University of Twente Student Theses

Login

Golfsimulatoren in het buitenland : mogelijkheden en factoren voor de inzet van golfsimulatoren in het buitenland

Rot, H.J. aan het (2015) Golfsimulatoren in het buitenland : mogelijkheden en factoren voor de inzet van golfsimulatoren in het buitenland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Met het uitvoeren van dit onderzoek zijn de mogelijkheden voor de toepassing van de golfoverslagsimulator, de golfoploopsimulator en de golfklapsimulator in het buitenland onderzocht. De golfsimulatoren worden op dit moment sporadisch gebruikt voor het testen van de erosiebestendigheid van dijken in Nederland en België, maar de verwachting is dat golfsimulatoren ook voor doeleinden in het buitenland ingezet kunnen worden. Het doel van het onderzoek is te ontdekken in welke landen goede kansen liggen om de golfsimulatoren in te zetten en welke stappen gezet moeten worden om dit daadwerkelijk te bereiken. Om dit doel te bereiken is er gekeken naar de doeleinden waarvoor de golfsimulatoren in het verleden ingezet zijn. Vervolgens is er aan de hand van literatuur over de golfsimulatoren en interviews met professoren Van der Meer en Schultz een lijst met factoren opgesteld die van belang zijn voor de inzet van de golfsimulatoren. Deze lijst met factoren is gebruikt voor het beoordelen van landen die als kansrijk worden gezien door de professoren. Als laatste wordt er aan de hand van de interviews een advies gegeven over stappen die gezet kunnen worden om de kans op de inzet van de golfsimulatoren te vergroten. De golfsimulatoren kunnen worden ingezet voor het onderzoeken van de invloed van aanwezige overgangen, initiële schade, de dijksamenstelling en niet-waterkerende objecten op de erosiebestendigheid van de dijkbekleding. Daarnaast kunnen de golfoploopsimulator en de golfoverslagsimulator ook gebruikt worden voor het testen van constructies die belast worden door een lopende golftong. Alle type dijkbekledingen kunnen getest worden met de golfsimulatoren, maar in de praktijk is het alleen nuttig om grasbekledingen te onderzoeken. Alle golfsimulatoren zijn geschikt voor het testen van het buitentalud, de golfoverslagsimulator is daarnaast ook geschikt voor het testen van het binnentalud van een dijk. Voor het inzetten van de golfsimulatoren in het buitenland blijken een aantal randvoorwaarden te zijn waaraan minimaal voldaan moet worden voordat de golfsimulatoren ingezet kunnen worden. Deze randvoorwaarden zijn: Het type dijkbekleding, de financiële draagkracht, de waarde van het te beschermen gebied, de relevantie van het probleem t.o.v. andere problemen in een land, het bewustzijn van de beleidsbepalers over de gevolgen van erosie van dijkbekleding, de behoefte om het probleem aan te pakken, de aanwezige connecties met politici en lokale bedrijven en de bekendheid van de golfsimulatoren. De financiële haalbaarheid is afhankelijk van het budget van de opdrachtgever, de bijdrage van ontwikkelingsbanken en overige subsidies die verkregen worden. Naast de randvoorwaarden voor de inzet van de golfsimulatoren zijn er nog enkele andere factoren die van minder grote invloed zijn op de inzetbaarheid van de golfsimulatoren in het buitenland. De gevonden factoren dienen als input voor een multicriteria analyse waarbij de landen worden vergelijken. Op basis van deze analyse blijken Engeland, Duitsland en Singapore geschikt te zijn voor het inzetten van de golfsimulatoren. Wel moet in Engeland en Duitsland nog gewerkt worden aan de bekendheid van de golfsimulatoren onder politici en dijkbeheerders. Daarnaast moet gewerkt worden aan de behoefte om de simulatoren in te zetten. In Singapore moet de bekendheid van de golfsimulatoren vergroot worden en moeten connecties met lokale bedrijven en politici opgebouwd worden. Naast Duitsland, Engeland en Singapore liggen er ook kansen voor inzet van de golfsimulatoren in Thailand, Vietnam, China, Zuid-Korea en de Filipijnen. Om de kans op succesvolle inzet te vergroten komen er uit het onderzoek een aantal stappen naar voren. Het uitbreiden van het netwerk kan gebeuren via internationale waterorganisaties waarbij veel vertegenwoordigers aanwezig zijn maar ook via universiteiten of de IHE. Financieel draagvlak voor het uitvoeren van proeven met de golfsimulatoren kan gecreëerd worden door mee te doen met subsidieprojecten van de Europese Unie of de Asian Development Bank. Voor zowel projecten binnen als buiten Europa lijkt het transporteren van de bestaande golfsimulatoren de voorkeur te genieten boven het bouwen van een nieuwe simulator.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68601
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page