University of Twente Student Theses

Login

Beoordeling van de kwaliteit van hoogwaterparameters berekend voor de Nederlandse Maas

Jansen, P.C. (2007) Beoordeling van de kwaliteit van hoogwaterparameters berekend voor de Nederlandse Maas.

[img] PDF
2MB
Abstract:Voor de beoordeling naar de kwaliteit van de hoogwaterparameters van de Maas zijn de onzekerheden geanalyseerd en beoordeeld die voorkomen in de processtappen voor berekening van de maatgevende afvoer. Om uit te leggen waarom deze beoordeling gewenst is, voldoet een toelichting naar de toepassing van de maatgevende afvoer. De maatgevende afvoer is de normafvoer die de rivier veilig zou moeten kunnen verwerken. Wanneer de maatgevende afvoer (MA) door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt verhoogd dan zijn rivierverruimende ingrepen nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. De MA heeft dus indirect veel invloed op het rivierlandschap. Het is daarom evident te weten of de MA berekend is volgens betrouwbare methoden gebaseerd op betrouwbare gegevens. Dit afstudeeronderzoek bestaat uit een onzekerheidsanalyse naar de parameters, modellen en methoden die gebruikt zijn voor bepaling van de MA. De analyse is gebaseerd op reeds bestaande onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Namelijk de Boertien I (1993) en Boertien II (1994) onderzoeken en de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 en 2006. Deze onderzoeken zijn vervolgonderzoeken, vandaar dat ze allen betrokken zijn voor de analyse. Ter uitbreiding en bevordering van een objectieve analyse worden twee alternatieve onderzoeken naar de maatgevende afvoer (Gerretsen, 2001 en Klunhaar, 2003) aan de analyse toegevoegd.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/704
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page