University of Twente Student Theses

Login

Monitoring van de eilandkribben in de IJssel bij Deventer

Albers, L.T. (2016) Monitoring van de eilandkribben in de IJssel bij Deventer.

[img] PDF
2MB
Abstract:In 1996 werd besloten dat de maatgevende hoogwaterafvoer in de Nederlandse rivieren verhoogd moest worden. De nieuwe maatgevende hoogwaterafvoer werd gebaseerd op de afvoer die theoretisch gezien eens in de 1250 jaar optreedt (kans van optreden van 1/1250 jaar). Uiteindelijk resulteerde dat in de maatgevende hoogwaterafvoer van 16.000 m3/s. Dat betekende dat de rivieren in Nederland die hoeveelheid water veilig moesten kunnen afvoeren. Op veel locaties in Nederland zou die afvoer echter problemen veroorzaken indien er geen maatregelen zouden plaatsvinden. De volgende stap volgde die gedachtegang. Er was duidelijk dat er iets moest gebeuren om de veiligheid te kunnen garanderen. In 2000 volgde daaruit het landelijke plan ‘Ruimte voor de Rivier’. Dit is een plan dat bestaat uit maatregelen voor meer dan dertig locaties verspreid over Nederland. Deze maatregelen moesten ervoor zorgen dat er meer ruimte ontstond voor de rivieren om het water in tijden van hoogwater af te voeren. In de IJssel ter hoogte van Deventer werd dit gerealiseerd door een vergraving van de uiterwaarden. De uiterwaarden werden daar verlaagd waardoor de IJssel meer ruimte had om in te stromen. De doelstelling voor de Ruimte voor de Rivier plan was daarmee bereikt. Er bleek echter eveneens een negatief effect aan de maatregelen te hangen. De vergraving van de uiterwaarden zou ervoor zorgen dat er een ophoging van de rivierbodem plaats zou vinden. Met alle gevolgen van dien. Eén van die gevolgen was overlast voor scheepvaart doordat de IJssel, in Deventer, ondieper zou worden. Om dat tegen te gaan zijn de eilandkribben ontworpen en aangelegd in de IJssel. De eilandkribben zijn bedacht nadat de Rijkswaterstaat en prijsvraag had uitgeschreven met als onderwerp ‘Kribben van de toekomst’. De winnaar van die prijsvraag was de eilandkrib. De eilandkribben waren nog nooit ergens getest. Om die reden was er nog niet bekend hoe en of de eilandkribben in de praktijk zouden werken. De pilot in Deventer is een goede mogelijkheid om een beeld te krijgen van de werking van de eilandkribben. In de tweede helft van 2015 zijn de eilandkribben daadwerkelijk gerealiseerd. Er zit nog een stap tussen de aanleg van de eilandkribben en het vaststellen of het verwerpen van de functionaliteit van de eilandkribben. Die stap is het opstellen van een plan voor het monitoren van de eilandkribben. Dat is in dit rapport uitgevoerd. De doelstelling die aan het begin van dit rapport is geformuleerd voor dit onderzoek betrof het vinden van een methode die beschikbaar en toepasbaar was voor zowel het technisch als sociaal monitoren van de eilandkribben in de IJssel bij Deventer. Met het technisch monitoren wordt hier bedoelt het monitoren van de doelstelling die zijn opgesteld voor de eilandkribben. Die doelstelling zijn gericht op de bodemdaling in de vaargeul van de IJssel en een toename van de flora en fauna die zou moeten ontstaan door de vorm van de eilandkribben. Met het sociaal monitoren wordt hier bedoelt het monitoren van de beleving/ervaringen van de verschillende partijen die betrokken zijn geweest bij de eilandkribben. De onderzoeksvragen die daarbij gebruikt zijn, hebben eraan bijgedragen om de doelstelling te volbrengen. Uiteindelijk zijn er drie aspecten van het monitoren behandeld in dit rapport. Voor elke van die aspecten is vervolgens een methode voor het monitoren opgesteld: - Methode voor het uitvoeren van een belevingsonderzoek in de toekomst en het monitoren van die beleving - Methode voor het monitoren van de bodemverandering als gevolg van de aanleg van de eilandkribben - Methode voor het monitoren van de toename van flora en fauna als gevolg van de aanleg van de eilandkribben
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71165
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page