University of Twente Student Theses

Login

Van netwerk tot regio : een onderzoek naar de toepassing van regiomarketing en de wijze van samenwerking in het stedelijk netwerk WERV

Wieberdink, Floris (2006) Van netwerk tot regio : een onderzoek naar de toepassing van regiomarketing en de wijze van samenwerking in het stedelijk netwerk WERV.

[img] PDF
1MB
Abstract:De wereldeconomie is aan het veranderen. Tegen de achtergrond van globalisering en Europese integratie is het belang van regio's en netwerken toegenomen. Globalisering en Europese integratie hebben namelijk tot een toenemende standaardisatie geleid. Hiermee wordt bedoeld dat regio's, met name in West-Europa, alle een rijk aanbod hebben aan voorzieningen en infrastructuur. In deze geïnternationaliseerde en gestandaardiseerde samenleving gaan unieke regionale kenmerken het verschil maken. In dit verband wordt wel van de 'global-local paradox' gesproken. Hiermee wordt gedoeld op een toenemende integrerende wereld waarin unieke regionale kenmerken van regio's worden uitvergroot. Regio's zijn dan ook veroordeeld tot een concurrentiestrijd om bedrijven, bezoekers en bewoners, omdat de integratie en technologische ontwikkelingen de mogelijkheden voor mensen hebben verruimd. In de moderne tijd verliest een regio gemakkelijk haar concurrentiepositie. Vanwege de standaardisering spitst de concurrentiestrijd zich toe op sociaal-culturele en cognitieve factoren. Harde fysieke locatiefactoren (traditionele productiefactoren, infrastructuur) zijn eenvoudig te imiteren. Daarom leggen regio's zich ook toe op sociaal-culturele factoren om bijvoorbeeld de contacten tussen ondernemers te versterken. Ook hebben regio's vaker aandacht voor de beelden die er over de regio bestaan. Psychologen hebben namelijk aangetoond dat mensen slechts handelen op basis van beschikbare informatie. De beelden die er over een regio bestaan zijn daardoor bepalend voor de populariteit van regio's. Regio's behoeven daarom een duidelijk imago. De toenemende concurrentie tussen regio's maakt dat veel regio's een sterk marktgericht beleid voeren. Regio's zijn zich bewust dat zij actief wervend op de markt moeten optreden in de strijd om bedrijven, bezoekers en bewoners. Regiomarketing is het creëren van een aantrekkelijk regionaal klimaat voor werken, recreëren en wonen, zodat gebruikers van deze voorzieningen zich graag in de regio zouden willen vestigen of verblijven. De moderne benadering van regiomarketing, place branding, werkt aan de naamsbekendheid en beantwoordt daarmee aan de wens van regio's om een sterk imago te creëren. Men tracht een 'beeld' te creëren waaruit de kracht en ambities van de regio spreken. Regiomarketing biedt daardoor een profiel voor de regio waaruit alle regionale partijen de ambitie kunnen halen om te handelen in belang van de regio. Ook WERV heeft de ambitie haar concurrentiepositie te verbeteren. Zij stelt in haar Economisch Actieplan dat WERV in 2015 dient te zijn uitgegroeid tot een zelfstandig economisch kerngebied met een veelzijdige, kennisintensieve economische structuur, een wervende bedrijfs- en leefomgeving en met accent op kwaliteit en duurzaamheid. Hiertoe behoeft zij ook een sterk merk.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
WERV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57846
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page