University of Twente Student Theses

Login

Extra gelden voor verenigingsaccomodaties door teruggave OZB en loonbelasting

Wigbold, Niels (2011) Extra gelden voor verenigingsaccomodaties door teruggave OZB en loonbelasting.

[img] PDF
281kB
Abstract:Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken voor het CDA Enschede of er mogelijkheden zijn tot teruggaven binnen de OZB belasting om zo particulieren te stimuleren meer giften te doen aan sportverenigingen. Daarnaast werd gekeken of deze giften ook konden worden afgetrokken binnen de inkomstenbelasting en werd er onderzocht of er een potentieel voor een eventuele teruggave binnen de gemeente Enschede kon worden genoemd. Aanleiding voor dit onderzoek waren de debatten waarin inwoners van de gemeente telkens aangaven dat sportaccommodaties van de verenigingen van een goed niveau moeten zijn, om inwoners meer aan het sporten te krijgen. Na onderzoek bleek dat teruggaven binnen de OZB belasting niet mogelijk zijn. Er zijn enkele onderdelen die een dergelijk idee niet realiseerbaar maken. Zo mag een gemeentelijke belasting niet afhankelijk worden gesteld van inkomen, winst of vermogen. Wanneer een teruggave van OZB belasting vanwege het doen van giften mogelijk wordt gemaakt, is deze deels afhankelijk gemaakt van bovenstaande aspecten. Aanneembaar en beargumenteerbaar is dat wanneer een particulier meer inkomen, winst of vermogen heeft, hij eerder en makkelijker in de gelegenheid is om giften te doen. Daarnaast is de rechtsgrond van de OZB gebaseerd op het profijtbeginsel in ruime zin. Er is immers een zekere relatie tussen het onroerend goed en de gemeentelijke voorzieningen waarvan de belastingplichtige profijt trekt. Het profijt van deze voorzieningen rechtvaardigt de bijdrage aan de algemene middelen. Het profijtbeginsel staat onder druk in geval van OZB kortingen, teruggaven en dergelijke. Iets wat ook zeer van belang is voor een eventuele teruggave binnen de OZB is het zakelijke en objectieve karakter van de OZB. Deze betiteling is van groot belang voor een eventuele teruggave van de OZB. Het doen van een gift aan een sportvereniging om die vervolgens af te trekken van de OZB aanslag is een subjectief kenmerk omdat het verder geen directe relatie heeft met het object, de onroerende zaak maar een persoonlijk kenmerk is. Daarnaast wordt in artikel 220 Gemeentewet de onroerende zaak belasting geformuleerd als een belasting van degenen die “bij het begin van het kalenderjaar”… Dit heeft tot gevolg dat de OZB als een zuivere tijdstipbelasting kan worden getypeerd. Dit brengt met zich mee dat er geen aanleiding is voor verrekening door de gemeente van belasting wanneer de belastingplicht gedurende het kalenderjaar aanvangt of wanneer deze gedurende het kalenderjaar eindigt (Van der Burg et all, 2009). Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing. Ook bleek dat het potentieel voor het idee niet erg groot is, waardoor het lastig is om het überhaupt als interessant te betitelen. Met een niet al te groot potentieel en een onzekere relatie tussen teruggave OZB en het doen van giften is de kans van slagen laag en onzeker te noemen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63175
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page