University of Twente Student Theses

Login

Modelleren

Bökkerink, Wim and Stam, Jantien (2012) Modelleren.

[img] PDF
1MB
Abstract:Keuze modelleren Waarom is modelleren een vaardigheid die door studenten en leerlingen geleerd moet worden? De meeste wiskundemethoden bieden de leerstof gesloten en gestructureerd aan en ook de vragen tijdens de lessen en in de toets zijn gesloten. Men wordt geacht het van te voren bedachte pad te doorlopen waarmee aan het eind van een leerstofeenheid een techniek kan worden uitgevoerd. Voor studenten en leerlingen blijven de technieken die tijdens de wiskunde geleerd worden op zichzelf staand, zonder duidelijke toepassing bij andere vakken of in de werkelijkheid. Hierdoor zijn zij niet in staat om wiskunde goed in te zetten op het moment dat dit nodig is bij situaties die uit de werkelijkheid komen en complexer zijn. Modelleren beoogt het leren toepassen en daardoor mogelijk beter begrijpen van wiskunde, het inzien van het nut en het herkennen van wiskunde bij alledaagse problemen en het inzien van de grenzen die er zijn aan de geldigheid van modellen. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom modelleren in het wiskundeonderwijs op het voortgezet onderwijs weinig aan bod komt, bv. het programma is te vol, leerlingen vinden het moeilijk, het vereist specifieke begeleiding door docenten, het kost veel tijd of het is lastig te toetsen. Hoewel er sinds 2007 meer aandacht voor modelleren is gekomen door de invoering van de vakken wiskunde D en Natuur, Leven en Technologie, zijn er nog veel leerlingen die bijna nooit kennis maken met modelleren. Gezien het hierboven geformuleerde belang van modelleren, leek het ons goed om door middel van dit onderzoek het modelleren in de schijnwerpers zetten. Hoe leren aankomende docenten modelleren? Naast oefening met modelleeropdrachten moet het accent liggen op het doorzien van de modelleerstappen. Dit kun je bereiken door de verschillende fasen van het modelleren te benoemen, theorie te verstrekken over het nut en de uitvoering van een fase en de fasen apart te laten oefenen. Leren modelleren gebeurt ook door als docent modelleeropdrachten te ontwikkelen voor de eigen leerlingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64379
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page