University of Twente Student Theses

Login

Effecten van nutswerkzaamheden op EMVI aanbestede infrastructurele projecten

Hesselink, S.J.H. (2015) Effecten van nutswerkzaamheden op EMVI aanbestede infrastructurele projecten.

[img] PDF
2MB
Abstract:Sinds de invoering van de nieuwe aanbestedingswet in 2012, besteedt de provincie Overijssel bijna alle infrastructurele reconstructiewerkzaamheden aan op basis van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Hierbij wordt niet alleen beoordeeld op laagste prijs, maar ook op kwaliteitsaspecten. Bij veel infrastructurele projecten van de provincie worden ook kabels en leidingen door nutsbedrijven verlegd. Het komt regelmatig voor dat problemen optreden bij de uitvoering van deze verleggingen. Deze problemen kunnen voor uitloop van de nutswerkzaamheden zorgen. Dit heeft zijn uitwerking op het civiele werk en op de EMVI-belofte die door de civiele aannemer is gedaan bij de aanbesteding. Op dit moment is weinig inzicht op de invloed van de nutswerkzaamheden op het resultaat van de EMVI-belofte. Daarom is het doel van dit onderzoek het zoeken van een verband tussen problemen met nutswerkzaamheden tijdens projecten en de effecten hiervan op het EMVI-resultaat. Er zijn drie recent afgeronde projecten waarin nutswerkzaamheden een rol speelden, onderzocht om het verband te vinden. De drie geanalyseerde projecten zijn: een upgrade van de N350 tussen Rijssen en Wierden, vier aanpassingen aan de N377 bij de Krim en de aanleg van een rotonde op de N757 bij Dalfsen. Deze drie projecten zijn onderzocht aan de hand van contractdocumenten, bouwverslagen en interviews met betrokkenen van nutsbedrijven en projectleiders van civiele aannemers en de provincie. De nutsproblemen bij de projecten hebben meerdere oorzaken. De eerste oorzaken hebben betrekking op de afstemming tussen de provincie en de nutsbedrijven. Hier werd te laat mee begonnen en er werd onderling onvoldoende afgestemd. Bovendien werd door de provincie te laat geparticipeerd in de afstemming tijdens de werkzaamheden en hebben de provincie en nutsbedrijven onvoldoende inzicht in elkaars procedures. Daarnaast liggen er ook oorzaken van de problemen binnen het contract tussen de provincie en de civiele aannemer. Hierin wordt vaak een periode gegeven voor de verleggingen die wordt geschat door partijen die weinig inzicht hebben in de duur van de verleggingen. Bovendien zorgen UAV-GC contracten ervoor dat nutsbedrijven pas na het definitieve ontwerp van de civiele aannemer kunnen starten met de voorbereidingen van de verleggingen. De laatste oorzaak komt door onverwachte werkzaamheden tijdens de uitvoering, zoals asbest of weeskabels of –leidingen. De gevolgen hiervan zijn dat bij aanvang van de nutswerkzaamheden nog veel onduidelijkheden zijn over de verleggingen. Dit moet dan tijdens het werk nog afgestemd worden. Ook blijken de verleggingen vaak langer te duren dan vooraf is ingeschat door de provincie en kosten procedures rondom onverwachte werkzaamheden tijd. Dit zorgt voor uitloop van de nutswerkzaamheden en daardoor ook voor uitloop van de civiele werkzaamheden. Deze uitloop heeft ook effect op de EMVI-belofte die de civiele aannemer heeft gedaan bij zijn inschrijving. Aan veel proceskwaliteitseisen, gesteld in de EMVI-belofte, kan als gevolg van uitloop van de nutswerkzaamheden niet worden voldaan. De volgende conclusies kunnen getrokken worden over de invloed van nutswerkzaamheden op het EMVI-resultaat: 1. De provincie begint te laat met de voorbereidingen van de nutswerkzaamheden; 2. Binnen de provincie is onvoldoende inzicht in de procedures van de nutsbedrijven; 3. Deskundigen worden niet geraadpleegd; 4. Er is geen invloed uit te oefenen op de procedures van de nutsbedrijven; 5. Problemen met nutswerkzaamheden zorgen ervoor dat de civiele aannemer zijn EMVI-belofte niet kan nakomen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68357
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page