University of Twente Student Theses

Login

Het spelmatig bevorderen van de begripsontwikkeling bij leerlingen : onderzoeksverslag ten behoeve van het vak "Onderzoek van Onderwijs"

Westerhof, Renske (2008) Het spelmatig bevorderen van de begripsontwikkeling bij leerlingen : onderzoeksverslag ten behoeve van het vak "Onderzoek van Onderwijs".

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de discussies die gaande zijn tussen het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs. De discussies gaan over de overgang van middelbaar naar beroepsonderwijs. De leerlingen missen soms enige kennis om zonder problemen door te stromen naar het beroepsonderwijs. Om de overgangsproblematiek te verminde-ren wordt er onderzoek gedaan naar de begripsontwikkeling van leerlingen en hoe je dat zou kunnen stimuleren en bevorderen. In dit onderzoek is gekeken naar het stimuleren van begripsontwikkeling van de leerlingen door de theorie spelender-wijs aan te bieden. Zo zijn de leerlingen op een leuke en relaxte manier bezig met wiskunde, hiermee wordt getracht een hoger begripsniveau te bereiken. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook: Heeft het geven van extra lessen in spelvorm effect op de begripsontwikkeling van de leerlingen uit 4 vwo? Zo ja, wat is de voor- of achteruitgang in termen van begrips-niveaus in schematisch denken. Door onder andere Skemp, Tall en Hiele is er onderzoek gedaan naar de begripsontwikkeling bij de leerlingen. Om een kwantificatie te geven in de begripsontwikkeling zijn een aantal begripsniveaus omschreven, in dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de omschrijvingen in termen van schematisch denken. Een zestal willekeurige leerlingen (de testgroep) uit 4 vwo van het Twents Carmel College te Oldenzaal hebben de theorie in vier lessen spelenderwijs gevolgd. De testgroep is vergeleken met een zestal willekeurige leerlingen (de controlegroep), tevens uit 4 vwo, die geen extra lessen hebben gevolgd. De vergelijking is gemaakt aan de hand van acht proefwerkopgaven die alle leerlingen hebben gemaakt. De antwoorden van de leerlingen zijn ingedeeld in vier begripsniveaus van schematisch denken. Uit de verzameling van alle begripsniveaus per leerling, aan de hand van de acht proefwerkopgaven, is gehaald dat de leerlingen uit de testgroep een relatief kleine daling in denkniveau hebben gehaald. De leerlingen uit de controlegroep hebben een groter negatief resultaat geboekt ten opzichte van de pre-test. Uit deze resultaten is geconcludeerd dat de lessen in spelvorm een positief effect hebben op de begripsontwikkeling van de leerlingen. Er moeten echter een aantal kanttekeningen bij de conclusie warden gemaakt. De grootte van de testgroep en de controlegroep is klein. Hierdoor wordt het beeld vertekend en is het geen juiste weerspiegeling van de bevolking. Het zou verstandig zijn om de lessen goed gestructureerd te laten verlopen, zodat de leerlingen tijd krijgen om na te denken en elkaar te kunnen helpen. Hierdoor leren de leerlingen meer van elkaar. Als laatste kunnen de opgaven van de tests ook zelf opgesteld worden en dan kan er meer rekening worden gehouden met de verschillende begripsniveaus. Deze kanttekeningen worden gezien als aanbevelingen om het onderzoek te verbeteren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64007
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page