University of Twente Student Theses

Login

Proactiviteit in het sociaal kapitaal van Diepenheim: Een explorerend onderzoek

Roskam, R.V. (2011) Proactiviteit in het sociaal kapitaal van Diepenheim: Een explorerend onderzoek.

[img] PDF
567kB
Abstract:Het sociaal kapitaal: ‘alles dat individuele of collectieve actie faciliteert welke gecreëerd wordt door: netwerken of relaties, reciprociteit, vertrouwen en sociale normen’ (Neira, Portela & Vieira, 2010). Het sociaal kapitaal is opgebouwd uit drie facetten. De drie facetten zijn bonding-, bridging en het linking sociaal kapitaal. Deze gaan vooral in op de demografie en hiërarchie binnen systemen van het sociaal kapitaal. Tevens is het sociaal kapitaal opgebouwd uit zes dimensies. (1) participatie in netwerken, (2) reciprociteit, (3) vertrouwen, (4) sociale normen (5) proactiviteit en (6) het gemeenschappelijke. Elk meten ze een deel van het sociaal kapitaal. De dimensies zijn onverdeeld in acht factoren welke tezamen het sociaal kapitaal meten. In dit onderzoek wordt gekeken naar twee factoren: ‘proactiviteit in een sociale context (B)’ en ‘proactiviteit in een werk context (C)’. Hypothesen in dit onderzoek worden getoetst voor beide constructen. Beiden factoren (B en C) worden vergeleken met geslacht (H1: Er is een verschil in de mate van proactiviteit tussen mannelijke en vrouwelijke inwoners in Diepenheim), met leeftijd (H2: Er is een verschil waarneembaar in de mate van proactiviteit tussen de leeftijdsgroepen 26-35 jaar, 36-45 jaar en 46-55 jaar) en met de duur van wonen in Diepenheim (H3: Er is een verschil waarneembaar tussen proactiviteit en de duur van wonen in Diepenheim). De resultaten wijzen erop dat geen van deze hypothesen significant zijn. Er zijn geen verschillen waarneembaar tussen proactiviteit met geslacht, leeftijd en duur van wonen, voor zowel de sociale- als de werkcontext. Belangrijk is dat er kritisch naar dit onderzoek gekeken wordt. De steekproef is onvoldoende representatief, de responsie is laag. Tevens laten de Cronbachs alfa’s van de acht verschillende factoren te wensen over. Echter, dit onderzoek biedt een hoge Cronbach alfa voor het sociaal kapitaal. Een hoge alfa indiceert, ondanks de haken en ogen, dat dit een betrouwbaar onderzoek is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65156
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page