University of Twente Student Theses

Login

Integratie van zonnecellen op een tas

Siaw, Tien_Loong (2005) Integratie van zonnecellen op een tas.

[img] PDF
5MB
Abstract:Het doel van deze Bacheloropdracht is een ontwerp te leveren van een rugzak of een soortgelijk product, waarop zonnecellen geïntegreerd zijn. De gedachte hierachter is om draagbare elektronische producten onderweg te kunnen opladen wanneer er geen elektriciteitsnet in de buurt is. Er dient hierbij een ontwerp geleverd te worden die niet alleen functioneel van aard is, maar ook een bepaalde uitstraling met zich meebrengt in de vormgeving. Het ontwerpproces is begonnen met het uitzoeken van een doelgroep en/of marktsegment waarvoor ontworpen zal worden. Hierbij is het te ontwerpen product eerst geassocieerd met een aantal kenmerken. Deze zijn verwoord in de kernwoorden duurzaamheid, flexibiliteit, vrijheid, innovatief en multifunctionaliteit. Hierna zijn er een aantal analyses uitgevoerd die verschillende typen draagbare consumentenelektronica beschrijven, het gebruik ervan door bepaalde gebruikers en de toegepaste vormgevingsstijlen. Er is hierna overwogen om te gaan ontwerpen voor jonge stadsmensen tussen 18 en 35 jaar oud, die dagelijks veel onderweg zijn voor bijvoorbeeld school of werk en hierbij elektronische producten met zich meedragen. Het ontwerp van het product zal hierbij een dynamisch karakter krijgen die het dagelijks reizende aspect tot uitdrukking laat komen. Na deze vormgevingsaspecten is er vervolgens ingegaan op de technische aspecten van het ontwerp, waarbij niet alleen is gekeken naar aspecten van zonne-energie zelf, maar ook naar de bijbehorende elektronica en de op te laden producten. Hieruit is dan overwogen om voor het te ontwerpen product zonnecellen toe te passen die commercieel verkrijgbaar zijn. Daarnaast zal er een accu toegepast worden, zodat er zonne-energie opgeslagen kan worden voor donkere situaties. Hierdoor zal het hele systeem met zonnecellen uitgerust worden met extra beveiligingsmaatregelen om de elektriciteitsvoorziening in goede banen te leiden. Verder zal er gericht worden op draagbare elektronische producten die een laag vermogensverbruik vertonen. Na deze twee inleidende fasen is er een ontwerpkader vastgelegd voor het ontwerp van het product, dat eisen en wensen weergeeft op het gebied van de vormgeving en de technische aspecten. Met deze basis is er begonnen met het technische en vormgevingsontwerp, waarbij beide aspecten op elkaar aangrijpen. Het vormgevingsontwerp is begonnen met het weergeven van de mogelijkheden die het product op een aantal aspecten kan krijgen als de manier van dragen en de soort compartimenten. Hierna zijn er schetsen opgesteld die het globale beeld van het hele product moeten weergeven. Vervolgens is er verder gegaan met de uitwerking van een aantal vormen van een rugzak en een schoudertas, waarna besloten is om een ontwerp van een schoudertas te leveren. Dit concept is uitgewerkt door de tas verder in te vullen en vorm te geven, waarna er gekeken is welke kleuren de tas zal krijgen. Het uiteindelijke resultaat is een ruime schoudertas waarbij zonnecellen er in vorm en kleur bij passen. Het technische ontwerp begint met een verdieping van een aantal technische onderdelen die op de tas zullen komen, waarna hieruit een keuze gemaakt is van het type die toegepast zal worden. Het betreffen dan keuzes voor de type zonnecel, de type accu en de type bekabeling. Daarnaast is er gekeken hoe het hele systeem aan elkaar geschakeld moet worden, waarbij ook op de elektrische aspecten gelet zijn. Met het voorgaande als uitgangspunt is vervolgens het hele systeem van elektriciteitsopwekking verder ingevuld door de technische specificaties van de diverse onderdelen te bepalen, waarna de hele werking in stroomschema’s is samengevat. De elektriciteitsvoorziening door de zonnecellen dient hier niet zomaar zijn gang te gaan en om de gebruiker hiervan kennis te laten nemen, is er een User Interface ontwikkeld. Hierbij komen niet alleen terugkoppelingsaspecten naar voren, maar ook interventiemogelijkheden door de gebruiker om bepaalde taken uit te laten voeren. Als laatste is er in deze sectie nog ingegaan op productietechnische aspecten van het ontwerp. Naast het doorlopen van dit ontwerpproces is er ook een practicum uitgevoerd die een bepaalde productietechniek met zonnecellen behandelt, waarbij het de bedoeling is om te kijken hoe goed deze techniek is. Uiteindelijk is er een bevredigend resultaat geleverd in de vorm van een schoudertas voor de jonge volwassene en het ontwerp blijkt hierbij goed in het opgestelde ontwerpkader te passen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Universiteit Twente
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58208
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page