak, M.R. (2010) De ontbrekende spoorlink van het noorden : vervoers‐ en optiewaarde studie voor de spoorlijn Heerenveen ‐ Groningen.

Klok, E.J. (2010) Determinants of the demand for bus transport : a model to determine the number of bus boardings in a neighbourhood.

Wiendels, S. (2010) Een procedureformat voor projectdossiers in verkenningen en planstudies vanuit een Systems Engineering perspectief.

Weeink, Werner H.A. (2010) Evaluation of streamflow and ensemble tresholds.

Chen, J. (2010) Flooded with water deficits : optimal timing of an environmental flow release, using flow forecasts in the operational management of a reservoir.

Olthof, E.E. (2010) Have they missed the tram? : a case study on well-timed public transport in new housing developments.

Schreuder, Wouter M. (2010) Het verbeteren van de suboptimale samenwerkingen van Plegt-Vos wonen BV met haar leveranciers door het koppelen van platformtechnologie en inkoopmanagement.

Sterrenburg, E. (2010) How low should we go? : water-scarcity patterns under different levela of decentralization in water allocation : an agent-based approach.

Bisterbosch, Jasper H. (2010) Impacts of climate change on low flows in the Rhine basin.

Bodok, R.A.C. (2010) Improving regional bus transport : seeking possibilities to attract new users and maintain the current users in The Netherlands.

Bijl van der , B. (2010) Individual users’ perception of signalised intersections.

IJzer, Steven (2010) Influence of surface waves on sand wave migration ans asymmetry.

Tillaart van den , Sander P.M. (2010) Influence of uncertainties in discharge determination on the parameter estimation and performance of a HBV model in Meuse sub basins.

Munster, T.J. (2010) Initiatie van GC in GWW-projecten in Amsterdam.

Meer van der, Mark (2010) Kritieke succesfactoren voor de voortgang van ruimtelijke planning : een evaluatie van multifunctionele accomodaties.

Idema, H. (2010) Meer begrip voor meer grip : afstudeeronderzoek naar het gebruik van virtueel bouwen bij bouwbedrijven in de B&U‐sector voor het verkrijgen van hoeveelheden.

Oude de, R. (2010) Modelling wave attenuation by vegetation with SWAN-VEG : model evaluation and application to the Noordwaard polder.

Messinella, Maurizio (2010) Models for the analysis of tunnelling construction processses.

Velema, Jorick J. (2010) On the tidal dynamics of the North Sea : an idealised modelling study on the role of bottom friction, the Dover Strait and tidal resonance in the North Sea.

Bosveld, Stefan (2010) Onderhoud van vaarwegen : naar een koppeling tussen beleidsdoelen en uitvoering.

Neijssen, R. (2010) Onderzoeksrapport faalkostenreductie in de wapeningsketen : ontwikkeling en toepassing van een methodiek ter reductie van faalkosten in de wapeningsketen.

Gijezen, S. (2010) Organizing 3D building information models with the help of work breakdown structures to improve the clash detection process.

Rensen, D.H. (2010) Project de Oost Veluweweg, de geïntegreerde aanpak van een betonweg : procesevaluatie van een geïntegreerde projectpilot in de Grond-,Weg- en Waterbouw bij de gemeente Apeldoorn.

Vierstra, Meinte M. (2010) Real-time control of the South-North water transfer project within Jiangsu Province in China : development and assessment of model predictive control (MPC) as operational management sytems.

Telgen, M.G. (2010) Realistic route choice modeling.

Korver, A.J.F. (2010) Samenwerking bij de ontwikkeling van kantoren met een laag gebouwgebonden energiegebruik : een onderzoek naar de rol van de partijen binnen het projectteam gedurende de ontwikkelfase van een kantoor met laag gebouwgebonden energiegebruik, respectievelijk conventioneel kantoorgebouw.

Brandenburg, Peter G.F. (2010) Scale dependency of dune erosion models : performance assessment of the DUROS and XBeach model for various experiment scales.

Shastry, Srikanth (2010) Spatial assessment of transit oriented development in Ahmedabad, India.

Agten van, Quintijn (2010) Spatial optimisation of marine sand extraction : development of a tool determining safety areas around sandpits in the North Sea.

Horst van der, S.G.H. (2010) The architect as systems integrator : een casestudie hoe een architectenbureau kan optreden als centrale partij in het Nederlandse bouwproces.

Koppenhagen, R. (2010) Trucks on track : optimalisatie binnen de asfaltwegenbouw door inzicht in de asfaltlogistiek.

Tax, Janneke (2010) Vaker een trein, da’s pas fijn!? : onderzoek naar de robuustheid van een treindienstregeling met frequentieovergangen.

Zeefat, Paul (2010) Validation and improving Smakhtin environmental flow requirement method.

Beumer, S. (2010) Verkeersvoorspelling bij (her)ontwikkelingsprojecten : een studie naar de effecten van (her)ontwikkelingsprojecten op de generatie van verkeer en de toepassing van de resultaten in een modelstudie van het (her)ontwikkelingsproject ‘Via Breda’.

Kort, A.J.K. (2010) Virtual water trade in the SADC region : a grid-based approach.

Goor van, G.R.P. (2010) Watersysteemanalyse Sallandse Weteringen en Zwolle : werkennend onderzoek naar mogelijke waterstandsverlagende maatregelen.

Vos, E.Z. (2010) Westtangent Hengelo : onderzoek naar omleidingroutes, fasering en contractvorm.

Bulsink, F. (2010) Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland : verkenning naar wateraanvoermaatregelen om de zoetwatervoorziening in Midden-West Nederland te garanderen in de toekomst.

2009

Kremers, J.J.F.J. (2009) Aanbesteden en civiel-militaire interactie : het aanbesteden van civiel-militaire projecten in de context van expeditionair militair optreden.

Duijvestijn, R.C. (2009) Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken.

Delden van, J. (2009) Beprijzen, belonen of een budget: onderzoek naar de verwachte effectiviteit en aanvaardbaarheid van de prijsmaatregelconcepten beparijzen, belonen en een budget onder spitsrijders.

Schokkin, J.W. (Wiebe) (2009) Beter voorbereid door BIM: een onderzoek naar de invoering en toepassing van Virtueel Bouwen tijdens de voorbereiding van bouwprojecten.

Fafieanie, M.E. (2009) Calibrating route set generation by map matching GPS data.

Bentheim, Niek (2009) Co-maker of projectrelatie? Het opbouwen van strategische relaties voor een aannemer.

Kuiper, H.J. (2009) Consumentgerichte duurzame eEnergieconcepten : een onderzoek naar de bereidheid van potentiële kopers van nieuwbouwwoningen tot het investeren in energetische systemen om te komen tot een duurzame woning.

Koster, H.M. (2009) De relatie tussen belevingswaarde en gebruikersparticipatie bij vastgoedprocessen binnen Defensie : not everything that counts, can be counted and not everything that can be counted, counts.

Tillema, Gertjan (2009) Do drivers care about the harm they cause?: a stated preference experiment to determine how drivers value their contribution to air pollution, noise and safety.

Sambell, E.H. (2009) Een kritische beschouwing van bevolkingsontwikkelingen en de effecten op mobiliteit : een onderzoek naar de rol van bevolkingsprognoses in verkeersmodellen en de effecten van bevolkingsontwikkelingen in de komende decennia op mobiliteit in Nederland.

Reijnhoudt, J. (2009) Emissies in VERSIT+ en CAR II : een case studie naar de verschillen en overeenkomsten.

Lienden van, A.R. (2009) Energy scenarios in a water perspective : changes in water footprints related to energy transitions.

Massink, R. (2009) Estimating the climate value of bicycling in Bogota, Colombia, using a shadow pricing methodology.

Reuser, R. (2009) Financial arrangements regenerated : a research conducted to the establishment of financial arrangements between municipality and social housing associations in urban regeneration.

Topper, H.V. (2009) Flexibele samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkelingen: Contractuele afspraken om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Donk van, H. (2009) Gevolgen van toekomstverandering voor het Natte Hart van Nederland in 2050.

Vermue, H. (2009) Increasing complexity in hydrologic modelling : an uphill route?

Bodegraven van, C.W. (2009) Indicator development to determine the state of the (South-West) delta : designing, testing and evaluating an indicator development method.

Duin van, Olav J.M. (2009) Modelling the three-dimensional tidal flow structure in semi-enclosed basins.

Klop, E.R. (2009) Morfologische ontwikkelingen in sedimenterende nevengeulen: ontwerpparameters & sedimentbeheersende maatregelen.

Krol, Margreet (2009) Nieuwe Werkwijze Omgevingsmanagement De gevolgen van de Elverding-adviezen voor omgevingsmanagement in de verkenningsfase.

Beltman, J.A. (2009) Nieuwe markten voor industriële woningbouw : identificatie van mogelijkheden en strategieën voor toetreding tot nieuwe markten door industriële en klantgerichte Nederlandse woningbouwbedrijven.

Spruit, V.C.M. (2009) Omgaan met risicomanagement : een onderzoek naar de inbedding van integraal risicomanagement binnen Ballast Nedam Infra Projecten.

Waart van de, M. (2009) Plaquemines spillways : the impact of the lower Mississippi river levees on storm surge during hurricanes.

Breemer van den, J.J.A. (2009) RAMS and LCC in the design process of infrastructural construction projects : an implementation case.

Vosselman, J.J. (2009) Road infrastructure planning using spatial tools from a perspective of poverty reduction.

Overman, H.T.J. (2009) Simulation model for NOx distributions in a street canyon with air purifying pavement.

Tollenaar, D. (2009) Simulation of present and future discharges at the Nile River upstream Lake Nasser.

Pollarini, G.M. (2009) Sociale selectiecriteria tellen mee: kwantitatief onderzoek naar sociale criteria: hun relatieve belang bij selectie van onderaannemers in de B&U sector.

Plegt, Marieke (2009) Systems engineering in de woningbouw: toepassing van systems engineering in het oplossen van de beheersproblematiek van Beter Wonen.

Boer, Wiebe P. (2009) The Influence of Lateral Depth Variations on Tidal Dynamics in Semi-enclosed Basins.

Lamberts, Erwin (2009) The effects of Jonglei Canal operation scenarios on the Sudd swamps in Southern Sudan.

Krol, Lieuwe (2009) The reconstruction of vehicle trajectories with dynamic macroscopic data.

Scholten, W. (2009) The water footprint of sugar and sugar-based ethanol.

Groenewolt, B. (2009) Twents regionaal prijsbeleid : onderzoek naar de uitwerking van beprijzen per kilometer in de regio Twente.

Galema, A.A. (2009) Vegetation resistance Evaluation of vegetation resistance descriptors for flood management.

Vrancken, L.E.M. (2009) Verevening: een continu proces van evenwicht en tegenwicht Een kwalitatief onderzoek naar het proces om tot overeenstemming tussen publieke en private partijen aangaande verevening te komen.

Rakers, D.H. (2009) Waar een wil is, komt een weg : value capturing als financieringsinstrument voor lijninfrastructuur.

Naqshband, Suleyman (2009) Wave boundary layer streaming: analysis on wave boundary layer streaming and its effect on bed shear stress.

Ooijen van, B. (2009) Zorg voor samenwerking : samenwerking bij de ontwikkeling van zorgparken.

2008

Bangoyina, P. (2008) Ageing and large-consolidation of cement-based grouts.

Uunk, Laura (2008) Automated collection of intertidal beach bathymetries from Argus video images.

Stellingwerf, E. (2008) Bouwen aan vertrouwen : Onderzoek naar hoe Heijmans Vastgoed vertrouwen tot stand kan brengen tussen hen en opdrachtgevers uit de curesector.

Kamphuis, W. (2008) Bouwen en wonen op slechte grond : de invloed van het bouwrijp maken.

Buyck, S.C.P. (2008) Economic loss estimation along transportation corridors : a method to estimate the economic loss of a disruption of a lifeline as a result of an unscheduled event.

Dijck van, Tim (2008) Een kwestie van kiezen : Een nieuw hiaatacceptatiemodel voor links afslaan op een T-kruising met behulp van simulatie om verkeersveiligheid beter in te schatten.

Hermelink, Wouter (2008) Evenementenmobiliteit : proces, verkeersmaatregelen en verkeersafwikkeling.

Gelderloos, Renske (2008) Explorative study on a discrete particle model for sheet flow simulations.

Bonhof, Ing. W.B.E. (2008) Geintegreerd ondernemen als systems integrator : een onderzoek naar de benodigde competenties om als aannemer in de rol van systems integrator te opereren in geintegreerde combinatieprojecten infrastructuur en milieu.

Verstraaten, M.F. (2008) Gezond watermilieu : onderzoek naar het voorkomen en de risico’s van medicijnen in het watermilieu en mogelijk te nemen maatregelen.

Rouwette, A.M. (2008) Guiding toward optimal route and parking choice of urban traffic : Development of an optimization model based on a trade-off between interests of specific stakeholders.

Huisman, G.C.A. (2008) Gun op minder hinder! - Hinder als gunningscriterium bij de aanbesteding van grootschalige wegwerkzaamheden -.

Verger, R.P. (2008) Hawai'i's vanishing streamflows : A case study on the impact of groundwater pumping, rainfall, and vegetation changes on a streamflow in Hawai'i.

Vos, Martin (2008) Het adoptieproces van energiebesparende maatregelen in de utiliteitsbouw: de argumenten voor adoptie in een relatiediagram.

Steenbergen, Anne-Maartje (2008) Hoe gemeenten om kunnen gaan met extreme regenval in de stad.

Horstman, E.M. (2008) Improved long-term coastal management as a result of a large-scale spatial perspective.

Floor, E.A. (2008) Interactie opdrachtgevers – aanbieders rondom de concurrentiegerichte dialoog.

Moerke, M. (2008) Kenmerken van locatieontwikkeling ter plaatse van voormalige vuilstortplaatsen in Nederland.

Bremer, W. (2008) Kiezen voor kwaliteit : een praktijkinvulling van ruimtelijke kwaliteit in het Nederlandse rivierengebied.

Borgdorff, M.C. (2008) Koudwatervrees in de Lage Landen? Een verkenning van de toepasbaarheid en de perceptie van publiek-private samenwerking in de Nederlandse watersector.

Keizer, A. (2008) Leidraad voor beperking overstromingsschade na doorbraak regionale waterkeringen.

Lieshout van, P.J.V. (2008) Leren van incidenten bij vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg : een inventarisatie en beoordeling van de huidige stand van zaken bij VenW.

Mulder-Noordermeer, E. (2008) Lessen uit het verleden : reconstructie van de hydraulische karakteristieken van het hoogwater in 1926.

Eekhout, J.P.C. (2008) Measurements and modeling of cross-shore morphodynamics.

Leeuwen van, B. (2008) Modeling mussel bed influence on fine sediment dynamics on a Wadden Sea intertidal flat.

Haanappel, S.P. (2008) Non-crimp fabric permeability modelling.

Spijker, L.P. (2008) Prestatie zonder frustratie : onderzoek naar de conflictoorzaken, optredende bij het gebruik van prestatiecontracten bij het onderhoud aan gevelopeningen door woningbouwcorporaties.

Kant, Peter (2008) Route choice modelling in dynamic traffic assignment.

Koops, Rene (2008) Safe drinking water for Ta’izz, Yemen : improving incorporation of microbiological water quality in urban drinking water supply.

Breemen van, M.T.J. (2008) Salt intrusion in the Selangor : model study with Delft3D estuary in Malaysia.

Graaff, H. (2008) Simulating a pay lane within a traffic network using a choice model based on travel time variability.

Heida, R. (2008) Stationslocatieontwikkeling : een analyse van de processtrategie met behulp van de netwerkbenadering.

Schol, E. (2008) Sturingsmogelijkheden in een D&C-contract : praktijkgericht onderzoek naar de werking van het bonus/malus-principe.

Huizenga, Bregt (2008) The interpretation of seabed dynamics on the Netherlands Continental Shelf.

Lenters, Y. (2008) The reduction of life cycle costs by the application of service level agreements.

Meekeren van, Bouke Theodoor (2008) The water footprint of bioenergy.

Mosterman, Friso K.P. (2008) Titel onbekend.

Stek, P.E. (2008) Urban groundwater extraction in Kuala Lumpur, Malaysia.

Veenstra, S.A. (2008) Verkeerspatronen rond supermarkten : onderzoek naar patronen met betrekking tot supermarktverkeer.

Vosse, M. (2008) Wave attenuation over marshlands : determination of marshland influences on New Orleans' flood protection.

Grooten, L.F.A. (2008) Wegen naar Avenue2 : onderzoek naar een strategisch planvormingsproces voor Avenue2.

Feenstra, A. (2008) Woon-werkverkeer, dezelfde rit elke dag weer De verdeling van beroepsbevolking en arbeidsplaatsen per inkomensgroep als mobiliteitsindicator voor woon-werkverkeer.

2007

Stigter, C.M.W. (2007) Accenture high performance. delivered. Aanbevelingsonderzoek voor de totstandkoming van het best passende kantoorconcept voor Accenture Insurance Services.

Mom, R.J.C. (2007) A high spatial resolution analysis of the water footprint of global rice consumption.

Jansen, P.C. (2007) Beoordeling van de kwaliteit van hoogwaterparameters berekend voor de Nederlandse Maas.

Oost, Johan (2007) Compartmentalization of dike ring 14 : an investigation into different compartmentalization strategies to reduce the systemic risk of flooding.

Messinella, G.A. (2007) ConsulBrain : kwaliteitsbeheersing van consultancy : onderzoek naar een GeoBrain toepassing voor kwaliteitsbeheersing van consultancy, met een specifieke uitwerking voor HDD-consultancy.

Dam van, M.M. (2007) De baten van kustverdediging voor buitendijks gebied : een schatting van de sociaal-economische baten van verbeterde kustverdediging voor buitendijks verstedelijkt kustgebied op basis van kentallen.

Harms, Sido (2007) Design method for temporary roads at residential construction sites in the Netherlands.

Benschop, T.P. (2007) Design-build and housing : suitability analysis of design-build in housing projects.

Baijens, Marloes (2007) European WFD & case ARC : the implementation of the WFD on the ecology of canals in EU-Member States and in The Netherlands.

Reinshagen, E.A. (2007) Formalisering van toekenning van gewichten binnen een Multi Criteria Analyse: een toepassing op de bypass bij Kampen.

Verkerk, M.P. (2007) Global water governance : conceptual design of global institutional arrangements.

Zon van der, Jetske (2007) Goed op weg?! : naleving van de Corporate Inkoopstrategie : een onderzoek naar de naleving van de corporate inkoopstrategie bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Bos, Rick (2007) Heeft de regio Twente in de huidige vorm nog een toekomst? : een onderzoek naar de huidige bestuursstructuur van de regio Twente en de problemen welke spelen op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen de regio Twente.

Ruijmschoot, A.M. (2007) Het beheer van de Nieuwe Merwede : van een ongewilde erfenis naar een duurzame toekomst.

Hutting, R.J.M. (2007) Hydrological modelling of the Liuxihe River basin to contribute to the development of flood management.

Jonkman, Lars (2007) ICT ter ondersteuning van ruimtelijke planvorming voor de toekomst van nu : aanbevelingen voor het in gebruik nemen van een decision support toool binnen het planvormingsproces van herstructurering van bedrijventerreinen.

Wesel, J.P.A. van (2007) ITS in stedelijke distributie : een onderzoek naar de mogelijkheden en de bijdrage aan vermindering van de problematiek in de binnensteden.

Llop, Alex (2007) Kostenbeheersing van infrastructurele projecten bij de gemeente Rotterdam.

Man de, M.T. (2007) Leren door reflecteren: een methode om asfaltverwerkingsploegen tot meer lerende en reflecterende teams te vormen.

Francissen, Ing. R.G.L. (2007) Life cycle methoden in de vastgoedsfeer: ONDERZOEKSRAPPORT met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar een methode, die inzicht geeft in voor defensie belangrijke beslisparameters, op het raakvlak tussen investeringen en exploitatie in de vastgoedsfeer, met oog voor onzekerheden in de toekomst.

Lansink, J. (2007) Modelling river dune splitting.

Allin, Paul (2007) Onderzoek naar new business development in hemelwaterafvoer.

Esch van, P.O. (2007) Ontwerpproces infrastructuur superbus : perspectieven voor een alternatief ontwerpproces.

Simons, B.J.A.G. (2007) Op weg naar een beheerst asfaltverwerkingsproces.

Weerd van der, R. (2007) Organisatiemodellen voor gebiedsontwikkeling : analyse invloed op percepties van betrokken actoren.

Baarveld, M.Y. (2007) Policy-based PPS in Stedelijke Vernieuwing: Een onderzoek naar de eigenschappen van Policy-Based Publiek Private Samenwerking om de integrale aanpak in de Nederlandse stedelijke vernieuwingspraktijk te kunnen verbeteren en ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

Hamer, Wouter, de (2007) Potential water supply of the Mnyabezi catchment : a case study of a small reservoir and alluvial aquifer system in the arid region of southern Zimbabwe.

Kruijf, J. de (2007) Problem structuring in interactive decision-making processes : how interaction, problem perceptions and knowledge contribute to a joint formulation of a problem and solutions = probleemstructuring in interactieve besluitvormingsprocessen : hoe interactie, probleem percepties en kennis bijdragen aan een gezamenlijke formulering van een probleem en oplossingen.

Witholt, C.E. (2007) Process efficiency maturity model.

Morssink, R. (2007) Quick-scan vernieuwend in de bouw: Diagnose-instrument voor vernieuwend ondernemerschap in de bouwonderneming.

Duivenvoorden, C.W.A.E. (2007) Roadside versus in-car speed support for a green wave : a driving simulator study.

Keuter, M.R. (2007) Samenwerken: waar, wanneer en met wie? : strategisch model bij besluitvorming publiek-private samenwerking.

Baere, L.M.H.P.G. de (2007) Slimme auto’s – wordt het veiliger op de weg? : een simulatie onderzoek naar de effecten van het coöperatieve ADA-systeem WILLWARN op de verkeersveiligheid.

Dotinga, Peter (2007) Software gebruik bij het ontwerpen van gebouwen.

Klaver, F.A. (2007) Stimuleren van duurzame kantoorbouw door gemeenten: Aanbevelingen voor een gemeentelijke dubo-strategie.

Terlouw, Jeroen (2007) Sustainability : exploring the road ahead for car mobility.

Dimmendaal, Boj (2007) Systems Engineering op de goede weg: Naar een effectievere werkwijze.

Koning de, M.F. (2007) The stochastic characteristics of geometric properties of sand waves in the North Sea.

Kampman, D.A. (2007) The water footprint of India : a study on water use in relation to the consumption of agricultural goods in the Indian states.

Kranenburg, R.P. (2007) Toekomstscenario’s over het ontwikkelingsproces van uitleggebieden: De rol van gemeente, projectontwikkelaar en woningcorporatie en kansen voor DHV.

Loenen van, J.N.P. (2007) Toepassing van value management in de grond-, weg-, en waterbouw.

Fijter de, W.J.A. (2007) Vluchtplaatsen tegen overstromingen: een ontwerp voor de waterbestendigheid van dijkringen in Nederland.

Huiser, M. (2007) Waarde optimalisatie in de bouw : onderzoek naar de her-allocatie van value engineering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verlinden, J.J. (2007) Warehousing in Ukraine : a comparison of warehouse location preferences with Europe.

Elsinga, Wiepkje (2007) Water leeft, in de integrale gebiedsontwikkeling? : hoe een procesontwerp kan bijdragen aan het beheersen van complexe vraagstukken.

2006

Akkermans, H.J. (2006) "Kennisuitwisseling met projecten" bij Interbeton B.V. : kennisbehoefte en kennisdeling stimuleren met een kennisaudit.

Raaijmakers, R.J.J. (2006) A spatial multi criteria analysis methodology for the development of sustainable flood risk management in the Ebro Delta : A FLOODsite case study.

Greef de, Patricia (2006) Allocatie van risico's : het ontwikkelen van een afwegingskader voor risicoallocatie bij geïntegreerde contracten.

Vonk, Warner (2006) Beheersmaatregelen bij de aansturing van een prestatiecontract voor onderhoud aan railinfrastructuur : een onderzoek naar de risico's en beheersmaatregelen bij de aansturing van een prestatiegericht contract voor regulier onderhoud aan railinfrastructuur.

Harke, J. (2006) Bepaald : bouwen op palen in uiterwaarden : hydraulische en morfologische effecten & compenserende maatregelen.

Borsje, Bas (2006) Biological influence on sediment transport and bed composition for the Western Wadden Sea.

Blankendaal, J. (2006) Bouwen aan klanttevredenheid Verbetering in de Nederlandse bouw door communicatie en kwaliteit van samenwerking.

Jong de, J. (2006) Creatieve culturele verstedelijking : een onderzoek naar ruimtelijk-economische structuurversterking binnen de bebouwingscontouren van de stad Enschede.

Romkes, S.J. (2006) De effecten van de Europese Kaderrichtlijn Water op het beleid van de Nederlandse gemeenten.

Dekker, P.F. (2006) De effecten van een Duurzaam Veilige inrichting van verblijfsgebieden in de gemeente Enschede.

Bokkes, Bram (2006) De invloed van grond op de woningbouw: Is er in de toekomst ruimte voor particulier opdrachtgeverschap?

Bouw, M.P.J.J. (2006) De kansen gekeerd : een onderzoek naar de complexiteit van Bayesiaanse Belief netwerken.

Leeuwen van, Ing. M.A. (2006) De veiligheidsbarometer : verantwoorden van veiligheid in de gasdistributiesector op basis van Safety Performance Indicators.

Wiggen van, J.K. (2006) Een model voor conceptontwikkeling op basia van New Business Developement : getoetst aan de ontwikkeling van het WaterWonen concept.

Adriaansen, A.T.A.P. (2006) Faalkostenreductie, laten we bij het begin beginnen : het faciliteren van kennisoverdracht binnen de projectorganisatie van KWS Noord-Brabant/Zeeland.

Abeling, Martijn (2006) Functiemenging in stadswijken en de effecten op automobiliteit.

Hermes, J.W.J.P. (2006) Gemeentelijk aanbesteden van werken : veranderingen in de afgelopen vijf jaar.

Wientjes, I.G.M. (2006) Grain size sorting over offshore sandwaves.

Berkel van, Arnold (2006) Heembouw als veranderende en lerende organisatie.

Kok, Olaf (2006) Het gebruik van project-extranet, de afstemming tussen de bouw- en ICT-sector.

Voorsmit, O.V. (2006) Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de Langetermijnvisie : een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'.

Dekker, Frank (2006) Hydrodynamics and Morphodynamics in and around Mangrove Forests.

Wesel, R. (2006) Incentives in de bouw : een studie naar incentives in de relatie tussen Rijkswaterstaat Bouwdienst en de aannemerij.

Kiewit, A. (2006) Interorganisationele samenwerking bij de ontwikkeling van een woonservicegebied : een vooruitblik op de gevolgen van de WMO.

Dam van, Ing. W.K. (2006) Laat herstructureriing zich modelleren? : het ontwerpen van de processtappen voor de definitiefase van de herstructureriing van woonwijken.

Holkers, Armin (2006) Leidraad voor de organisatie van de GEM : een onderzoek naar de inrichting van de organisatie van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij in gebiedsontwikkeling.

Drewes, W.L. (2006) Luchtkwaliteit op (de) weg met ITS : de invloed van intelligente transportsystemen op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het verkeer.

Veldman, W.G. (2006) Maaien of niet? : effect van de flora- en faunawet op het peilbeheer.

Put, Remko (2006) Managing the risks of an international brand name : selling a branded bitumen for flexible pavement construction in India.

Leeuwen van, K.C. (2006) Modeling of submerged groynes in 1D hydraulic computations.

Meijden van der, F.J. (2006) Onzekerheden uit het verleden : een garantie voor de toekomst?

Grit, J.S. (2006) Opzoek naar perspectief : een onderzoek naar de veranderende positie van het ingenieursbureau bij geïntegreerde contractvormen.

Harkink, Gertjan (2006) Over visie en verandering : de inzet en rol van het veranderinstrument visie in gemeentelijke overheidsorganisaties.

Deckers, D.L.E.H. (2006) Predicting discharge at ungauged catchments : parameter estimation through the method of regionalisation.

Lange de, J.S. (2006) Principaal-agentrelaties in varianten van wegbeheer.

Bennekom van, Ing. G. (2006) Probabilistisch ramen : onderzoek naar het berekenen van de bandbreedte conform de SSK.

Jong de, B.S. (2006) Procesbeschrijving in een organisatie.

Heijden van der, W.L.F.. (2006) Risicomanagement in de aderen?! : een onderzoek naar het invoeren en inbedden van projectrisicomanagement binnen NS ProjectConsult.

Vreeswijk, J.D. (2006) Scenario analysis for speed assistence : development and application of a scenario model for the deployment of speed assistance systems.

Leskens, J.G. (2006) Spatial dynamics in allocation of scarce water : a study about inter-annual and spatial dynamics in agricultural land use and irrigation water use under changing water availabilities around the Orós eservoir in the Northeast of Brazil.

Versluys, Ing. R.S. (2006) Strategic impact assessment : a new impact assessment method using value engineering and system engineering elements.

Boersma, J. (2006) Systematiek in het ontwerpproces : een onderzoek naar de mate van systematisch werken door aannemers in de asfaltwegenbouwsector.

Uil, E.C. (2006) Systems engineering : expliciet functioneel specificeren en ontwerpen: een haalbare wens?

Deen, S. (2006) Technical feasibility study of an aquaculture facility for common cockle species in the Netherlands : a preliminary design, which includes a functional and physical architecture of a landbased Aquaculture Facility for Common Cockle (Cerastoderma edule L.) species in the Netherlands.

Berg van den, J.H. (2006) Turnkey, de kunst van het loslaten : een onderzoek naar de succescriteria voor de toepassing van turnkey-achtige contractvormen bij droge infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat.

Huisjes, Martijn (2006) Uncertainties in the impacts of climate change on extreme high Meuse discharges.

Oosterwegel, R.J.P. (2006) Vastgoedontwikkeling Regionale Luchthavens : Een onderzoek naar de mogelijkheden van vastgoedontwikkeling op en rond regionale luchthavens.

Zantvoort, Marlies (2006) Verandering van kans op wateroverlast in het mark-vliet systeem als gevolg van aanwijzing van het Volkerak-zoommeer voor hoogwaterberging.

Boer de, J. (2006) Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo : een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid.

Wind, H. (2006) Wat vraagt de markt? : een onderzoek naar de veranderende vraag aan het advies- en ingenieursbureau door de veranderende infrastructurele markt.

Weisscher, V.J.T. (2006) Welke meerwaarde biedt de GeoQ-methode : een onderzoek naar de door GeoDelft ontwikkelde GeoQ -methode voor risicomanagement van de ondergrond.

Wels, M. (2006) Wijken voor een aanpak : analyse tweesporenaanpak Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Veldink, J.K. (2006) Zeker geen zekerheid?! : een onderzoek naar de mogelijkheden om belemmeringen als gevolg van onzekerheden en risico's ten aanzien van vroegtijdig uitbesteden te verminderen.

Rens van, C.P.M. (2006) Zuiveren van afstromend hemelwater?! : beslismodel ter ondersteuning van keuze voor bronmaatregelen en `end of pipe¿-voorzieningen.

2005

Welle ter, R. (2005) Dynamiek in de Europese asfaltwegenbouwsector : een internationaal vergelijkende studie naar de asfaltwegenbouwsector.

Koning de, Jeroen A. (2005) Influence of biological activity on morphology and bed composition in the Friesche Zeegat.

Weme de, Anne (2005) Quasi-2D modelling of the River Elbe : A comparison of different inundation models for flood risk assessment within a decision support system.

Lorist, Christian (2005) Think global, act local.

2004

Noordam, Daniëlle (2004) Evacuatie en inzet bij overloopgebieden bij onzekere hoogwatervoorspellingen. Invloed op overschreidingskansen langs de Rijntakken.

Hommes, Saskia (2004) Large-scale sand extraction on sand ridges offshore of the Netherlands. Inventory of instruments to predict physical effects of sand extraction on the Zeeland ridges.

This list was generated on Wed Jun 27 03:01:01 2012 CEST.