University of Twente Student Theses

Login

HEBI incubator, Het (her)ontwerpen van een couveuse voor ontwikkelingslanden

Kea, Nienke (2008) HEBI incubator, Het (her)ontwerpen van een couveuse voor ontwikkelingslanden.

[img] PDF
14MB
Abstract:Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van de stichting HEBI. Zij vervaardigen en versturen couveuses geschikt voor gebruik in ontwikkelingslanden. De couveuse is in 1968 ontworpen door Dr. van Hemel. Sinds die tijd wordt de couveuse verder ontwikkeld. HEBI is opgericht om het werk van Dr. van Hemel te ondersteunen en het nu en in de toekomst voort te zetten. De couveuses verschijnen nu in kleine oplage. Een deel wordt gemaakt in een werkvoorzieningsbedrijf. Andere onderdelen worden ingekocht of zelf in de kleine werkplaats vervaardigd. Een belangrijk punt van de couveuse is het kunnen functioneren onder wisselende omstandigheden in stroomvoorziening. De elektronica in westerse couveuses is te gevoelig voor de stroompieken die in ontwikkelingslanden kunnen ontstaan. De couveuse bevat echter ook kritische punten die verbeterd moeten worden om het voortbestaan van de HEBI te garanderen. Voor de warmtevoorziening is stroom noodzakelijk, maar het is wenselijk zonder stroom te kunnen werken. Daarnaast wordt het voortbestaan van de gloeilampen die nu warmte genereren bedreigd door het opkomen van LEDtechnologie. Omdat de duur van de opdracht kort is, worden twee onderdelen (gewicht en uitelijk) behandeld. Het te verzenden pakket is met een gewicht van ruim 35 kilo een zwaar geheel. Te zwaar om te voldoen aan de Nederlandse ARBO-normen die recentelijk zijn teruggeschroefd naar 23 kilo. Voor de behandeling op Schiphol is dit een punt van aandacht. Daarnaast is het belangrijk het gewicht omlaag te brengen in verband met de “relatief” hoge verzendkosten van het product. Tijdens het maken van het project kwam ook naar voren dat het uiterlijk van de couveuse voor de gebruiker ook een belangrijke rol speelt, daarom is dit onderwerp ook meegenomen in het herontwerp van de couveuse. In dit verslag wordt gekeken naar de samenstelling van het huidige model van de HEBI, de omstandigheden waarin het product functioneert en de gebruikers van de couveuse. Daarna worden mogelijkheden bekeken die aansluiten bij het doel van de opdracht. Uit de verschillende analyses ontstaat een programma van eisen. Deze eisen zijn de start geweest van het ontwerptraject, waarin aan de hand van ontwerpen en deeloplossingen een nieuw ontwerp voor de HEBI is ontwikkeld. Dit ontwerp is daarna gedetailleerd uitgewerkt. Uit het project blijkt dat het om een multidisciplinair probleem gaat. Het is lastig om een ontwerp te maken wat voldoet aan alle eisen. Er worden beslissingen gemaakt terwijl andere aspecten, die wellicht ook van toepassing zijn op het ontwerp, niet meegenomen worden. Het zou een completer beeld gegeven hebben wanneer ook voor de andere problemen, zoals de warmtevoorziening, een (deel)oplossing beschikbaar was terwijl het ontwerp werd gemaakt. Het blijkt voor één persoon lastig om in het korte tijdsbestek dat is gesteld voor de opdracht, 3 maanden, een levenswerk van 40 jaar ontwikkeling te verbeteren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stichting HEBI
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58568
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page