University of Twente Student Theses

Login

Investigate, create, communicate... Waarden: Onderzoek naar de waarden van de TCW-student

Kindt-Prins, G.E.M. (2007) Investigate, create, communicate... Waarden: Onderzoek naar de waarden van de TCW-student.

[img] PDF
809kB
Abstract:Deze afstudeerscriptie omvat een waardenonderzoek onder studenten van de faculteit Gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente. Het onderzoek is uitgevoerd bij de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap. Deze studie heeft een Missie: 'Investigate, create, communicate' waarin gesteld wordt dat studenten een aantal waarden hebben of verwerven tijdens hun studie. De vraag vanuit de opleiding was of studenten ook daadwerkelijk deze waarden bezitten en welke de voorspellers zijn van deze waarden. Het doel van het onderzoek, het in kaart brengen van de waarden van studenten Toegepaste Communicatiewetenschap en het belang dat verschillende groepen studenten hechten aan de waarden zoals beschreven in het Mission Statement, bestuderen. Dit is onderzocht door middel van een literatuurstudie, gevolgd door het afnemen van een vragenlijst onder eerstejaars- en Master-studenten van de studie Toegepaste Communicatiewetenschap en als controlegroep onder studenten van de studie Psychologie. Voor de vragenlijst is voor het waardengedeelte gebruik gemaakt van de WaardenMonitor van Oppenhuisen (2000) met als doel de groepen in dimensies van Oppenhuisen in te delen. Om de relaties en activiteiten binnen de TCW-cultuur van studenten in kaart te brengen en te kijken in hoeverre studenten zichzelf identificeren met de TCW-cultuur, is een participatie- en identificatie- onderdeel toegevoegd aan de vragenlijst. De resultaten van de betrouwbaarheids- en factoranalyses geven aan dat de dimensies van Oppenhuisen door inconsistentie niet gebruikt kunnen worden in dit onderzoek. Er is daarom geen indeling van studenten in dimensies gedaan. Er is duidelijk gemaakt welke waarden belangrijk zijn voor TCW-studenten in het algemeen en welke minder belangrijk zijn. Belangrijke waarden zijn o.a. 'gezond zijn', 'genieten', 'hechte vriendschap', 'gezelligheid', 'vrijheid', 'communiceren' en 'leuke dingen doen'. Uit de resultaten blijkt dat er daadwerkelijk een verschil is tussen Masterstudenten en eerstejaarsstudenten wat betreft de TCW-waarden. En al toonde regressieanalyse aan dat de voorspellers TCW-jaren, identificatiescore en participatiescore een derde van de TCW-waarden voorspelt, wat voornamelijk komt door de TCW-jaren. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat er geen significant verschil is tussen eerstejaarsstudenten en masterstudenten met TCW-bachelor en hoge identificatie- en participatiescore. Tijdens het onderzoek is gebleken dat enkele afzonderlijke waarden wel significant verschillen, waardoor het aanbeveling verdient om nader onderzoek te doen naar de echte waardenvoorspellers van de TCW-waarden of het onderzoek uit te voeren met meer respondenten in de groep hoge participatiescore en hoge identificatiescore omdat de onderzochte groep in dit onderzoek vrij klein was. Een tweede aanbeveling is om dit onderzoek over een paar jaar nogmaals uit te voeren, als de eerstejaars van nu ouderejaars zijn, waardoor misschien een beter beeld verkregen kan worden van de daadwerkelijke verandering van dezelfde respondenten na jaren TCW-blootstelling.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/623
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page