University of Twente Student Theses

Login

Haalbaarheidsonderzoek : Toepassing airlit in de vijver

Klein, L.E. (2016) Haalbaarheidsonderzoek : Toepassing airlit in de vijver.

[img] PDF
43MB
Abstract:Het project dat in dit verslag beschreven staat is een onderzoek naar het prestatievermogen van het zogenoemde airlift principe. Dit principe zorgt ervoor dat met behulp van luchtbellenvorming water kan worden verplaatst tegen weinig energie. Er is uitgezocht hoe dit principe geoptimaliseerd kan worden en waar dit zou kunnen worden toegepast in een product voor het bedrijf Velda. In de onderzoeksfase is er gekeken naar de verschillende aspecten die tijdens dit project aan bod zouden komen. Zo is het bedrijf Velda uiteengezet door te kijken naar de markt, Velda’s producten qua werking en vormgeving en is de doelgroep bekeken. Dit om een beeld te krijgen van de branche waarin Velda werkt. Hierna is er onderzocht hoe het filteren van water nu in zijn werk gaat en wat er van die werking gebruikt kon worden in een eventueel product. Daarna is gekeken naar het airlift principe, wat er voor zorgt dat water met behulp van alleen lucht kan worden verplaatst. Er is onderzocht of er nog andere methodes mogelijk waren dan alleen het airlift principe. Hier is ondervonden dat het Venturi effect, wat voor een snelheidsverandering van water zorgt, ook water kan worden verplaatst. Vanuit deze fase kon er gekozen worden wat er getest ging worden en in welke grootte dit moest gebeuren om te kunnen implementeren in een consumentenproduct. In de testfase zijn de testen voor airlift en Venturi pomp uitgedacht qua materialen, opstellingen, methodes, grootte en waarden. Om dit te doen is eerst gekeken welke variabelen van de airlift en de Venturi pomp allemaal aangepast konden worden om zo zorgvuldig mogelijk te testen. Dit is uiteindelijk één grote test geworden die een groot deel van de opdracht in beslag nam. Vanuit de resultaten van deze test is gekeken waar er nog verder geoptimaliseerd kon worden. Hieruit is een conclusie getrokken over het vermogen van de airlift voor in de vijver. Deze fase heeft veel tijd gekost omdat het testen van alle mogelijke methodesNadat er een negatieve aanbeveling is gedaan over het prestatievermogen van de airlift voor een vijverpomp, is er gekeken waar dit principe misschien wel van toepassing kon zijn. Zo is er een ideegeneratie gehouden waarna deze ideeën zijn voorgelegd aan het bedrijf. Velda heeft gevraagd hier twee ideeën als concepten uit te werken om deze daarna weer te bespreken. Velda is erg geïnteresseerd geraakt in het concept van het stofzuiger concept en wilde graag dat dit nog verder zou worden bekeken. Vanwege de geringe tijd die nog over was na de testfase is hieruit door middel van een iteratief ontwerpproces het concept verder bekeken. Deze fase is geëindigd met een aanbeveling zodat dit conceptidee door een mogelijke volgende student of Velda zelf kan worden uitgewerkt. op alle waarden veel werk kostte.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71265
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page