University of Twente Student Theses

Login

Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014”

Groot, R.W. (2015) Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014”.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd voor Aster-X Capital Management, waarbij onderzocht is wat het jaar 2014 voor invloed heeft gehad op de economische kansen van Koerdistan en wat uit de gebeurtenissen van 2014 geconcludeerd kan worden. De Koerdische Autonome Regio ligt in Irak en in dit verslag wordt uitgegaan van deze regio als het over Koerdistan gaat. Koerdistan ontwikkelt zich snel, omdat het gebied rijk is aan olie en gas. De geschatte voorraad is 30-60 miljard vaten, wat Iraaks Koerdistan het zesde oliegebied ter wereld maakt en dus zeer interessant. De huidige problemen met de Islamitische Staat, die het gebied probeert te veroveren, heeft de Iraakse Koerden nogal in de problemen gebracht. De Islamitische Staat is (IS), bezet sinds de zomer van 2014 een groot gebied in Syrië en Irak. Er wordt gevochten tegen de Koerdische strijders langs de gehele grens van Iraaks Koerdistan en dit heeft gezorgd voor veel verschuivingen in de kansen van Koerdistan. Dit heeft dan ook gezorgd voor de volgende hoofdvraag: “Gegeven de gebeurtenissen in het jaar 2014, wat zijn de (nieuwe) bedreigingen en kansen voor Koerdistan.” Koerdistan heeft in de geschiedenis veel oorlog gehad met de omliggende landen, waardoor in meerdere landen Koerden wonen. De Koerdische Autonome Regio (KRG) is sinds 2005 autonoom en had voor het jaar 2014 al veel kansen en bedreigingen. In het jaar 2014 is er veel gebeurd in en rondom Iraaks Koerdistan. De opkomst van IS heeft veel problemen veroorzaakt binnen Irak en ook binnen de KRG. Olievelden die bezet zijn en de strijd tegen de IS hebben veel geld gekost. Echter heeft het wel geleid tot een (al dan niet) tijdelijke oplossing van het conflict tussen Irak en de KRG. De problemen van IS lijken heel langzaamaan weg te gaan, met behulp van een internationale coalitie die meehelpt in de strijd tegen IS. de KRG heeft van de Iraakse overheid tot en met november 2014 geen cent gekregen, wegens een verschil over de verdeling van olieopbrengsten. Dit geschil is er, omdat de KRG wenst zijn eigen olie te exporteren, wat het sinds 2014 ook deed door middel van de operatieve pijpleiding lopend vanuit de KRG naar Ceyhan in Turkije. Uiteindelijk heeft de KRG door de opkomst van IS ook de controle over Kirkuk gekregen, echter is dit zolang de oorlog er is en officieel is Kirkuk dus niet toegewezen aan de KRG. Daarnaast wordt een vooruitzicht van de olieprijs gegeven. De verwachting is dat deze rond juni/juli 2015 rond de 40 dollar zit en aan het einde van het jaar rond de 65 dollar. Dit betekent dat de inkomsten van de KRG en dus zijn economische vooruitzichten naar beneden dienen te worden bijgesteld. Ondanks dat de olie tegen lage marginale kosten wordt ontwikkeld, is de winst wel lager geworden. Een SWOT-analyse heeft uiteindelijk geholpen bij het uiteenzetten van de huidige situatie in Koerdistan. De sterke punten van Koerdistan zijn als volgt. Ondanks alle aanvallen en bedreiging van IS, is de KRG sterk genoeg gebleken om IS tegen te houden en daarnaast is de KRG in samenwerking met de internationale coalitie, IS aan het terug dringen. Er is een operationele pijplijn, met daarbij een voorspelde olie-uitstroom van 1 miljoen per dag eind 2015. Dit zorgt voor een constante instroom aan geld voor de KRG, die ondanks de lage olieprijs, nog steeds rendabel is. Als laatste heeft de KRG zijn stroomvoorzieningen al voor elkaar en investeert daarbij in de infrastructuur. Het eerste zwakke punt van Koerdistan is dat IS, de verschillende etnische stromingen met daarbij ook de onderlinge bedenkingen binnen Irak voorlopig samen brengt. Het verslaan van IS zal dit probleem niet oplossen. Daarnaast zijn er enkele politieke geschillen in Koerdistan, waar twee partijen de dienst uitmaken. Er zijn al enkele protesten geweest die zijn neergeslagen. En als laatste zijn projectkosten lastig onder controle te houden, omdat er problemen zijn met betrekking tot personeel, materialen en gereedschap en daarbij kan de infrastructuur soms een bottleneck zijn. 4 De KRG heeft een heleboel kansen voor de toekomst. De olievoorziening van 30-60 miljard vaten olie biedt veel kansen voor grote oliemaatschappijen die bereid zijn te investeren in de KRG. Door het akkoord dat nu bereikt is met Irak, kan de KRG meer halen uit de export van olie. Door de mogelijke gasvoorraad van 100-200 biljoen kubieke meter, kan de KRG een zeer goede partner in Turkije vinden dat onafhankelijker van andere landen wilt zijn, qua gastoevoer. Ook met de huidige hoeveelheid (12 biljoen) is dit van toepassing. Er is een voorcontract getekend wat betreft een framework waarin staat dat er 10 miljard kubieke meter gas per jaar geleverd wordt aan Turkije. De verwachting is dat dit tegen een prijs van 210 à 245 dollar per duizend kubieke meter gaat en dat beide partijen daarmee akkoord gaan. De buitenlandse investeringen komen op in de KRG, waarbij niet alles op olie wordt ingezet, maar meer op diversificatie. Deze diversificatie zorgt voor een minder gevoelige economie. Daarnaast kan de constante bescherming van Kirkuk, leiden tot het bemachtigen/claimen van Kirkuk door de KRG. Dit zou extra olie inkomsten genereren. De grootste bedreiging is op dit moment toch wel IS. De internationale coalitie kan zich ieder moment terug trekken uit de strijd tegen IS. Deze beslissing zou de KRG weer verzwakken en betekend dat de oorlog blijft en daarmee de hogere kosten blijven bestaan. Turkije is van grote invloed voor de Koerdische regio, echter moet de KRG constant oppassen dat het niet te provocatief is richting Turkije. Daarnaast dient de KRG altijd in het achterhoofd te houden dat het heel klein is en daardoor zomaar opzij kan worden geschoven door Turkije. Daarnaast kan Irak of een ander land de KRG overtreffen qua gasprijs. Het heersende akkoord tussen Irak en de KRG geldt enkel tijdens de oorlog, het is niet zeker of deze ook na de oorlog blijft gelden. Dit kan leiden tot nieuwe conflicten of aanvallen tussen Irak en de KRG. De KRG kan door het claimen van Kirkuk een nieuw conflict met de Iraakse overheid verwachten, mocht IS worden verslagen. Daarnaast kan een ander buurland altijd besluiten tot het aanvallen van de KRG, mocht IS worden verjaagd. Daarnaast kunnen de protesten die nu nog neergeslagen worden, interne verdeeldheid veroorzaken, waardoor het land uiteen valt. De infrastructuur is redelijk goed echter kunnen de buitenlandse investeerders problemen ondervinden met betrekking tot de scholing van de inwoners. Een langere periode van de lage olieprijs kan zorgen voor grote tekorten op begrotingen in Irak en de KRG. Waardoor de KRG nog meer moet zorgen dat het al zijn olie en gasleidingen intact houdt. Een klein probleem in deze pijpleiding en de kosten van de olie zijn al te hoog. De huidige vervoersmiddelen (via trucks et cetera) zijn namelijk bij 40 dollar niet rendabel. Gezien de feiten hierboven beschreven biedt Koerdistan veel kansen en is het een zeer interessante regio, men moet zeer goed de bedreigingen in de gaten houden. Op de korte termijn, is de verwachting dat IS niet snel zal verjaagd worden uit Irak en Syrië wat zorgt voor een gezamenlijke vijand in Irak. Hierdoor werken de Iraakse overheid en de KRG samen. Dit zorgt voor een vaste duurzame uitstroom van olie die dus vaste inkomsten genereert. De bedrijven die dus op dit moment al geïnvesteerd hebben in de KRG, zullen nu eindelijk olie exporteren en hier ook voor betaald worden. De bedrijven, zoals de CEO van Genel al aangaf, die investeren in Koerdische olie, pompen olie zeer goedkoop uit de grond. Dit geeft deze bedrijven als een van de weinige oliebedrijven ter wereld nog een (zeer) rendabel olieveld, waardoor deze bedrijven één van de weinige kunnen zijn, die daadwerkelijk nog winst kunnen maken. Dit maakt deze bedrijven op de korte termijn zeer aantrekkelijk. Op de lange termijn dienen de volgende twee dingen goed in de gaten te worden gehouden, ervan uitgaande dat IS wordt verjaagd. Allereerst is de relatie tussen de KRG en Turkije puur zakelijk, waarbij de gasexport een positief punt is voor de bedrijven die geïnvesteerd hebben in de KRG. Echter zijn de spanningen tussen de landen er nog steeds. Daarnaast blijft de relatie tussen de KRG en Irak fragiel, waardoor een foute beslissing kan leiden tot het stopzetten van het budget of tot een nieuw (grootschalig) conflict. Het autonoom worden, of zelfs het worden van een eigen land, kan betekenen dat de Turken zich terugtrekken uit de KRG. Mocht dit scenario voorkomen, dan zijn alle positieve ontwikkelingen in de KRG voor niets geweest en kan wellicht al zijn olie niet meer kwijt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:83 economics
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66911
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page