University of Twente Student Theses

Login

‘(H)echte sociale bindingen?’- Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi

Azhimi, Loebna (2013) ‘(H)echte sociale bindingen?’- Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi.

[img] PDF
1MB
Abstract:Uit onderzoeken van het WODC en het SCP en officiële politieregistraties blijkt dat de jeugdcriminaliteit het laatste decennium is toegenomen en dan voornamelijk de gewelds- en vernielingsdelicten. Vooral de oververtegenwoordiging hierin van jonge migrantenjongeren is een veel besproken kwestie(www.rijksoverheid.nl, 2013). Jeugdproblematiek speelt al lange tijd in de samenleving. Aandacht voor deze problematiek is onder andere van belang om te voorkomen dat deze jongeren een echte criminele carrière starten. Dit onderzoek geeft een beeld van de sociale bindingen van (migranten)jongeren met de school, de huiselijke kring en de vriendengroep en de invloed hiervan op het gedrag dat zij vertonen. Dit gedrag is in enkele gevallen delinquent. Er wordt voornamelijk verwacht dat het type vrienden van invloed zal zijn op het eigen delinquent gedrag. Dat wil zeggen dat naarmate jongeren veel delinquente vrienden hebben dit van invloed zal zijn op het gedrag van deze jongeren. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een bestaande dataset. Door onderzoekers is een survey-onderzoek gehouden. Voor het afnemen van de enquêtes hebben de onderzoeksmedewerkers jongeren op straat en in jongerencentra benaderd en hen individueel en in groepjes aangesproken (Sollie, Svensson & Saharso, 2012). Deze gegevens heb ik gebruikt voor de analyses die ik met behulp van het statistische programma SPSS heb uitgevoerd. De resultaten die hieruit zijn voortgekomen zijn bekeken in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi. Dit, omdat in tegenstelling tot andere theoretische perspectieven zoals strain- of leertheorieën, de bindingstheorie geen theorie is die delinquentie verklaart, maar een theorie die het niet-plaatsvinden van delinquentie verklaart. Volgens Hirschi zal iedereen delinquent gedrag vertonen als hij of zij daarvoor de mogelijkheid krijgt. Volgens hem is het dan ook niet vanzelfsprekend dat mensen zich onthouden van delinquent gedrag. Volgens Hirschi wordt een mens alleen maar een sociaal wezen als zijn of haar omgeving dat afdwingt. Door sociale bindingen gaan mensen zich sociaal aangepast gedragen. Bij het plegen van delinquent gedrag zet men immers deze sociale bindingen op het spel. Om deze sociale bindingen niet op het spel te zetten, houden mensen zich in, en vertonen zij minder snel delinquent gedrag, aldus Hirschi. In dit onderzoek lijken de sociale bindingen van de jongeren ook een preventieve werking te hebben. Jongeren met sterke sociale bindingen vertonen minder delinquent gedrag. De belangrijkste bevinding in dit onderzoek is dat de migrantenjongeren in deze steekproef niet delinquenter zijn dan de jongeren met een Nederlands etnische achtergrond. Dat geeft te denken over de representativiteit van deze steekproef. De verklaring voor het gedrag van migrantenjongeren valt dan ook weg. Wel is naar voren gekomen dat de binding met de school en de huiselijke kring van invloed is op de eigen delinquentie. Jongeren die zich verbonden voelen met de school en een sterke binding hebben met de huiselijke kring vertonen minder delinquent gedrag dan jongeren waarbij deze sociale bindingen ontbreken of in geringe mate aanwezig zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63368
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page