University of Twente Student Theses

Login

Het optimaliseren van de effectiviteit van de Small-Group Activity methode bij Forbo

Boertien, N. (2014) Het optimaliseren van de effectiviteit van de Small-Group Activity methode bij Forbo.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor een productie georiënteerd bedrijf zoals Forbo-Novilon B.V. valt er veel te halen uit productieproblemen die grondig opgelost worden en dat mogelijkheden tot procesverbeteringen in de productie benut worden. Ter bevordering van de structuur wat betreft het omgaan met probleem oplossingen is de Small-Group Activity methode binnen de organisatie geïntroduceerd. Voorheen werd er regelmatig gebruik gemaakt van het ad hoc oplossen van problemen, daarmee wordt gedoeld op het specifiek en vaak alleen tijdelijk oplossen van een probleem. Dit zorgde er echter voor dat problemen weer terug kwamen, omdat ze niet gestandaardiseerd waren en er niet op een adequate manier op het probleem gehandeld kon worden. Forbo wil deze methode beter benutten het is daarom dat de volgende onderzoeksvraag is opgesteld: Hoe kunnen we bij Forbo de effectiviteit van de Small-Group Activity methode optimaliseren in het kader van probleemoplossend samenwerken? Het doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen hoe het structureel oplossen van problemen nu verloopt d.m.v. de geïntroduceerde methode en op welke punten verbeteringen kunnen plaatsvinden om die effectiever te laten functioneren. Hiervoor is een theoretisch kader opgesteld, en is eerst de achterliggende theorie van een SGA, de PDCA-cycle, bestudeerd. Van daaruit is gebouwd naar aanvullende theorieën. De PDCA-cycle is verder ontwikkeld door (Deming, 2000) en geeft een proces weer waarin op een gestructureerde manier met een probleem omgegaan kan worden in vier stappen: Plan, Do, Check & Act. Door Sokovic, Pavletic, & Kern Pipan wordt in 2010 geschreven dat de Act fase als belangrijkste fase van het proces beschouwd kan worden waarin de resultaten van de methode gewaarborgd worden in een standaardisatie van de oplossing. Door middel van deze theorie komt het verband met het probleemoplossend samenwerken in een PDCA-cycle (SGA) en het continu verbeteren aspect naar voren. Deze inzichten geven ons materiaal om te kunnen analyseren in hoeverre dit bij Forbo naar voren komt, en op basis daarvan aanbevelingen te kunnen formuleren. Aanvullende theorieën op het gebied van leiderschap, en daarbij ook cruciale onderdelen voor het creëren van een learning organization zoals beschreven door (Boselie, 2010) & (Johnson, Whittington, & Scholes, 2011) zijn uiteengezet om te schetsen waar Forbo naar toe wil met behulp van de SGA-methode.Om een zo uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van de uitvoering van de methode bij Forbo, is eerst de invulling van het proces uiteengezet en zijn probleemgebieden geanalyseerd. Vervolgens zijn er voor de multiple case analyse in totaal drie cases geselecteerd, om de gevonden informatie verder aan te vullen, te controleren en te bevestigen. Daarna is er een cross-case analyse gedaan om de uitkomsten te analyseren. Dit alles is gedaan door semi-structured interviews af te nemen bij werknemers die verschillende disciplines representeren die werken met de methode binnen Forbo.Uit het onderzoek komt naar voren dat er zich wel degelijk gebieden bevinden waarin een verbetering kan plaatsvinden. De medewerkers die met de methode hebben gewerkt zien het nut in van structureel oplossen, echter ondervinden ze nog niet genoeg stimulatie vanuit de organisatie om het geheel zelfstandig toe te kunnen passen. Het doel dat Forbo zich heeft gesteld met betrekking tot de methode is nog niet voldoende bereikt, daarnaast komt naar voren dat niet alle positieve resultaten die bereikt worden ook daadwerkelijk dankzij de uitvoering van de methode zelf komt. De belangrijkste conclusie die men kan trekken is dat er voor Forbo een grote mogelijkheid is om succesvol de methode toe te kunnen passen en daarmee de mensen binnen de organisatie te leren hoe ze problemen en kansen zelfstandig kunnen identificeren. Op basis daarvan kunnen problemen op de werkvloer en procesverbeteringen met een waarborging van de resultaten doorgevoerd worden. Het bereiken van de organisatie doelstellingen door middel van de methode kan dus wel degelijk verbeterd worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Forbo-Novilon B.V., Coevorden, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65472
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page