University of Twente Student Theses

Login

Mogelijkheden tot het vergroten van de haalbaarheidsruimte van "De Berg" door middel van fasering van de bouw.

Hollander, Roel (2014) Mogelijkheden tot het vergroten van de haalbaarheidsruimte van "De Berg" door middel van fasering van de bouw.

[img] PDF
2MB
Abstract:De stichting Haalbaarheidsonderzoek Die Berg Komt Er onderzoekt of het mogelijk is om een berg te bouwen in Nederland met een hoogte van 2000 meter. Dit rapport legt verslag van het voor deze stichting uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van het faseren van de bouw van een dergelijke berg. Met de huidige technieken en bouwmethoden blijkt het nog niet haalbaar om voldoende geld, materiaal en tijd te verkrijgen om een berg van 2000 meter hoog te bouwen. Het doel van dit onderzoek was dan ook om door middel van fasering van de bouw de haalbaarheid van dit project te vergroten. Hiertoe is eerst onderzocht welke aspecten de haalbaarheid bepalen en vervolgens is naar de bronnen en sturingsmogelijkheden daarvan gekeken. Specifiek is het probleem dat er te veel geld en te veel materiaal benodigd is binnen de gewenste tijd. Door verschillende scenario’s op te stellen voor het ontwerp en de fasering van een dergelijke berg en deze onderling te vergelijken op basis van onder andere benodigde hoeveelheden materiaal en geld, is gebleken dat zowel de vorm als de opbouw (fasering) van cruciaal belang zijn voor de haalbaarheid. Een berg bestaande uit meerdere toppen, met verschillende hoogtes en verschillende hellingen, lijkt de beste kansen te bieden, waarbij lage toppen kleine hellingen zouden moeten hebben en hoge toppen steile hellingen. Wat betreft de fasering is het voornamelijk van belang dat er al in een vroeg stadium veel ‘exploiteerbaar volume’ wordt verworven (er wordt in dit onderzoek verondersteld dat slechts de buitenste schil van de berg geschikt zal zijn voor exploitatie). Delen van de constructie die slechts als draagconstructie zullen fungeren en geen directe bron van inkomsten zijn, dienen later in het project vervaardigd te worden (en de daarboven gelegen gebieden dus ook). Eerst zal dus een zo groot mogelijk stuk van de buitenste schil gebouwd moeten worden, zodat hier zo snel mogelijk geld aan verdiend kan worden. Uit analyse blijkt verder dat, wat kosten betreft, de materiaalprijs van zeer grote invloed is op de haalbaarheid van dit project. Wat betreft de inkomsten blijkt dat het meeste geld verdiend moet worden aan het exploiteren van ruimte in de berg en minder aan het exploiteren van oppervlakte op de berg. De focus bij de verdere uitwerking van dit project zou dus bij de mogelijkheden in de berg moeten liggen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64761
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page