University of Twente Student Theses

Login

Strategie voor beperken hemelwateroverlast in De Heurne en Oldenzaalsestraat, Enschede

Dijkstra, J. (2016) Strategie voor beperken hemelwateroverlast in De Heurne en Oldenzaalsestraat, Enschede.

[img] PDF
5MB
Abstract:In het onderzoeksgebied, De Heurne en Oldenzaalsestraat, ondervinden winkels problemen bij intensieve regenbuien. Dit heeft in het verleden zelfs tot schade aan enkele panden geleid. Om de wateroverlast te verminderen zal er gekeken worden naar de mogelijke maatregelen voor het bergen, vertragen of afvoeren van hemelwater in het onderzoeksgebied. Het doel van dit onderzoek is een inzicht te krijgen in de doelmatigheid en de toepasbaarheid van maatregelen om wateroverlast in De Heurne en Oldenzaalsestraat te beperken. De hoofdvraag die beantwoord moet worden is: Welke (combinatie van) maatregel(en) is doelmatig in het beperken van wateroverlast in het onderzoeksgebied De Heurne en Oldenzaalsestraat in Enschede, voor zowel huidige situatie als de nabije toekomst (2050)? Om antwoord op de hoofdvraag te kunnen wordt er eerst meer duidelijkheid verkregen van de wateroverlast. Hierbij wordt de wateroverlast onder Vlaamse composietbuien met een herhalingstijd van T=10, T=50 of T=100 in een model getoond. Vervolgens wordt door middel van het KNMI-rapport (2014) gekeken naar de verschillende klimaatscenario’s en de daarbij behorende neerslag extremen. Na het duidelijk krijgen van de wateroverlast kan er begonnen worden met het bedenken van maatregelen. Aangezien lang niet alle maatregelen ook daadwerkelijk voor De Heurne en Oldenzaalsestraat toepasbaar zijn, vindt er eerst een screening in maatregelen plaats. De overgebleven maatregelen die toepasbaar zijn in het onderzoeksgebied worden vervolgens nader beschreven. Daarbij wordt er onder andere gekeken naar de geschatte kosten van het aanbrengen van de maatregel. Nadat de maatregelen en de toepassing ervan beschreven is, wordt er onderscheid tussen de maatregelen gemaakt door middel van de doelmatigheidsafweging. Bij deze methode worden de maatregelen beoordeeld door middel van de criteria opgesteld vanuit de gemeente Enschede. De maatgevende criteria zijn veiligheid en gezondheid, bereikbaarheid en leefbaarheid particulier terrein. Met behulp van een risicomatrix wordt het risico wateroverlast bepaald. Risico is immers kans maal gevolg. Het risico op wateroverlast in de huidige situatie is voor de maatgevende bui T=10 is ‘zeer hoog’ en dient minimaal met twee niveaus verlaagd te worden naar ‘matig’. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de maatregelen die genomen moeten worden om het risico op wateroverlast dusdanig te verlagen. Uit de resultaten van de doelmatigheidsafweging is naar voren gekomen dat strategie 3, het aanleggen van 2.500 m3 waterberging in wadi’s langs en 4.500 m3 waterberging in watershell onder de Oldenzaalsestraat, het best scoort. De geschatte kosten komen op 5,7 miljoen, waarbij een deel van de Oldenzaalsestraat opnieuw ingericht zal worden. De resultaten van het rekenmodel laat zien dat een waterberging van 7.000 m3 voldoende wordt geacht om zowel de huidige wateroverlast als toekomstige wateroverlast (2050) zodanig te verminderen dat waterop- straat slechts in beperkte mate voorkomt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70541
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page