University of Twente Student Theses

Login

Domotica technologie in de intramurale ouderenzorg: Inventarisatie van Domotica technologie en de invloed van deze technologie op de inzet van personeel

Jansen, S.J. (2008) Domotica technologie in de intramurale ouderenzorg: Inventarisatie van Domotica technologie en de invloed van deze technologie op de inzet van personeel.

[img] PDF
351kB
Abstract:Door de vergrijzing en ontgroening van Nederland dreigen er tekorten op de arbeidsmarkt te ontstaan. Uit onderzoek van Prismant blijkt dat bij een hoge groei van de werkgelegenheid en hoog verloop van personeel binnen de branche verpleging en verzorging in 2009 al een tekort op de arbeidsmarkt ontstaat. Daarnaast heeft het STG/Health Management Forum een rapport uitgebracht waarin deze tekorten ook benadrukt worden. Zij voorspellen dat waarneer nu geen veranderingen worden ingevoerd, er in 2025 nog maar 60% van de zorgvraag geleverd kan worden. De probleemstelling van dit rapport is dat er door deze vergrijzing en ontgroening van Nederland in de toekomst niet meer aan de zorgvraag kan worden voldaan en er dus alternatieven moeten worden gezocht. Domotica technologie in de ouderenzorg kan hierbij als oplossing dienen en om deze reden is het belangrijk dat er in de branche verpleging en verzorging arbeidsbesparende technologie wordt geïmplementeerd. Hedendaags wordt er in de intramurale ouderenzorg op kleine schaal met Domotica technologie gewerkt. Er zijn een paar technologieën die op weg zijn om een structurele plek te veroveren in de branche verpleging en verzorging. Er zijn een aantal factoren die implementatie van Domotica technologie tegenwerken. Zo zijn privacy(schending) en weerstand onder het personeel de belangrijkste belemmerende factoren. Daarnaast is er weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Domotica technologie. Er zijn weinig cijfers bekend over de mate waarin Domotica technologie arbeidsbesparend kan zijn. Dit komt met name doordat in de branche verpleging en verzorging de dreigende personeelstekorten nog niet worden gevoeld. Managementteams voelen nog niet de druk om te investeren in arbeidsbesparende technologie, van gerealiseerde arbeidsbesparing. Domotica technologie heeft zeker de potentie om deels de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt in de branche verpleging en verzorging op te kunnen vangen. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat de managementteams in de branche de urgentie om te investeren in arbeidsbesparende technologie aanvoelen. Het valt aan te bevelen om een grootschalig onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van Domotica technologie in de branche verpleging en verzorging. Wanneer er duidelijke cijfers over arbeidsbesparing bekend zijn, kan dit als drijfveer werken voor het implementeren van deze technologieën. Daarnaast is van belang dat wanneer het management achter de implementatie van Domotica technologie staat, het personeel ook achter deze beslissing staat. Er zal een cultuuromslag nodig zijn, om het personeel in te laten zien dat Domotica technologie van invloed is op het werk van het personeel, maar dat dit niet hoeft te betekenen dat er een zorgrobot ontstaat.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Prismant
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59165
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page