University of Twente Student Theses

Login

Jeugdgroepen in Zeeburg

Seelen, Margot (2005) Jeugdgroepen in Zeeburg.

[img] PDF
313kB
Abstract:Probleem Het probleem bestond voornamelijk uit de overlast in de zomer 2003. Dit was een lange warme zomer, waardoor jongeren langer en vaker op straat hingen. De buurt was toen net opgeleverd en er bestond nog geen sociale controle en samenhang bij de buurtbewoners. In dat jaar waren er nog maar weinig faciliteiten voor jongeren. De overlast bestond uit rondhangen in portieken, graffiti spuiten, troep laten rondslingeren, geluidsoverlast en intimiderend gedrag/houding van de jongeren tegen buurtbewoners die de jongeren ergens op aan spraken. Buurt Het is een nieuwe buurt, die omstreeks oktober 2002 grotendeels is opgeleverd. De buurt bestaat uit zowel koopwoningen als huurwoningen, waarvan ook een deel voor sociale huur. De huurwoningen worden veelal bewoond door grote jonge gezinnen. Er is weinig groen in de buurt, het bestaat uit water en beton. Voor jongeren zijn er weinig voorzieningen. Er is een voetbalkooi, een basketbalveldje en een tennisbaan. Ook is er een buurthuis, maar deze is voor multifunctioneel gebruik, waardoor het niet aansluit bij wat de jongeren willen. Veel bewoners komen uit Amsterdam Zuid. Bij toeval zijn de Antilliaanse en Surinaamse gezinnen gecentreerd in de Dirk Vreekenstraat en de Turkse en Marokkaanse gezinnen in de inham van de Borneolaan. Groep Uit de interviews met de respondenten kan men concluderen dat er groepen zijn, maar dat er geen groepen zijn aan te wijzen die juist altijd de overlast veroorzaken. Het zijn juist alle groepen bij elkaar, of beter gezegd de jeugd uit de buurt bij elkaar. De omvang van de groepen verandert sterk en is weersgebonden. De jeugd uit de buurt kreeg vooral in de zomer van 2003 veel vriendjes en familie op bezoek. De etniciteit van de groepen is een afscheiding van de bevolking die er wonen, de meeste jeugd heeft een Marokkaanse, Surinaamse of een Antilliaanse afkomst. In kleinere mate komt men Turkse en Nederlandse jeugd tegen in groepen. Het grootste aandeel hebben de jongens in alle groepen. Men ziet geen Marokkaanse of Turkse meiden bij een groep, wel ziet men Surinaamse en Antilliaanse meiden bij een groep. Verder is een groot verschil dat Surinaamse en Antilliaanse jongeren vaak dicht bij hun huis/portiek blijven en dat Marokkaanse jongens vaak uit het zicht van hun ouders of buurtbewoners blijven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de groepen zich bezig houden met criminaliteit. De groepen vaak wel geassocieerd met geluidsoverlast, vervuiling en kleine vernielingen. Met andere woorden er mag op basis van de gevonden data geconcludeerd worden dat wij hier spreken van een hinderlijke groep. Er is dan ook geen sprake van een jeugdbende. Beleid Het beleid kan men opsplitsen, in het beleid van het stadsdeel en in het beleid van en in het beleid van de politie. Beide zijn al uitgebreid aan bod geweest. Het belangrijkste van het beleid dat van toepassing is op het Oostelijk Havengebied is, dat alle aanwezige partners in het stadsdeel samenwerken en dit is goed gelukt door middel van het buurtservicepunt overleg. Men kan elkaar wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden die in aparte vakgebieden liggen. Het stadsdeel heeft hierin een regierol. Het buurtservicepunt overleg heeft een positieve uitwerking gehad op de overlast problemen beginnend in 2003 en de verwachtingen voor deze zomer zijn dat de overlast onder controle is. Op het gebied van voorzieningen voor de jeugd is er in vergelijking met de andere onderzoeksgebieden meer aanwezig en er zijn plannen voor een nieuw jongerencentrum voor het Oostelijk Havengebied. De initiatieven vanuit de buurtbewoners waaronder de commissie overlast heeft zijn doel bereikt. De commissie wordt alleen nog voor evaluaties bij elkaar gebracht. Toezicht stopt per september 2005, hierna moet jongerenwerk deze taak invullen. Oorzaak Een oorzaak voor de overlast van 2003 kan meerdere redenen hebben. Dat de zomer zo warm was en ook zo lang warm bleef tot ver in september, heeft ervoor gezorgd dat mensen meer buiten waren en langer buiten bleven. Dat de buurt in datzelfde jaar grotendeels opgeleverd werd had als gevolg dat men elkaar nog niet kenden en er totaal nog geen sociale controle was voor de jongeren die vrij van school waren en buiten rondhingen. Overlast wordt als zwaarder ervaren wanneer men het gevoel heeft er alleen voor te staan. Doordat de buurtbewoners elkaar allemaal nog niet kenden, kon er geen steun bij elkaar gevonden worden Daarnaast waren er destijds geen voorzieningen voor de jongeren. Bij de oprichting van de buurt is geen rekening gehouden met zoveel jonge gezinnen. Terwijl dit wel te voorzien was geweest doordat de sociale huurwoningen grote woningen betreft. Ondertussen waren ook de kinderen van de gezinnen die in het Entrepotgebouw wonen, opgegroeid tot pubers. De nieuwe bewoners kwamen voornamelijk uit Amsterdam West. In de zomer kwamen veel vriendjes en vriendinnetjes hun net verhuisde vrienden opzoeken. Er ging een buslijn 59 rechtstreeks van Amsterdam West naar Borneoeiland.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60828
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page