University of Twente Student Theses

Login

Internetpanels waardevol? : een onderzoek naar de waarde van internetpanels binnen gemeentelijke beleidsprocessen

Dijkstra, N.M. (2005) Internetpanels waardevol? : een onderzoek naar de waarde van internetpanels binnen gemeentelijke beleidsprocessen.

[img] PDF
942kB
Abstract:In dit onderzoek staat de vraag centraal: "Welke waarden hebben internetpanels binnen gemeentelijke beleidsprocesen". Het doel is om een model aan te reiken waarmee de waarde van een internetpanel binnen gemeentelijke beleidsprocessen is af te lezen.Internetpanels, of in dit geval een burger-internetpanel is "Een groep burgers die aangegeven hebben om aan een of meerdere toekomstige internetonderzoeken mee te willen werken over onderwerpen die in een gemeenschap spelen". Uit de theorie blijkt dat als een burger-internetpanel zinvol wil zijn, het zowel waarde moet hebben voor de burger die participeert in het panel, als wel voor de gemeente die het panel inzet. Welke waarde een internetpanel heeft binnen gemeentelijke beleidsprocessen hangt af van de verwachtingen die de gebruikers hebben ten aanzien van het gebruik, de waardering en de verwachte invloed van de resultaten. Deze aspecten zijn samen verwerkt in een "waarde"-model. Hoe de verwachtingen van de betrokkenen zijn ten aanzien van het Twenterand Internetpanel zijn onderzocht door middel van een 5-tal hypotheses nl.: 1. Het panel wordt door de betrokkenen gelijk gewaardeerd; 2. Met een internetpanel kan de kwaliteit, het draagvlak, de betrokkenheid, de democratie, de participatie en de invloed op het beleid vergroot worden; 3. Er bestaat een significant verband tussen gebruik en waardering; 4. Er bestaat een significant verband tussen waardering en de verwachte invloed; 5. Er bestaat een significant verband tussen gebruik en de verwachte invloed. Internetpanels hebben waarde voor het gemeentebestuur. Het geeft de gemeente onder andere meer inzicht in wat er leeft onder de inwoners. Dit inzicht kan met name helpen bij het onderbouwen van het beleid, de besluitvorming en de beleidsevaluatie. De waarde van een internetpanel voor de inwoners van Twenterand ligt onder andere in het kunnen geven van hun mening op een snelle eenvoudige manier, waar ze relatief weinig moeite voor hoeven te doen. Het is een goed instrument om op een eenvoudige manier invloed te kunnen uitoefenen. Het internetpanel geeft de gemeente ook een mogelijkheid om actuele onderwerpen te bevragen, iets wat met andere interactieve instrumenten vaak minder goed mogelijk is. Het toetsen van de hypotheses in de case van de gemeente Twenterand wijst tevens uit dat met het internetpanel een verhoging van de kwaliteit van het beleid gerealiseerd kan worden. Ook kan het internetpanel het draagvlak voor het te volgen beleid vergroten. Tevens wordt met de inzet van een internetpanel de betrokkenheid van de panelleden vergroot. De invloed op het beleid is eveneens toegenomen door het inzetten van internetpanel binnen beleidsprocessen. Bij het ontwikkelen van het model is ervan uitgegaan dat het gebruik en de waardering samen de verwachte invloed van de resultaten konden bepalen. Dit bij (bij de panelleden) echter maar in zeer kleine mate het geval. Wel hebben het gebruik en de waardering apart effect op de verwachte invloed van de resultaten. Het internetpanel wordt door zowel het gemeentebestuur als door de panelleden zeer goed gewaardeerd (met een ruime 7). Het merendeel van de gebruikers is zeer enthousiast over het panel en geven aan dat de gemeente met het panel moet doorgaan. Bij het continueren van het internetpanel moet er wel extra aandacht besteed worden aan de terugkoppeling van de uitkomsten van de peilingen. Tevens geven de gebruikers aan dat de representativiteit en de omvang van het panel verbeterd c.q. vergroot dienen te worden
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Twenterand
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57805
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page