University of Twente Student Theses

Login

Het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt

Bahçeci, M. (2015) Het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt.

[img] PDF
3MB
Abstract:De asfaltkwaliteit is afhankelijk van meerdere parameters. Maar binnen dit onderzoek worden er gekeken naar twee parameters: verdichtingstemperatuur en verdichtingsenergie (walsovergangen). Onder ongunstige temperaturen en bij onvoldoende verdichting is de streefdichtheid van het asfalt niet meer te halen. Een lage dichtheid betekent een lage kwaliteit. Om het effect van het aantal walsovergangen op de kwaliteit van het asfalt te bepalen wordt er vanuit ASPARI ( de organisatie omtrent het asfalt vanuit Universiteit Twente) een onderzoek voorgesteld. Vervolgens wordt dit onderzoek mede mogelijk gemaakt door het bedrijf Boskalis Nederland Infra B.V. te Nieuw Vennep. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt. Om dit te kunnen bepalen worden er 6 asfaltplaten vervaardigd met 2 verschillende aantal walsovergangen en met 3 verschillende temperatuursintervallen. Te onderzoeken asfaltmengsel is AC 481 surf(deklaag) omdat dit asfaltmengsel vooral bij snelwegen wordt aangelegd. Om de verdichtingsvensters van het asfaltmengsel vast te kunnen stellen wordt er eerst een verwerkbaarheidsproef uitgevoerd. Hieruit wordt er geconcludeerd dat de verdichting vanaf de temperatuur van 126 °C tot 82 °C plaatsgevonden dient te worden. Na 82°C is het asfaltmengsel moeilijk te verdichten. Dit punt wordt het omslagpunt van het asfalt genoemd. Nadat de asfaltplaten vervaardigd zijn, worden er 16 proefstukken uit elke plaat geboord. Vervolgens worden de proefstukken boven en onderwater gewogen voor de dichtheidsbepalingen. Na het bewerken van de proefstukken worden er triaxiaal- en splijtproeven uitgevoerd. De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn het volgende: - Dichtheidsberekeningen: De asfaltplaat die boven het omslagpunt (82 °C) met 20 walsovergangen verdicht is, krijgt een hogere dichtheid vergeleken met asfaltplaten met 12 walsovergangen. Daarnaast krijgt de asfaltplaat hogere dichtheid bij verdichtingstemperatuur boven het omslagpunt. - Splijtproef(watergevoeligheid): Uit de splijtproef resultaten kwam ook hetzelfde resultaat naar voren. De asfaltplaat die bij verdichtingstemperatuur boven het omslagpunt en met 20 walsovergangen verdicht is, heeft een hogere weerstand tegen de afschuiving(treksterkte). Naarmate de verdichtingstemperatuur onder het omslagpunt komt, neemt de treksterkte af. Daarnaast heeft het aantal walsovergangen ook hetzelfde effect. 20 walsovergangen hebben een positief effect op de kwaliteit van het asfaltmengsel vergeleken met 12 walsovergangen. - Triaxiaalproef(permanente vervorming): Ook uit deze proef kwam er dezelfde conclusies die hierboven beschreven zijn, naar voren. Na het afloop van dit onderzoek wordt er geconcludeerd dat de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie een positief effect op de asfaltkwaliteit hebben. Na het bereiken van streefdichtheid dient het asfaltmengsel nog paar keer nagewalst te worden tot het omslagpunt. De verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie zijn afhankelijk van het soort mengsel. Aanbeveling voor een vervolg onderzoek zijn het volgende: - Voor een vervolgonderzoek kunnen er RFID sensoren ingezet worden voor het meten van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsdruk mits ze beschikbaar zijn op de markt. - Omdat de dichtheidsprogressie niet gemeten is wegens het gebrek aan de tijd en materieel(bv. plaatverdichter), wordt er het energieverbruik van het asfalt niet berekend. Voor een vervolg onderzoek wordt er aanbevolen om dichtheidsprogressie wel te berekenen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68458
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page