University of Twente Student Theses

Login

Cost accounting voor inbound logistiek : Een case studie

WISSELINK, W.J. (2016) Cost accounting voor inbound logistiek : Een case studie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bronkhorst High Tech B.V. is een producent van massadoorstromingsmeters en -regelaars voor zowel gas als vloeistof. Ook neemt het bedrijf de rol van kenniscentrum in flow technology op zich door veel klantspecifieke oplossingen te ontwikkelen. De firma Bronkhorst maakt al jaren een groei door en is ambitieus voor de toekomst. Meer klanten en meer omzet brengen echter ook meer en complexere productconfiguraties met zich mee. De continue zoektocht naar added-value versterkt deze ontwikkeling. Het bedrijf wil namelijk geen instrument meer verkopen, maar oplossingen bieden voor massadoorstromingsvraagstukken van klanten en dan met name op het gebied van (extreem) lage flows. Een druppeltje per uur is echter niet wat er dagelijks aan componenten binnenkomt. Daar het bedrijf zelf nauwelijks onderdelen voor de te assembleren meet- en regelinstrumenten produceert, is het inkoopvolume groot. De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de voornamelijk ingekochte materialen ligt bij de afdeling Materials Management. Met het oppakken van deze verantwoordelijkheid speelt de afdeling een verbindende rol tussen productie enerzijds en inkoop anderzijds. De afdeling realiseert zich dat het - door de veelvoud aan inkoopdelen - waarschijnlijk lonend is om te kijken naar optimalisatie van bestelpunt en -hoeveelheid. Op dit moment worden bestelhoeveelheden op basis van een ABC-productkwalificatie en ervaring vastgesteld. Een exacte bepaling van zogenoemde Economic Order Quantities (EOQ’s) is dus een potentiële optimalisatieslag. Een EOQ model heeft echter input nodig in de vorm van orderkosten (ordering cost) en voorraadkosten (holding cost); deze input ontbreekt. De probleemstelling bestaat derhalve uit het verkrijgen van de input voor een toekomstig EOQ model. Echter is er omwille van de voorgeschreven projectduur van 10 weken gekozen om niet de gehele inbound goederenstroom te onderzoeken, maar slechts een deel ervan. Het onderzoek beperkt zich tot de voorraadgestuurde, Bronkhorst specifieke inkoopdelen. Deze artikelen vertegenwoordigen jaarlijks ongeveer 70% van de totale waarde op de inkoopfacturen. Daarbij is het optimalisatiepotentieel voor deze artikelen het hoogst, doordat de voorraadgestuurde artikelen over het algemeen een relatief groot inkoopvolume hebben en men bij Bronkhorst specifieke artikelen de meeste invloed kan uitoefenen op de leverancier. Met behulp van Activity-based costing (ABC) wordt er een antwoord gegeven op bovengenoemde problematiek. Met de toepassing van deze methode ontstaat uiteindelijk een kostprijsmodel voor de inbound goederenstroom.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works, 50 technical science in general, 83 economics, 85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/70699
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page