University of Twente Student Theses

Login

De weg van een Wiskunstenaar

Meulen, Marie van der (2012) De weg van een Wiskunstenaar.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is gedaan om inzicht te krijgen in de vragen die de leerlingen stellen. Stellen leerlingen die verder in hun leerproces zitten andere vragen dan leerlingen die nog niet zo ver zijn? Om hier inzicht in te krijgen is gewerkt met de volgende hoofdvraag: Is er een ontwikkeling waar te nemen in de vragen die de leerlingen over het modelleren stellen naarmate zij verder komen in het leerproces? Aan dit onderzoek heeft de hele wiskunde D klas van het Montessori College te Hengelo meegewerkt. Deze klas bestaat uit twee enthousiaste leerlingen die voor de eerste keer hebben gemodelleerd. De vragen die deze leerlingen tijdens hun leren hebben gesteld, worden in dit onderzoek ingedeeld aan de hand van de theorie van Tall, naar fasen van het leerproces. Deze theorie gaat over de ontwikkeling tot een krachtige cognitieve structuur en zegt dat voor het doorgronden van een onderdeel van de wiskunde altijd dezelfde fasen doorlopen worden. Het gaat hier om de volgende fasen: Pre-procedure: De leerling weet niet wat de opgave inhoud. Procedure: De leerling heeft een stap voor stap oplosmethode. Proces: De focus van de leerling ligt op de input-output relatie van het systeem. Procept: De leerling ziet het modelleren als een proces dat uitgevoerd kan worden door verschillende procedures en als een object waar iets mee gedaan kan worden. Er is een ontwikkeling waar te nemen in de vragen die de leerlingen over het modelleren stellen naarmate zij verder komen in hun leerproces. Zo hebben de leerlingen bij het ongestructureerd oplossen van een model (eerste lessen) vorderingen gemaakt, wat ook zorgde voor andere soort vragen gedurende deze lessen. De leerlingen hebben niet geleerd om de modelleercyclus toe te passen, wat ook blijkt uit de vragen die ze stellen. Ze zijn voor het toepassen van de modelleercyclus in de pre-procedurefase blijven steken en stellen ook vragen die bij deze fase van het leerproces horen. Voor het niet doormaken van een ontwikkeling binnen de onderzochte omgeving zijn de volgende redenen aan te wijzen: - De docent heeft de leerlingen niet uitgedaagd door meer gevorderde vragen te stellen. - De leerlingen hebben niet geleerd om de modelleercyclus toe te passen op eenvoudige opgaven, waardoor ze deze technieken verder niet kunnen gebruiken. - De docent heeft niet gemonitord of de leerlingen de modelleercyclus wel kunnen toepassen. Ondanks dat een geringe populatie heeft meegedaan aan het onderzoek, kunnen er toch een paar aanbevelingen worden gedaan. - Het doel van de te maken opgaven moet de leerling duidelijk zijn. - In de opleiding van de docent moet aanbod komen
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64397
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page