University of Twente Student Theses

Login

De Industrieel Ontwerper: Rol bj Product - Consumentinteractie : Een analyse van de zuivelketen en de keus voor boter

Groote Schaarsberg, L. (2016) De Industrieel Ontwerper: Rol bj Product - Consumentinteractie : Een analyse van de zuivelketen en de keus voor boter.

[img] PDF
20MB
[img] PDF
3MB
[img] PDF
694kB
Abstract:De industrieel ontwerper, als deelnemer aan de maatschappij en als consument, neemt een discrepantie waar bij de interactie tussen consument en product uit de voedingsindustrie. Dit verslag is een beschrijving van het onderzoek naar deze discrepantie. Er is er gekozen voor een specificatie van het product boter in de Nederlandse zuivelketen. Op basis van een literatuuronderzoek is een onderzoeksdoel en -methode opgesteld. De doelstelling is het onderzoeken van de rol van de industrieel ontwerper bij de product- consumentinteractie. De onderzoeksmethode bestaat uit een analyse van de productontwikkeling en een casus van het keuzegedrag. Deze methodes worden aan elkaar gerelateerd met behulp van een model van de invloed op de productconsumentinteractie. De rol van de industrieel ontwerper wordt aan de hand van de zuivelketen, het historische perspectief en gepercipieerde waardes beschouwd. De gepercipieerde waardes zijn een interpretatie van de interactie. Op basis van deze analyse wordt een opinie, met een ethisch perspectief gepresenteerd over de invloed van de industrieel ontwerper en de aard van de discrepantie. In de casus wordt de invloed van de industrieel ontwerper op het keuzegedrag van de consument onderzocht. Met een keuzemodel, een specifiek product en een persona van de consument wordt het keuzegedrag beschouwd. Daarbij vindt een discussie plaats over hoe de industrieel ontwerper door middel van ontwerpkeuzes invloed kan hebben op het keuzegedrag. Concluderend worden de resultaten van deze bediscussieerd. De discrepantie is te definiëren als een dissonantie tussen de perceptie van de consument en de daadwerkelijke eigenschappen van het product. De oorzaak lijkt het kleiner wordende interactieoppervlak tussen consument en product. Dit is te herleiden tot de industrialisatie van het product boter. Er kan worden geconcludeerd dat de industrieel ontwerper in opdracht van de industrie aan deze dissonantie heeft bijgedragen. Dit verslag biedt onderzoeks- en ontwerprichtingen aan de industrieel ontwerper om deze dissonantie te verminderen. Daarnaast kan dit onderzoek worden gezien als een bewustwording van de invloed van ontwerpkeuzes. Echter zijn de resultaten van dit onderzoek niet eenduidig door het gebruik van modellen en aannames en inperking van het onderzoeksgebied.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/71168
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page