University of Twente Student Theses

Login

“In hoeverre hangen leeftijd, subjectieve leeftijd en geslacht samen met toekomstverwachtingen in de tweede levenshelft?”

Neuschildkamp, Kira Elke (2012) “In hoeverre hangen leeftijd, subjectieve leeftijd en geslacht samen met toekomstverwachtingen in de tweede levenshelft?”.

[img] PDF
408kB
Abstract:Theoretische achtergrond Iedereen heeft individuele verwachtingen met betrekking tot zijn toekomst. Onze studie concentreerde zich op de relatie tussen deze toekomstverwachtingen van mensen in de tweede levenshelft en de drie variabelen leeftijd, subjectieve leeftijd en geslacht. Literatuur over leeftijd (bijvoorbeeld Timmer, 2000) bevestigde al de samenhang van leeftijd met toekomstanticipaties van mensen in de tweede levenshelft. Hierop baseerden wij onze hypotheses ten aanzien van leeftijd. Subjectieve leeftijd werd algemeen en recent ook in samenhang met andere gebieden, bijvoorbeeld psychopathologie (Keyes & Westerhof, 2011), onderzocht. Omdat er geen literatuur te vinden was over subjectieve leeftijd in verband met toekomstverwachtingen van mensen in de tweede levenshelft besloten wij om dit verband te gaan toetsen en een nieuwe toevoeging tot de wetenschap te verrichten. Over geslacht in verband met toekomstanticipaties was wederom meer literatuur te vinden. Onder andere bestudeerden Timmer, Bode en Steverink (2003) de relatie tussen geslacht en toekomstverwachtingen van mensen in de tweede levenshelft. Op deze studies baseerden wij onze onderzoeksvragen met betrekking tot geslacht. Onderzoeksvragen Op grond van de theoretische achtergrond konden de volgende onderzoeksvragen worden opgesteld: Bestaan er relaties tussen leeftijd en de aspecten van winst, status quo en verlies? Is er een relatie te zien tussen subjectieve leeftijd en de aspecten van winst, status quo en verlies? Zijn er verbanden te zien tussen geslacht en de aspecten van winst, status quo en verlies? En bestaan er relaties tussen de inhoud van de toekomstverwachtingen en leeftijd, geslacht en subjectieve leeftijd? In verband hiermee werden negen preciezere verwachtingen/hypotheses opgesteld. Methode Om onze hypothesen te toetsen werden ten eerste de gegevens van 249 mensen van de studie naar “zelfbeeld en levensloop” (2005) van de Universiteit Nijmegen genomen. De doelgroep waren mensen in de tweede levenshelft (40 tot en met 85 jaar). Er werd gewerkt met de SELE-vragenlijst. De deelnemers moesten zes zinnen die betrekking op hun toekomst hadden afmaken. Gebaseerd op het coderingsschema van Erika Timmer werden deze uitspraken qua de drie dimensies winst, status quo en verlies geanalyseerd. Ook met verschillende categorieën van inhoud van de verwachtingen werd rekening gehouden. De focus van deze studie lag vooral op de relatie tussen deze toekomstdimensies en de achtergrondvariabelen leeftijd, subjectieve leeftijd en geslacht. Resultaten De resultaten toonden aan dat leeftijd in verband met de toekomstbetrekkingen winst en verlies samenhangen liet zien: Mensen met een leeftijd van 70 – 85 jaar anticipeerden significant minder winst dan mensen met een leeftijd van 40 – 54 jaar en mensen met een leeftijd van 55 – 69 jaar. Ook verwachtten 70 – 85 jarige mensen significant meer verlies in hun toekomst dan 40 – 54 jarige en 55 – 69 jarige mensen. De verwachte relaties tussen de subjectieve leeftijd en de drie toekomstbetrekkingen winst, status quo en verlies en tussen geslacht en deze drie dimensies konden niet worden bevestigd. De vraag of er verbanden bestonden tussen de topics van de toekomstverwachtingen en de drie achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd en subjectieve leeftijd kon worden beantwoord: Wij vonden acht effecten ten aanzien van de inhoud van de toekomstverwachtingen van de deelnemers. Wij konden aantonen dat de inhoud vooral afhankelijk was van de leeftijd van de deelnemers. Ook in verband met het geslacht vonden wij effecten. Maar het meest opvallend was dat het aspect van subjectieve leeftijd helemaal geen relevante effecten opleverde en dus geen invloed erop had hoe de mensen hun toekomst zagen. Conclusie/Discussie In de conclusie/discussie reflecteerden wij onze bevindingen en probeerden deze in de context van lifespan theories te verklaren. Ook noemden wij mogelijke beperkingen van onze studie en gaven in dit kader ideeën voor vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61633
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page