University of Twente Student Theses

Login

Natuurkunde begrijpen door analyse van eenheden

Isarin, Jan Cor (2010) Natuurkunde begrijpen door analyse van eenheden.

[img] PDF
269kB
Abstract:Leerlingen hebben vaak moeite met het concept natuurkundige formule. Ze zien niet of nauwelijks een relatie tussen de onderdelen waaruit zo’n formule bestaat en de eenheden die erbij horen. De onderzoeksvraag luidde : in hoeverre kan analyse van eenheden (unit analysis) bijdragen aan een beter begrip van natuurkundige formules ? Het onderzoek is gebaseerd op de ideeën van Reed die als interventie in de leermethode opdrachtensets gebruikte om de vaardigheid van leerlingen in het omgaan met formules en eenheden te vergroten. In het huidige onderzoek werd in twee vierde klassen, HAVO en VWO een interventie in de vorm van een serie opdrachten uitgevoerd die beoordeeld werden op het gebruik van eenheden en formules. Een objectieve maat (SCAN) werd hiervoor gedefinieerd. Verbeteringen van het begrip natuurkundige formule zijn inderdaad teruggevonden, maar een tegengesteld effect is bij een aantal leerlingen eveneens waarneembaar : de methode werkt onder de gegeven omstandigheden niet voor alle leerlingen,met de kanttekening dat op deelgebieden wel verbeteringen zijn waar te nemen en dat voor een merkbaar effect een (veel) langere periode met oefeningen nodig lijkt. De speciale kenmerken van leerlingen werden gekoppeld aan hun ontwikkeling tijdens het onderzoek. Er lijkt een verband te bestaan tussen bepaalde eigenschappen van de leerlingen en het effect van de methode. Dyslectische leerlingen scoren minder goed ; leerlingen die gestructureerd en netjes werken scoren beter. Zwakke leerlingen en leerlingen die slordig werken, hebben in enkele gevallen baat bij de meer gestructureerde aanpak van eenheidsanalyse. Sterke leerlingen laten weinig verandering zien. De beperkte vaardigheden op het gebied van rekenen en algebra, maar mogelijk ook problemen met taalvaardigheden, vormen het grootste knelpunt bij het omgaan met natuurkundige formules. Dit is zorgelijk te noemen, aangezien deze vaardigheden in feite al op de basisschool eigen gemaakt zouden moeten zijn en bovendien zijn ze op veel meer terreinen dan alleen natuurkunde nodig. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aanbevolen regelmatig oefeningen zoals hier gepresenteerd in de klas uit te voeren. Het vermoeden bestaat dat het effect vooral waarneembaar is als de oefeningen over een grotere periode worden uitgesmeerd en zo het leereffect vergroten. Voorzichtigheid bij dyslectische leerlingen lijkt geboden. Ombouwen van formules en controle van eenheden gaan kennelijk moeilijk samen met dyslexie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64370
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page