University of Twente Student Theses

Login

Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland : verkenning naar wateraanvoermaatregelen om de zoetwatervoorziening in Midden-West Nederland te garanderen in de toekomst

Bulsink, F. (2010) Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland : verkenning naar wateraanvoermaatregelen om de zoetwatervoorziening in Midden-West Nederland te garanderen in de toekomst.

[img] PDF
2MB
Abstract:De droogteproblematiek in Midden-West Nederland (Rijnland, Delfland en Schieland) is vooral een waterkwaliteitsvraagstuk. Doordat het waterinlaatpunt bij Gouda verzilt raakt bij lage afvoeren op de Rijn, kan er geen water met de gewenste kwaliteit meer worden ingelaten in het gebied. Door klimaatverandering zal deze verzilting van het inlaatpunt vaker voorkomen. Daarnaast neemt door klimaatverandering het neerslagtekort toe, waardoor er een grotere watervraag voor de functies peilbeheer, doorspoeling en beregening ontstaat. Het huidige watersysteem is niet toereikend om de toekomstige vraag van de functies te voorzien van voldoende water met de gewenste kwaliteit. Maatregelen zullen moeten worden genomen om de problemen rondom de zoetwatervoorziening van Midden-West Nederland tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een combinatie van interne maatregelen (zoals het vergroten van de zelfvoorziening van het gebied) en maatregelen die de externe aanvoer van water verbeteren. In dit onderzoek is er een verkenning uitgevoerd naar deze externe wateraanvoermaatregelen. Er is onderzocht of dit soort maatregelen haalbaar zijn om de zoetwatervoorziening te garanderen in de toekomst. Dit is gedaan door simulaties uit te voeren voor het droogtejaar 1949. Op basis van deze simulaties zijn de analyses en conclusies gebaseerd. Het karakteristieke droogtejaar 1949 heeft een herhalingstijd van 1:17 en is niet extreem droog zoals het droogtejaar 1976. Het jaar wordt echter gekenmerkt door een lage afvoer van de Rijn en daarmee een grote verzilting van de Hollandse IJssel
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Deltares
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59687
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page