University of Twente Student Theses

Login

Zelfbeeld bij basisschoolleerlingen ten aanzien van leesvaardigheden

Graef, Judith (2012) Zelfbeeld bij basisschoolleerlingen ten aanzien van leesvaardigheden.

[img] PDF
373kB
Abstract:Het niveau van leesvaardigheid bij basisschoolleerlingen hangt samen met in hoeverre het kind zelf denkt goed te kunnen lezen. Dit is het zelfbeeld van het kind ten aanzien van zijn eigen leesvaardigheden. Dit onderzoek is gericht op de samenhang tussen deze vorm van zelfbeeld en de omgevingsfactoren van de leerling. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de data van de ouderen de leerlingvragenlijst uit het TIPI-onderzoek 2011, waarbij 596 leerlingen en één van hun ouders de vragenlijst hebben ingevuld. De omgevingsfactoren van kinderen zijn onder te verdelen in vier categorieën: (1) achtergrondkenmerken, (2) affectieve leerlingkenmerken, (3) ouderkenmerken en (4) school- en klaskenmerken. Bij achtergrondkenmerken hangen de vaardigheden die de leerling had voor deze in groep drie kwam, positief samen met zijn zelfbeeld ten aanzien van zijn eigen leesvaardigheden. Ook attitude, een affectieve leerlingkenmerk, blijkt hier een positief verband mee te hebben. Bij ouderkenmerken blijkt ouderbetrokkenheid een negatieve, en ouderattitude tegenover lezen een positieve samenhang te hebben met het zelfbeeld van kinderen. Tot slot blijkt van de schoolen klaskenmerken de factor klasklimaat een negatieve samenhang te hebben met het zelfbeeld van de leerling ten aanzien van zijn eigen leesprestaties.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62389
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page