University of Twente Student Theses

Login

Transparantie in het asfaltverwerkingsproces.Asfaltmetingen met behulp van Radio-Frequency Identification technologie

Dijk, S. van (2015) Transparantie in het asfaltverwerkingsproces.Asfaltmetingen met behulp van Radio-Frequency Identification technologie.

[img] PDF
3MB
Abstract:De asfaltsector wordt op de schop genomen, aannemers worden niet meer alleen geselecteerd op goedkoopste prijs, maar ook op geleverde kwaliteit en de gebruikte hoeveelheid energie. Om op basis van deze selectie de beste te blijven, zijn veel bedrijven bezig met het verbeteren van het asfaltverwerkingsproces. Een probleem waar hierbij tegenaan wordt gelopen is een gebrek van feedback uit het proces. Het verloop van de kwaliteit van het asfalt wordt niet bijgehouden en asfalt wordt op basis van ervaring verwerkt. Om het verwerkingsproces te professionaliseren is ASPARi, een samenwerkingsverband van grote wegenbouwaannemers in Nederland, begonnen met het meten van asfalteigenschappen. Er wordt gebruik gemaakt van een PQi methodiek waarmee temperatuur en dichtheid in kaart worden gebracht. Om het meetproces te verbeteren wordt onderzocht naar andere methodes om het asfalt te meten. In dit onderzoek is onderzocht of RFID technologie, een technologie gebaseerd op radiogolven, een bruikbare manier is voor het meten in asfalt. Met behulp van BAM Infra en Asfaltcentrale Hengelo zijn testen uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van RFID sensoren in asfalt. Eerst is begonnen met een literatuuronderzoek om een duidelijk beeld van het verwerkingsproces te krijgen. Aan de hand van dit beeld is vastgesteld welke eigenschappen een RFID sensor nodig heeft om gebruikt te worden in het proces. Vervolgens is er een sensor aanbeveelt. Een passieve SAW RFID chip blijkt de meest toepasbare RFID vorm. Met de gegevens van de sensor zijn de invloeden op het asfalt bepaald. De chip kan het asfalt verzwakken. Het asfalt verstoort de sensor en zorgt voor verplaatsing. Om deze gevolgen te voorkomen is gekozen om de chip op circa 30cm van de rand van het asfalt te plaatsen. Op deze manier wordt de sensor niet kapot gereden, is de sensor makkelijk her vindbaar en wordt het asfalt op belangrijke plekken niet verzwakt. De sensor moet in het midden van de laag worden geplaatst om de kerntemperatuur van het asfalt te meten. De sensor is niet van grote afstand uitleesbaar en om achteraf de plaats van de sensor terug te vinden is het belangrijk dat de sensor tijdens het proces niet verplaatst. Om dit te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van gietasfalt om de sensor aan de onderlaag vast te smelten. Deze methode heeft geen ernstige gevolgen voor de chip of het asfalt en is daarom een goede oplossing. RFID technologie blijkt uit testen gedaan voor dit onderzoek een goede nauwkeurigheid te bieden ten opzichte van de huidige PQi methodiek. Er zijn helaas nog wel mankementen waar de toekomstige RFID chips geen last van hebben. Daarom moet er verder onderzoek worden gedaan met betere RFID sensoren. Naast het bedenken van een meetmethode voor asfalt, is er onderzocht hoe de meetbare eigenschappen in asfalt kunnen worden omgezet naar verbruikte energie. Dit is het doel wat de asfaltsector immers probeert te bereiken. Daarom is een formule uitgeschreven waarmee de temperatuur en de dichtheid van het asfalt samen met mengseleigenschappen, kan worden omgezet naar toegepaste energie. Het is daarbij belangrijk empirisch vast te stellen wat de warmtecapaciteit van het asfaltmengsel is om de energie verbruikt voor het asfalt verwarmen vast te stellen. Daarnaast moet de aan de hand van drukmetingen in asfalt worden bepaalt wat voor walsen over het asfalt rijden. Aan de hand van de kracht benodigd voor de verplaatsing van de wals, kan worden vastgesteld wat de verbruikte energie tijdens het proces is. Verder onderzoek naar relaties tussen verandering van dichtheid en toegepaste kracht moet worden uitgevoerd, om een niet empirische manier voor het schatten van energieverbruik te creëren. Daarnaast moet verder onderzoek worden gedaan voor het gebruik van RFID voor langdurige asfaltmetingen zodat monitoren van asfaltkwaliteit mogelijk is. Deze manier van monitoren zou via actieve of passieve sensoren kunnen. Actief door bedrading in asfalt aan te leggen en passief door wagens te voorzien van RFID uitleesapparatuur.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68448
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page