University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek van onderwijs: Koppeling tussen differentiaalrekening en kinematica

Vrijmoeth, Timon (2010) Onderzoek van onderwijs: Koppeling tussen differentiaalrekening en kinematica.

[img] PDF
1MB
Abstract:In het hedendaags Nederlands natuurkunde-onderwijs wordt het onderwerp kinematica gedoceerd zonder gebruik te maken van wiskundige vaardigheden op het gebied van differentiëren en integreren. Momentane snelheid in een plaats-tijd grafiek wordt vaak grafisch bepaald via de raaklijn, zonder de afgeleide te noemen en de afgelegde weg in een snelheid-tijd diagram wordt grafisch bepaald via de oppervlakte-methode zonder het onderwerp integreren aan te snijden. En dat terwijl bij het vak wiskunde de onderwerpen differentiëren en integreren wel ter sprake komen. In deze studie is getracht te onderzoeken of een goed begrip van het onderwerp differentiëren een positieve invloed heeft op het begrip van het onderwerp kinematica en daarom in aanmerking komt voor een prominentere plaats in het natuurkunde-onderwijs. Hiervoor is geprobeerd een verband te vinden tussen enerzijds de vaardigheden van leerlingen op het gebied van differentiëren en anderzijds misconcepties op het gebied van kinematica. Om dit te bewerkstelligen is via een literatuurstudie een overzicht gemaakt van bekende misconcepties binnen de kinematica en is een overzicht gemaakt van de vaardigheden binnen het differentiëren. Met deze wetenschap zijn testinstrumenten ontwikkeld om een tweetal klassen, VWO-4 en VWO6, te testen op beide gebieden. Enerzijds is een kwalitatieve inventarisatie gemaakt van het algemene begrip van zowel differentiëren als kinematica met behulp van een mondelinge test, anderzijds is een kwantitatieve analyse gedaan met behulp van schriftelijke testen. De resultaten zijn vervolgens gecorreleerd om na te gaan of de vermoede koppelingen daadwerkelijk aangetoond konden worden. De verkregen resultaten gaven enkele verbanden aan en doen vermoeden dat er wel degelijk positieve koppelingen bestaan tussen het onderwerp differentiëren en kinematica. Er wordt dan ook een lans gebroken voor een nauwere samenwerking tussen wiskunde en natuurkunde en een explicietere aanwezigheid van wiskundige vaardigheden binnen de natuurkunde op de specifieke gebieden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64298
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page