University of Twente Student Theses

Login

Grondwaterproblematiek op landgoed het Bouwhuis

Harmannij, F. (2016) Grondwaterproblematiek op landgoed het Bouwhuis.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het analyseren van grondwaterstromingen is een bekend onderwerp. In dit onderzoek wordt dit gedaan om inzicht krijgen in de situatie op landgoed ‘het Bouwhuis’ in Enschede. Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk aanbevelingen te kunnen doen voor oplossingen die de waterproblemen zullen verminderen. Deze problemen bestaan uit een hoge grondwaterstanden, waarbij er bij hevige neerslag water op het maaiveld komt te liggen. De vraag hierbij is om oplossingen te vinden die, naast het verbeteren van de waterhuishouding, ook de aanblik van het landgoed verbeteren en iets terugbrengen van de voormalige uitstraling. Deze analyse van het grondwater is gedaan door een computermodel te maken met daarin de grondopbouw, oppervlaktewater en de neerslag in de omgeving. Vervolgens is het model gekalibreerd met een aantal proefmetingen die gedaan zijn in het projectgebied. Met het model is vervolgens de invloed van ingrepen in de situatie onderzocht. De grondwaterstanden zijn bekeken voor een neerslagevent dat eens per tien jaar voorkomt. Uit de resultaten van het model kwam naar voren dat de waterproblemen op het terrein in ieder geval gedeeltelijk ontstaan door de grondwaterstand. Ook werd duidelijk dat de problemen tijdens het genoemde event omvangrijk zijn. Van de onderzochte maatregelen hadden vooral het aanleggen van drainage en het verbeteren van watergangen in het gebied een grondwater-verlagend effect. Het verbeteren van de grond zorgde daarentegen nauwelijks voor een grondwaterverlaging. De conclusie is dat vooral het verbeteren van de watergangen een gewenste oplossing is, in acht nemend dat de uitstraling van het terrein een belangrijke factor is. Daarnaast kan drainage worden toegepast afhankelijk van de exacte bouwplannen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71203
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page