University of Twente Student Theses

Login

Instrumenteel of relationeel, symbolic of embodied? : Ontwerp van criteria voor classificatie van antwoorden

Alberink, M.J. (2010) Instrumenteel of relationeel, symbolic of embodied? : Ontwerp van criteria voor classificatie van antwoorden.

[img] PDF
3MB
Abstract:In drie klassen 4 vwo werd het berekenen van sinus en cosinus als coördinaten van punten op de eenheidscirkel behandeld in het kader van een lesson study. In deze lessen maakten de leerlingen op meerdere momenten een of meer opgaven op papier over het aspect van het onderwerp dat juist daarvoor was behandeld. Deze opgaven waren zodanig gekozen dat de antwoorden van de leerlingen zicht kunnen geven op de denkprocessen en associaties van de leerlingen bij het beantwoorden van de afzonderlijke vragen. Door de antwoorden van de leerlingen te analyseren is het mogelijk om kenmerken van de denkprocessen van de leerlingen op verschillende momenten tijdens de lessen boven tafel te krijgen. Het is mogelijk om zulke denkprocessen te beschrijven in termen van redeneringen bij de beantwoording van vragen, van associaties bij bepaalde onderwerpen door leerlingen, en van oplossingsroutes die leerlingen hanteren op weg naar hun eindantwoord. In dit verslag worden de antwoorden van de leerlingen geanalyseeerd, waarbij we niet deze denkprocessen zelf in kaart brengen, maar onderzoeken welke typen denkprocessen bij leerlingen hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat voor het onderzoek niet maatgevend is of de redeneringen en oplossingroutes van de leerlingen correct zijn, maar de wijze waarop de leerlingen tijdens de beantwoording van vragen hebben gedacht staat centraal. In het onderzoek worden twee kenmerken gehanteerd om de denkwijze van de leerlingen bij het maken van de afzonderlijke opgaven te karakteriseren. Deze kenmerken zijn ten eerste of het begrip van leerlingen instrumenteel of relationeel is geweest, en ten tweede of het denken plaatsvond vanuit de embodied world dan wel de symbolic world. Deze kenmerken zijn ontleend aan Tall. In de lessen maakten de meeste leerlingen de opgaven in groepjes van twee. Het doel van de analyse is om bij ieder afzonderlijk antwoord van alle groepjes de denkwijze te classificeren als instrumenteel dan wel relationeel, en als embodied dan wel symbolic. Door deze classificatie in denkwijzen van alle gegeven antwoorden ontstaat een basis voor nadere analyse van deze gegevens. Zo kunnen overheersende denkwijzen of een verloop in denkwijze van afzonderlijke groepjes in kaart worden gebracht. Ook kunnen de denkwijzen van alle leerlingen bij een van de afzonderlijke vragen worden samengevat. Voordat de denkwijze bij de antwoorden als instrumenteel dan wel relationeel en als embodied of symbolic kunnen worden geclassificeerd, moeten criteria voor de classificatie van de antwoorden worden opgesteld op basis van de beschrijving van deze kenmerken in de literatuur. Dit verslag beschrijft deze classificatiecriteria en de uitgangspunten die voor het opstellen van de criteria zijn gehanteerd. Vervolgens beschrijft het verslag de uitkomsten van de classificatie op basis van deze opgestelde criteria.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64351
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page