University of Twente Student Theses

Login

Bnk

Biemans, B. (2009) Bnk.

[img] PDF
33MB
Abstract:In opdracht van Buromarsille zijn in drie maanden tijd een aantal zitobjecten ontworpen om het rondhangen van jongeren in de buitenruimte te ondersteunen. Dit rapport doet daarvan verslag. Het uiteindelijke ontwerp is voorafgegaan door een uitgebreide onderzoeks- en analysefase. Hierin is als eerste een markt- en veldonderzoek uitgevoerd, het marktonderzoek is uitgevoerd met behulp van internet en brochures, het veldonderzoek is gedaan door zelf met een camera steden in te gaan en met behulp van materiaal dat door vele medestudenten werd toegestuurd. Het is resultaat een categorisering van bestaand zitmeubilair. Deze categorisering maakt een indeling naar locatie, het wel of niet publiekelijk toegankelijk zijn en de constructie. Ten tweede is er een materiaalonderzoek gedaan, met als uitkomst een overzicht van de materialen die nu worden gebruikt in straatmeubilair. Ook is er gekeken wat de potentiële producent, Euroform, momenteel als assortiment heeft en welke materialen en productietechnieken worden gebruikt. Vervolgens zijn de foto‟s, inzichten en ervaringen uit het veldonderzoek gebruikt voor het gebruiksonderzoek, waarin conclusies zijn getrokken met betrekking tot houdingen waarin de doelgroep zit op buitenmeubilair, de zitniveaus en groepsdynamieken en invloeden hiervan op het gebruik van zitobject en het aanwezig zijn in de buitenruimte. Uit dit onderzoek zijn conclusies gekomen met betrekkingen tot afmetingen en hoogtes en de gevolgen hiervan voor het gebruiken van het object door de doelgroep. Als laatste is er in de eerste fase gekeken naar veiligheidsaspecten en de wensen van verkoper en producent. Met de kennis opgedaan in de onderzoeks- en analysefase is vervolgens een programma van eisen opgesteld, dat focust op functie, constructie, vormgeving, materiaal, veiligheid, verkoop en logistiek. Hiermee kon het daadwerkelijk ontwerpen van het zitobject begonnen worden. Vanuit drie inspiratierichtingen is een tussenontwerp gemaakt, dat gepresenteerd is aan de opdrachtgever en de producent. Op- en aanmerkingen op dit tussenontwerp hebben als basis gediend voor een tweede ontwerpfase, waaruit het idee van 3 richtingen is ontstaan. Deze richtingen hebben te maken met de opstelling, vorm en functionaliteit van het object en zijn „lijn‟, „punt‟ en „hoek‟ genoemd. Deze ideeën zijn opnieuw voorgelegd aan de belanghebbenden en hieruit is voortgekomen door te gaan met „lijn‟ en „hoek‟. Hieruit zijn de definitieve ontwerpen ontstaan. Als eerste is er de lijn HEKBNK, drie lange banken met als maximale zithoogtes 45, 70 en 90 centimeter en met eenvoudige, herkenbare vormgeving in stalen profielen. Door de lineaire vorm, focust de HEKBNK op de wereld om het object heen en faciliteert „zien en gezien worden‟. De HEKBNKen kunnen in combinatie worden gebruikt ter vervanging van een hek, dat één van de beste „niet meubilair gerelateerde‟ zitobjecten is gebleken. Als tweede is er de bank HOEKBNK: een grote metalen groepsbank in een u-vorm, met een frame van metalen profielen en zittingen van strekmetaal. Deze bank is gericht op interactie binnen een groep. De u-vorm creëert een duidelijk centrum. De HOEKBNK kan bijvoorbeeld geplaatst worden aan de rand van een plein, omdat het een duidelijke richting heeft en voor- en achterzijde.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/71889
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page