University of Twente Student Theses

Login

Bachelor opdracht

Epskamp, Simon (2008) Bachelor opdracht.

[img] PDF
19MB
Abstract:Binnen dit project is een casing ontwikkeld voor de sensornodes die Ambient Systems produceert. Deze sensornodes kunnen op terreinen met de juiste infrastructuur draadloos gelokaliseerd en uitgelezen worden. De sensornodes hebben standaard een temperatuursensor, maar kunnen uitgebreid worden met een externe module. Er is reeds een simpele behuizing voor de sensornodes, maar aan bevestiging en uitbreidbaarheid is slechts weinig aandacht besteed. De casing heeft deze twee zaken dan ook als primaire functies. De situatie waarin de casing moet functioneren is geanalyseerd aan de hand van vier cases, drie in de transportsector en één in de zorg, de laatste om de gewenste brede toepasbaarheid te toetsen. Hieruit blijkt onder andere dat de casing bevestigd moet kunnen worden aan buizen met verschillende profielen, en dat de behoefte aan extra functionaliteit varieert van toevoeging van extra sensoren tot het waarschuwen van de gebruiker, tot het beveiligen tegen fraude. Verschillende aspecten uit deze cases zijn vervolgens geanalyseerd. In de eerste plaats wordt gekeken naar beveiliging, de verschillende mogelijkheden van elektische en mechanische beveiliging worden behandeld. Hierna zijn de beperkingen van draadloze techniek kort bekeken. Deze theorie blijkt te complex te zijn om binnen het project toe te passen, zodat een aantal simpele stelregels aangenomen wordt. Een bespreking van de fysieke eigenschappen (zoals werking en volume) van enkele typen sensors die op de sensornodes aangesloten kunnen worden volgt hierop. De concurentieanalyse toont aan dat er diverse bedrijven actief zijn die een systeem vergelijkbaar met dat van Ambient produceren. Qua casing zijn zij niet veel verder, vrijwel allemaal hebben ze een simpele behuizing voor de electronica, welke soms nog wat simpele bevestigingsmogelijkheden heeft zoals een plakstrip of schroefgaten. Verdere bevestiging wordt overgelaten aan de creativiteit van de gebruiker, en de uitbreidbaarheid is zeer beperkt. De eisen en wensen die voortvloeien uit voortgaande analyse en gesprekken met de opdrachtgever zijn samengevat in het programma van eisen. Hierin zijn de specifieke bevestigingssituaties opgenomen,algemene wensen m.b.t. tot plaatsing van de antenne, en maximale kostprijs van het product. De functies die het product moet vervullen en de oplossingen vormen samen in het morfologisch schema de inleiding tot de conceptgeneratie. In deze fase zijn uiteindelijk drie concepten tot gelijk niveau uitgewerkt. Hierna is samen met de opdrachtgever door middel van reflectie naar het programma van eisen een keuze gemaakt. Om de vormgeving te bepalen is uitgebreid gekeken naar de voorkeuren van de opdrachtgever, aan de hand van andere producten. In de reflectie is gekeken in hoeverre aan het programma van eisen voldaan is. Vrijwel alle eisen zijn gehaald, de meeste wensen ook.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Ambient Systems
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58565
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page