University of Twente Student Theses

Login

Bescherming door zomerkades, een afweging van belangen

Cazemier, Laura (2013) Bescherming door zomerkades, een afweging van belangen.

[img] PDF
2MB
Abstract:Uit praktijksituaties is gebleken dat uitvoeren van beheer van zomerkades lastig is door het ontbreken van specifiek beleid bij waterschap Vallei en Veluwe. Het gebrek aan veiligheidseisen leidt tot problemen als er beslissingen moeten worden genomen over werkzaamheden aan de zomerkades. Door op een systematische manier het belang van de zomerkades vast te stellen wordt duidelijkheid geschept en kunnen deze problemen worden verholpen. In tabel 1 zijn de zomerkades op basis van de Multi Criteria Analyse in dit verslag opgedeeld in drie categorieën, wat betreft de beheersnoodzaak vanuit het belang. Voordat er een definitief besluit wordt genomen over het wel of niet beheren van deze zomerkades wordt aanbevolen om de volgende punten verder te onderzoeken: 1. Opnemen Krachtwijk in het beheersplan 2. Opstellen dijkverbeterplan Hoenwaard 3. Vervolgonderzoek naar het belang van omgevingspartijen 4. Nagaan of de zomerkade van belang is voor de veiligheidsfunctie van de primaire kering 5. De technische eigenschappen van de zomerkades inventariseren 6. Rekening houden met het mogelijk verdwijnen van de zomerkade en de kans op hoogwater buiten de winterperiode 7. Nagaan wat het belang is van de overige keringen die in dit onderzoek niet zijn behandeld 8. De Rosandepolder en Hoenwaard (links) aan de hand van ontwikkelingen opnieuw analyseren De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van het houden van interviews met medewerkers van het waterschap en een analyse van geografische data. Hieruit bleek dat door de onduidelijkheid over de eisen aan de zomerkades de medewerkers onzeker zijn over de noodzaak van werkzaamheden. Vooral vanuit het beheer zijn de problemen groot, omdat op bepaalde plekken de veiligheid die de zomerkade biedt niet meer gegarandeerd kan worden. Door de zomerkades vast te leggen in een beheersplan en specifiek beleid op te stellen zouden alle werkzaamheden een stuk efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Er zou juridisch grondslag zijn om activiteiten uit te voeren of af te dwingen en er zou voor het beheer duidelijkheid komen over de wenselijkheid van bijvoorbeeld het beweiden van de kades en de aanwezigheid van meidoorns op de zomerkade.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63367
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page