University of Twente Student Theses

Login

Wat als het gemaal stopt? Het opstellen van een calamiteitenplan voor gemaaluitval

Vos, K. (2015) Wat als het gemaal stopt? Het opstellen van een calamiteitenplan voor gemaaluitval.

[img] PDF
1MB
Abstract:Vanuit het waterschap is de behoefte geuit om beter voorbereid te zijn op het uitvallen van een groot gemaal. Dit vereist het hebben van een plan voor het geval zich een zodanige situatie voordoet. Om te onderzoeken wat er in zo’n calamiteitenplan moet worden opgenomen is overleg met het waterschap is gekomen tot de volgende doelstelling: Het vaststellen van de benodigde inhoud van een calamiteitenplan dat binnen de bestaande calamiteitenorganisatie van waarde is. In eerste instantie zou dit vooral gaan om het ontwerpen van verschillende pompopstellingen, na overleg met de begeleiding is echter gekomen tot de volgende onderwerpen:  De mogelijke manieren waarop een gemaal kan uitvallen en de gevolgen daarvan  Wanneer het uitvallen van een gemaal een calamiteit wordt en maatregelen genomen moeten worden  Wat er in een calamiteitenplan moet worden opgenomen om een calamiteit effectief te bestrijden Er is gebleken dat er zeer veel verschillende gemaaluitvallen mogelijk zijn, met ieder weer zeer verschillende gevolgen afhankelijk van de intensiteit. Daarom zijn een zestal scenario’s opgesteld die de verschillende mogelijke gemaaluitvallen vertegenwoordigen, deze zijn voor alle gemalen hetzelfde. Deze scenario’s zijn beoordeeld aan de hand van twee criteria, de tijdsduur dat het gemaal buiten bedrijf is en de bruikbaarheid van de locatie voor het realiseren van een noodoplossing. In deze scenario’s variëert de tijdsduur van één week of minder tot langer dan een maand. De locatie kan wel of niet bruikbaar zijn. Deze kunnen in het bestrijdingsproces gebruikt worden om verschillende belangen te wegen. Om vast te stellen of een calamiteit bestreden moet worden is een proces ontworpen dat de besluitvormingsprocedure ondersteund. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe de storingsdienst functioneert en hoe de calamiteitenorganisatie is ingericht. In dit proces wordt op systematische wijze bekeken of het uitvallen van een gemaal leidt tot een calamiteit. Indien er sprake is van een calamiteit worden de opties voor oplossingen bekeken en zal hieruit een keuze gemaakt worden. Het effectief bestrijden van een calamiteit vereist op de situatie toegespitste oplossingen. Er is een raamwerk voor een calamiteitenplan opgesteld dat gestructureerd mogelijke oplossingen beschikbaar stelt zonder hierbij een star en inflexibel plan wordt gemaakt, dit is gedaan door mogelijke oplossingen te bekijken en hun geschiktheid te documenteren. Voor gemaal De Drie Delfzijlen is met behulp van dit raamwerk een calamiteitenplan opgesteld om te illustreren hoe dit raamwerk kan worden toegepast.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66907
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page