University of Twente Student Theses

Login

Cultuur en Afwegingsprocessen in Nederland en Rusland

Dudnik, Yulia A. (2010) Cultuur en Afwegingsprocessen in Nederland en Rusland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Zoals de titel al doet vermoeden, gaat het binnen dit onderzoek over cultuur en afwegingsprocessen binnen Nederland en Rusland. Het betreft in dit geval een vervolgonderzoek naar de afwegingsprocessen. Het afwegingsproces is een deel uit het beslissingsproces wat het beste omschreven kan worden als het hoofdzakelijk identificeren en gewichten toekennen aan attributen en alternatieven . Het andere sleutelcomponent binnen dit onderzoek is de cultuur, en om die reden zal dit onderzoek specifiek in Rusland uitgevoerd worden, met Russische studenten als proefpersonen oftewel waarnemingseenheden. Het doel is om te onderzoeken of de culturele verschillen, in dit geval specifiek tussen Nederland en Rusland, eventueel van invloed zijn op de afwegingsprocessen. Om deze vraag te beantwoorden werd er literatuur betreffende dit onderwerp gezocht en toegepast, werden de afwegingsprocessen op een identieke wijze in kaart gebracht en bewerkt en zijn de, gedurende het uitvoeren en de analyse van de opdracht gemaakte, observaties tevens meegenomen omwille van het genereren van een zo volledig mogelijk vergelijkingsmateriaal. Tijdens het uitvoeren van -denk-experiment door Russische proefpersonen viel er vooral op dat (in vergelijking tot de Nederlandse proefpersonen) de rol van de emotie, oftewel de mate van variërend expressief gedrag, aanzienlijk hoog was. Terwijl de fasen van WAM en hun volgorde hoofdzakelijk identiek waren gebleven bij de Russische proefpersonen, werd het wel vergezeld met opvallend systematisch voorkomende expressieve uitingen van de Russische proefpersonen, zowel verbaal als non-verbaal. Daarom zal er binnen dit onderzoek nadruk op de emotie komen te liggen als potentieel element om het verschil in het afwegingsproces nader te onderzoeken en te verklaren. De beslissing om emotie te kiezen uit een aantal andere waargenomen verschillen werd genomen op de basis van de volgende concrete activiteiten: Observaties gedurende uitvoeren van de opdrachten Observaties gedurende segmentatie, codering van de opdrachten Vergelijking geluidsopnames materiaal van Russische en Nederlandse proefpersonen Algemene kennis van de beide culturele achtergronden Uiteraard zal de hoofdfocus op de verklarende rol van de cultuur niet achterwege blijven. Echter, emotie zal hoofdzakelijk als een onderdeel van cultuur bekeken worden en zodanig benaderd worden dat het het beste binnen de context van dit onderzoek past. In de verdere uitwerking van het onderzoek zal dieper ingegaan worden op het uitwerken van cultuur als begrip. Uiteindelijk zal het resulteren in een globale schets van zowel de Russische als Nederlandse cultuur. Ten slotte worden de elementen omtrent cultuur, emotie en afwegingsproces met elkaar in verband gebracht om de volgende doelstelling te dienen: De doelstelling van het project laat zich omschrijven als: Het afwegingsproces van de Russische non-experts in kaart te brengen en te onderzoeken of de eventueel opgespoorde verschillen Cultuur en Afwegingsprocessen In Nederland en Rusland Yulia Dudnik BK Universiteit Twente 2 Om tot de doelstelling te komen zijn onder andere de volgende onderdelen uitgewerkt: Experiment Met de zojuist beschreven hoofdingrediënten werd middels een experiment het afwegingsproces van de Russische non-experts in kaart gebracht. Dit is gedaan door de proefpersonen een opdracht te laten uitvoeren waarmee de stappen binnen het afwegingsproces onthuld kunnen worden. In deze opdracht was het de bedoeling om te kijken of de eventueel geconstateerde verschillen cultuur gebonden zijn. De bevindingen hebben de volgende resultaten opgeleverd die hieronder in het kort beschreven worden: Aannemen van het tonen van expressief gedrag oftewel emotie als hoofdverschil Aangetoond dat cultuur en emotie gerelateerd zijn Bekijken het impact van emotie op het APM Concluderend Binnen dit onderzoek werd het afwegingsproces van de Russische non-experts in kaart gebracht en werd er onderzocht of de eventueel opgespoorde verschillen cultuurgebonden zijn. Er werd gekozen om expressief gedrag van Russen gedurende het afwegingsproces nader te onderzoeken. Het verband tussen de cultuur en emotie werd onderbouwd aan de hand van de culturele dimensies van Hofstede en de universele waarden van Schwartz [HOF93], [SCH99]. Tevens is er bewijs gevonden binnen de wetenschappelijke literatuur dat emotie, of het uiten van emotie, een van de veroorzakers van de culturele variëteit was. Na het aantonen van een verband tussen emotie en cultuur werd er in het concluderende gedeelte nog kort besproken wat voor impact het precies op de afwegingsprocessen had. Het raadplegen van kwantitatieve gegevens heeft onthuld dat het APM hoofdzakelijk in tact bleef, maar dat het in geval van de Russische proefpersonen werd uitgebreid met extra portie emotie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60634
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page