University of Twente Student Theses

Login

Alle assets op een rij, de basis voor parkmanagement : een beter en sneller inzicht in de aanwezige assets voor Klapwijk Parkmanagement op bedrijventerreinen

Runneboom, P.J.M. (2015) Alle assets op een rij, de basis voor parkmanagement : een beter en sneller inzicht in de aanwezige assets voor Klapwijk Parkmanagement op bedrijventerreinen.

[img] PDF
4MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Parkmanagement houdt zich onder andere bezig met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op bedrijventerreinen. De werkzaamheden van Klapwijk Parkmanagement (PM) zijn zeer divers. Denk bijvoorbeeld aan een beheerder van een sportcomplex. Een beheerder krijgt dagelijks te maken met allerlei verschillende zaken. Hiervoor is er bepaalde kennis nodig, ook al is de beheerder geen expert op geen van alle gebieden. Klapwijk PM bevindt zich op een vergelijkbare grond. Dagelijks heeft zij te maken met verschillende elementen (assets) op bedrijventerreinen. Huidige kennis, maar ook ontbrekende kennis en informatie is en wordt niet gedocumenteerd door Klapwijk PM. De wens van Klapwijk PM is om haar inzicht in alle assets te vergroten. Met een beter inzicht in de assets wilt Klapwijk PM van een grotere toegevoegde waarde zijn voor de bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld door het reduceren van overlast op bedrijventerreinen. Gedurende het onderzoek is er een handleiding opgesteld. Deze handleiding geeft de basis informatie welke benodigd is voor parkmanagement. De handleiding bevat ook een opsomming van tools, met instructie, welke gebruikt kunnen worden door Klapwijk PM om ontbrekende informatie te vinden. Daarnaast wordt er in de handleiding een systematiek opgesteld waarmee Klapwijk PM zelf eenvoudig een dossier kan opstellen. Dit dossier wordt in het hoofdverslag en in de handleiding een specifiek dossier genoemd aangezien het een dossier betreft voor één bedrijventerrein. Klapwijk PM heeft te maken met veel verschillende actoren. Voor het verkrijgen van een inzicht in alle afzonderlijke assets is er gedurende het onderzoek menigmaal gesproken, in de vorm van het afnemen van een interview, met personen binnen bedrijven en organisaties zoals gemeenten en nutsbedrijven. Verder is er zowel in de literatuur als via internet veel informatie verzameld om de gewenste ‘algemene informatie’ en bepalingen over assets te vinden. Al deze informatie samen vormt de handleiding. Het specifiek dossier dient door Klapwijk PM ingevuld te worden. De wens was dit snel en eenvoudig zou kunnen plaatsvinden. De handleiding hanteert een generieke indeling in haar assets. Deze generieke indeling in assets wordt ook toegepast in het specifiek dossier. Het specifiek dossier moet praktisch toepasbaar zijn voor Klapwijk PM. Gedurende het onderzoek is er een voorbeeld specifiek dossier opgesteld voor het bedrijventerrein Westermaat Campus in Hengelo. Dit terrein fungeerde als een pilot locatie om zo te zien of het mogelijk is om aan de hand van de handleiding zelf een specifiek dossier op te stellen. Uit het onderzoek bleek dat de gemeente Hengelo een belangrijke partij is aangezien zij eigenaar is van vele assets op het terrein en dus ook beschikt over de informatie. Aangezien niet elke gemeente eenzelfde organisatiestructuur heeft is er zowel in de handleiding als voor het specifiek dossier een systematiek beschreven, genaamd ‘Gemeentewijzer’, waarmee Klapwijk PM zich wegwijs kan maken binnen de organisatie van een gemeente. Het specifiek dossier krijgt een inleiding, een Assetmatrix en een deel ‘toelichting voor boven- en ondergrondse assets’. Met de Assetmatrix kan Klapwijk PM snel en overzichtelijk zien welke assets op het terrein van toepassing zijn en welke benodigde informatie verkregen moet worden. Indien nodig wordt er in de assetmatrix verwezen naar de ‘toelichting boven- en ondergrondse assets’ binnen het specifiek dossier. Het onderzoek heeft een handleiding opgeleverd welke voor elk willekeurig terrein gebruikt kan worden. De handleiding dient tevens als een tool om een specifiek dossier op te stellen. Het onderzoek heeft hiernaast ook een aantal aanbevelingen opgeleverd, namelijk: 1) Klapwijk PM zal directere communicatielijnen moeten hebben met de juiste personen binnen de gemeente. 2) Klapwijk PM zal haar huidige informatie en kennis beter moeten gaan benutten. 3) Een stap verder dan het verkrijgen van een beter inzicht in assets is het verkrijgen van inzicht in de processen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van alle processen zou Klapwijk PM een methode zoals Systems Engineering moeten toepassen. 4) Een belangrijke wens van Klapwijk PM is het reduceren van overlast op bedrijventerreinen. Overlast door ondergronds ruimtegebruik kan voorkomen worden. Klapwijk PM zou hiervoor moeten kijken naar nieuwe methodes voor het ordenen en gebruiken van de ondergrond, zoals met tunnels en mantelbuizen. Het ‘Mantelbuis Put-Constructie’ concept biedt voor bedrijventerreinen en dus parkmanagement een buitenkans om overlast te reduceren. Ten aanzien van de nevendoelstelling zijn er ook een tweetal aanbevelingen: 5) Klapwijk PM zou voor ieder terrein een specifiek dossier moeten opstellen. Dit specifiek dossier zal een zelfde structuur en indeling van assets moeten hebben zoals het voorbeeld specifiek dossier dat gedurende dit onderzoek tot stand is gekomen. 6) De meerwaarde van het gebruiken van geografische informatie systemen (GIS) is voor Klapwijk PM beperkt. Daarom wordt Klapwijk PM geadviseerd om deze niet zelf op te stellen. In plaats van deze zelf op te stellen zou Klapwijk PM moeten kijken of zij online inzicht zou kunnen verkrijgen in GIS systemen van gemeenten. Voor de gemeente Hengelo is dit bijvoorbeeld mogelijk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68667
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page