University of Twente Student Theses

Login

Slim parkeren : het optimaal benutten van ruimte en infrastructuur in de Rotterdamse haven door middel van centraal parkeren

Veneberg, J. (2008) Slim parkeren : het optimaal benutten van ruimte en infrastructuur in de Rotterdamse haven door middel van centraal parkeren.

[img] PDF
1MB
Abstract:Vanuit de zogenaamde ”proeftuin” voeren studenten een bachelor of master eindopdracht uit naar mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsprobleem van de Rotterdamse haven. De proeftuin is een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos en het Havenbedrijf Rotterdam N.V.. In dit onderzoek is gekeken naar de haalbaarheid van centraal parkeren in de Rotterdamse haven, om zo de ruimteproductiviteit te bevorderen. De hoofdvraag in dit onderzoek is dan ook: “Kan en hoe kan centraal parkeren in het Rotterdamse havengebied succesvol worden ingevoerd?” Nadat de opzet, uitgangspunten en strategie van het onderzoek bepaald waren, is een beschrijving van de huidige situatie gemaakt. Hier worden gegevens bepaald die van belang zijn om de verschillende vragen te beantwoorden. Het belangrijkste hier is de inventarisatie van de huidige parkeervoorzieningen in het havengebied. Hieruit blijkt namelijk dat er in het havengebied Botlek versnipperde parkeervoorzieningen aanwezig zijn en dan met name op het distributiepark. Dit resulteert in een minder effectief gebruik van de ruimte, terwijl uit een gesprek met het Havenbedrijf bleek dat een aantal bedrijven in dit gebied graag wilde uitbreiden. Daarom wordt het distributiepark Botlek als uitgangspunt genomen. Voor de centrale parkeervoorziening zal een locatie gezocht moeten worden en er moet natransport verzorgd worden. Deze beide aspecten hebben een aantal factoren waaraan mogelijk succes kan worden gemeten. De belangrijkste factoren zijn als criteria meegenomen in het onderzoek dienen als basis voor het locatieonderzoek en de verzorging van natransport. Bij het locatieonderzoek is een aantal potentiële locaties vastgesteld. Deze locaties zijn aan verschillende criteria getoetst, waaronder de hierboven genoemde. Deze toetsing is gedaan door middel van een multicriteria analyse. Hieruit is gebleken dat locatie 2 aan de Clydeweg het meest geschikt is voor centraal parkeren (zie figuur 5.2). Voor het bepalen van het meest geschikte natransport is gebruik gemaakt van de succesfactoren van natransport. Als uitgangspunt waren drie modaliteiten als kanshebber aangewezen, namelijk de fiets, de bus en lopend. Hieruit bleek dat met het gebruiken van alle drie modaliteiten de kans op succes het grootst is, omdat iedere werknemer zijn/haar favoriete natransport kan kiezen en natransport betrouwbaar is door de verschillende mogelijkheden. Wat betreft de kosten is het niet mogelijk de parkeergarage over een periode van veertig jaar kosten neutraal te krijgen. Het plan is om deze reden alleen haalbaar wanneer het beheerd gaat worden door een non-profit organisatie. Omdat het Havenbedrijf een dermate groot belang en invloed heeft in het havengebied, wordt het aanbevolen dat deze partij het beheer op zich neemt. Tot slot wordt aangegeven waarom het voor de werkgever en werknemer interessant is om mee te werken aan dit project. Voor de werkgever is het interessant om mee te werken, omdat hij zijn ruimte efficiënter kan inzetten voor het bedrijf en zo mogelijk de omzet kan verhogen. Voor de werknemers is het voornaamste voordeel dat het voertuig beveiligd kan worden geparkeerd, waar dat nu niet het geval is. De conclusie van deze studie is dan ook dat het succesvol invoeren van centraal parkeren in de Rotterdamse haven zorgt voor een effectiever gebruik van ruimte en voordelen brengt voor de deelnemende bedrijven en haar werknemers. Echter is het door de gebouwde parkeervoorziening financieel gezien geen goede investering. Bovendien zal creëren van draagvlak bij werknemers moeilijk zijn en ook moeten voldoende bedrijven behoefte hebben aan meer ruimte om mee te willen werken aan het project. Dit zal nader moeten worden onderzocht. Verder wordt aanbevolen ook te kijken naar meerdere centrale locaties, zodat werknemers worden afgevangen voordat ze de A15 oprijden. Hierdoor wordt ook het mobiliteitsprobleem aangepakt, dat wat in deze studie vanwege projectomvang onderbelicht is gebleven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71876
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page