University of Twente Student Theses

Login

Efficientere aanbesteding rioleringswerkzaamheden in de gemeente Zutphen

Kleinhuis, E.J. (2016) Efficientere aanbesteding rioleringswerkzaamheden in de gemeente Zutphen.

[img] PDF
826kB
Abstract:Bij de gemeente Zutphen is een onderzoek uitgevoerd naar de aanbesteding van rioleringsprojecten. Gedurende een periode van drie maanden is er meegelopen bij het team Werken in de organisatie. De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige organisatie en aanbesteding van werkzaamheden in de riolering. Vervolgens is er een aantal verbeterpunten in de huidige procedure aangereikt. Jaarlijks wordt een gegeven deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. Op basis van het inspectieresultaat en de leeftijd van het geïnspecteerde deel wordt het vervolgens beoordeeld. Daaruit volgt een advies voor de toekomstige opdrachten in het betreffende deel. De te ondernemen werkzaamheden in de leiding worden projectmatig georganiseerd. Het bedrag dat jaarlijks voor rioleringsprojecten wordt uitgegeven bedraagt 1.715.000, - en bestaat voornamelijk uit uitgaven op het gebied van investeringen, afkoppelen van hemelwater en relining van vrijverval leidingen. De projecten worden met de standaard aanbestedingsprocedures onderhands aanbesteedt. Er is gekeken naar de werkwijze, organisatie, taakverdeling en aanbesteding van deze opdrachten. In het bijzonder is er gelet op gebruikte samenwerkingsvorm. Tevens is er gekeken naar andere contractvormen die gebruikt worden voor de werken in de gemeente Zutphen. Zo wordt er gebruik gemaakt van losse contracten voor projecten, terwijl het wegenonderhoud wordt georganiseerd met behulp van een raamcontracten voor werken. Naast het wegenonderhoud zijn er meer raamovereenkomsten in werkvelden met veel omvang en een lage mate van complexiteit, voorbeelden zijn rioolreiniging en inspectie. De gegevens zijn verzameld door middel van verschillende onderzoeksmethodes. Een van de gebruikte methodes is het afnemen van interviews. Er zijn aannemers, projectleiders en andere medewerkers van de gemeente Zutphen geïnterviewd. Zo is er een zo compleet mogelijk beeld van de interne situatie verkregen. Naast de interviews is er literatuur geraadpleegd op het gebied van samenwerkings- en aanbestedingsvormen van werken in de GWW-sector. De geïnterviewde personen hebben wisselende meningen over de mate van controle op een project. Sommige projectleiders hebben aangegeven dat de opdracht nemende partijen het werk zelfstandig goed kunnen uitvoeren, wat door andere medewerkers vervolgens weersproken wordt. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemers bestaan verschillende standpunten op het gebied van huidige en gewenste samenwerking. Zo is er in de onlangs afgeronde rioolprojecten nauwelijks gebruik gemaakt van EMVI als gunningscriterium. De gemeente Zutphen is van mening dat het werk grotendeels gestandaardiseerd en voorgeprogrammeerd is, EMVI-criteria worden daarom als overbodig gezien in de meeste projecten. Volgens aannemers biedt het gebruik van EMVI-criteria wel degelijk meerwaarde, een plan wordt beter uitgedacht en de opdrachtnemer kan zo kwalitatief beter werk leveren. Uit de literatuur is een aantal suggesties voor verbetering voortgekomen. Zo wordt er aangeraden om meer samen te werken met de leveranciers van werken door middel van partnership contracten of raamovereenkomsten. Daarnaast bieden meer mogelijkheden op het vlak van voorbereiding en toepassen van EMVI-criteria of bouwteams tot een betere uitvoering. Aanbevelingen Op basis van het verrichte onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 1. Het introduceren van een raamcontract voor renovatiewerkzaamheden. 2. Opdrachtnemers meer inspraak laten leveren voor het vinden van oplossingen 3. EMVI zwaar laten meewegen als gunningscriterium
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70655
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page