University of Twente Student Theses

Login

De meerwaarde van BIM in het specificatie en ontwerpproces volgens SE: het gebruik van een bouwwerk informatie model voor informatiebeheer tijdens het specificeren en ontwerpen van infrastructuur volgens systems engineering

Hoeber, Hans (2012) De meerwaarde van BIM in het specificatie en ontwerpproces volgens SE: het gebruik van een bouwwerk informatie model voor informatiebeheer tijdens het specificeren en ontwerpen van infrastructuur volgens systems engineering.

[img] PDF
1MB
Abstract:Opdrachtgevers besteden infrastructurele werken steeds vaker uit op basis van een vraagspecificatie waarin het gewenste systeem functioneel wordt beschreven. Het ontwikkelen van deze specificaties en bijbehorend referentieontwerp kan worden uitbesteed aan een ingenieursbureau, zoals Royal Haskoning (RH). Bij het opstellen van deze vraagspecificatie voor een opdrachtgever (OG) ontstaan vaak een aantal problemen voor het projectteam van RH. De projectteams werken volgens Systems Engineering (SE), de volgende problemen doen zich voor in de processen van deze werkwijze: 1) De validatie verloopt niet goed omdat de specificaties en het ontwerp niet duidelijk zijn voor de OG. 2) Het configuratiemanagement wordt niet goed uitgevoerd waardoor informatie lastig terug te vinden is. 3) Raakvlakken worden niet goed beheerd waardoor ontwerpwijzigingen lang duren. 4) De vertaling van de wens van de OG in de vraagspecificatie is niet traceerbaar. Een oplossing voor deze problemen lijkt te liggen in het gebruik van een ‘Bouwwerk Informatie Model’ (BIM) bij het opstellen van de vraagspecificatie. Een uitvoering van de betreffende SE processen met het gebruik van BIM door het projectteam zou theoretisch gezien een oplossing voor de problemen kunnen bieden. Op basis van deze mogelijke toepassing van BIM is het volgende onderzoeksdoel geformuleerd: ‘Het gebruik van BIM in het iteratieve specificatie en ontwerpproces volgens SE onderzoeken en analyseren of de verwachte verbeteringen bereikt worden.’ Dit doel is nagestreefd door een SE project zonder BIM en een SE project met BIM in casestudy’s te analyseren op een aantal criteria die de gewenste situatie beschrijven. Uit de casestudy’s blijkt dat aan de gewenste situatie voor de SE processen met het gebruik van een BIM als volgt is voldaan: 1) De validatie verloopt beter met BIM dan zonder. De resultaten van het projectteam zijn duidelijker voor de OG en zijn commentaar wordt beter verwerkt. De OG wordt voorzien van een duidelijk beeld van specificaties en ontwerp, maar nog niet in één model. Afwegingen verlopen sneller, maar het is wenselijk dat dit nog sneller kan. 2) Het configuratiemanagement is met BIM beter uitgevoerd dan zonder. Informatie van het projectteam en de verschillende systeemonderdelen zijn geïntegreerd in BIM en zo beschikbaar gesteld. Actuele informatie en wijzigingen zijn voor tekstuele informatie goed beschikbaar, voor de informatie in het ontwerp is dit nog lastig. Er zijn baselines met specificaties én ontwerp opgesteld. 3) De raakvlakken zijn beter geïdentificeerd en beheerd met BIM dan zonder. De raakvlakken zijn vastgelegd in een dossier en gekoppeld aan objecten in het ontwerp. De ontwerpdelen zijn samengevoegd waarbij beschikbare omgevingsinformatie wordt weergegeven. 4) De traceerbaarheid van informatie is beter met BIM dan zonder. De specificaties zijn onderling gekoppeld en ook aan de objecten in het ontwerp. De specificaties hebben een expliciete samenhang met het ontwerp en de objecten structureren de informatie en maken deze traceerbaar. Er kan worden geconcludeerd dat het SE proces verbetert op de bestudeerde analysecriteria door het gebruik van BIM. De zeven geïnterviewde projectmedewerkers in het project met BIM geven aan dat het werken met een BIM meerwaarde heeft in deze projectfase. Op basis van het inzicht in de wijze waarop het BIM bijdraagt aan de verbeteringen is een richtlijn opgesteld die beschrijft hoe een BIM opgezet en gebruikt moet worden voor het oplossen van de huidige problemen (zie bijlage 1). Voor toekomstige projecten waarbij RH een vraagspecificatie moet opstellen voor een OG worden de volgende aanbevelingen gedaan: - Zet een project specifiek BIM op, zoals beschreven in de bijgevoegde richtlijn; - Regel de samenwerking in en rondom BIM met de processchema’s in de richtlijn; - Leg vast in afspraken met de opdrachtgever hoe BIM gebruikt wordt voor de validatie; - Bepaal welke proces informatie waardevol is op een later moment en leg deze vast tijdens het SE proces; - Bepaal de objectdefinities zo vroeg mogelijk en gebruik deze om overige informatie te structureren;
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Royal Haskoning
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61641
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page