University of Twente Student Theses

Login

De inlijfbaarheid van mobiele IT

Vrenken, Peter (2009) De inlijfbaarheid van mobiele IT.

[img] PDF
1MB
Abstract:We kennen allemaal wel iemand met een digitale zakagenda. In de meeste gevallen wordt deze expliciet gebruikt als agenda, maar in de zakelijke wereld kan een dergelijk apparaat ook onderdeel van een bedrijfsproces worden. Het probleem dat daarbij in dit onderzoek de aandacht zal krijgen is hoe bij het toepassen van digitale zakagenda’s de technologische ontwikkeling ervan zal veranderen. De verwachtingen zijn dat de klanten en eindgebruikers alsmaar meer ervaring met mobiele apparatuur krijgen en van daaruit alsmaar meer invloed uit zullen oefenen op het ontwikkelproces. Deze transformatie van een vanuit de technologie- naar een uit de ervaring gestuurd ontwikkelproces zal verregaande gevolgen hebben op het gehele regime van de mobiele IT. In dit afstudeeronderzoek voor de opleiding WWTS wordt het bovenstaande aan de tand gevoeld. Centraal staat dan ook de vraag hoe de geschetste transformatie socio-technisch en filosofisch in elkaar zit. Om dit inzichtelijk te maken zijn een drietal onderzoeksmethoden toegepast. Als eerste is de Actor-Netwerk theorie op een aantal interviews losgelaten om een momentopname te maken van hoe het domein van de mobiele IT er op dit moment uitziet. Vervolgens is de dynamiek binnen dit domein met behulp van het Multi-Level perspectief in kaart gebracht. Hiervoor is een Vision Assessment op een tweede set aan interviews toegepast. Als laatste is vanuit een filosofische reflectie theoretisch gekeken hoe de gevonden veranderingen gevolgen hebben voor toekomstige toepassingen van mobiele IT. Hierin is gebruik gemaakt van het werk van Madeleine Akrich dat betrekking heeft op het inscriben en rescriben van artefacten, het werk van Don Idhe omtrent de perceptuele focus en het werk van Martin Heidegger omtrent de inlijfbaarheid van (werk)tuigen. Dat de mobiele IT aan het veranderen is mag ook zonder onderzoek reeds duidelijk zijn. Naast dat toepassing in het bedrijfsleven alsmaar toeneemt, komen mensen ook in het sociale leven steeds meer in contact met de verschillende uitingen van mobiele apparatuur. Het afstudeeronderzoek bevestigt deze trend. Echter is er geen sprake van een volledige transformatie van technology-driven naar experience-driven ontwikkelen. Er is veeleer een complementerend proces zichtbaar geworden waarbij het ontwikkelen van mobiele IT in de toekomst niet meer louter vanuit een technologisch component aangestuurd wordt. De wisselwerking tussen de ontwikkelaars en gebruikers neemt dan ook alsmaar toe, waardoor de totale aansturing van de ontwikkeling voor een deel op ervaring van de eindgebruikers komt te liggen. Naast de ervaring is ook gebleken dat de mobiele IT als artefact nog flink wat optimalisaties zal ondervinden. Het is een domein waarin ontwikkelingen en verbeteringen op dit moment nog vooral vanuit korte termijn succes beargumenteerd worden. Beide ontwikkelingen hebben logischerwijs een positief gevolg op de totale ervaring van de eindgebruiker. Per slot van rekening zullen mobiele applicaties door verbeteringen in de gebruikerservaring en technische optimalisaties alsmaar beter aan de wensen van de eindgebruiker voldoen. Vanuit het filosofisch standpunt is de bovenstaande ontwikkeling wenselijk gebleken aangezien het theoretisch te onderbouwen valt dat een mobiele applicatie als artefact zo goed mogelijk inlijfbaar dient te zijn. De gevonden ontwikkelingen zorgen hier juist voor, en de toekomstige mobiele applicaties zullen dan ook alsmaar beter ingelijfd kunnen worden. Niet alleen profiteren de uiteindelijke gebruikers hiervan doordat ze een werktuig krijgen dat beter op hun werkzaamheden toegespitst is, de hele praktijk waarin het desbetreffende werktuig ingezet wordt zal hier positief door beïnvloed worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:08 philosophy
Programme:Philosophy of Science, Technology and Society MSc (60024)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66564
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page