University of Twente Student Theses

Login

Comfortstudie : voor medische draagbare sensorapparaten

Schäffer, L.S. (2010) Comfortstudie : voor medische draagbare sensorapparaten.

[img] PDF
15MB
[img] PDF
1MB
Abstract:In het kader van een bachelor opdracht is vanuit Benchmark Electronics onder zoek gedaan naar hoe medische draagbare sensorapparaten comfor tabeler gemaakt kunnen worden voor de gebruiker. Het doel van de opdracht is concepten ontwerpen voor de continue bloeddruk meter Nex f in van de klant Bmeye. In de analysefase van het project is gekeken naar wat belangrijk is voor het verbeteren van comfor t. Met literatuuronder zoek is comfor t gedef inieerd en ontdekt waar de beleving van (dis)comfor t af hankelijk van is. Er zijn ontwerprichtlijnen, die gericht zijn op comfor t, opges teld voor draagbare medische sensorapparaten. Materiaal eigenschappen, materialen, tex tiel en coatings die als comfor tabel worden er varen, zijn naar voren gekomen. Om te kijken welke draagbare producten er bes taan, is gekeken naar bes taande draagbare producten op verschillende markten en bloeddruk meters die met de Nex f in te vergelijken zijn. Door middel van meelopen en interviews met anes thesis ten zijn de s takeholders, het huidige en de gewens te gebruiksscenario’s van de Nex f in achterhaald. Er zijn scenarioschetsen gemaakt van het gebruik op de medium care en de operatiekamer. Met behulp van een gebruiksonder zoek is naar voren gekomen wat voor discomfor t en gebruiksongemak zorgt bij de huidige Nex f in. Met de resultaten zijn aanbevelingen opges teld waarop de Nex f in verbeterd kan worden om het discomfor t te verminderen. In de ontwerpfase zijn de richtlijnen en aanbevelingen, uit de analyses, gebruikt om ideeën te genereren. Deze ideeën, gericht op het verminderen van discomfor t, gaan verschillende richtingen uit. Uit de ideeën zijn acht concepten naar voren gekomen. Drie van deze concepten zijn behalve op de richtlijnen tevens gebaseerd op de evaluaties door exper ts van de eers te concepten. Binnen het ontwerpproces zijn verschillende evaluaties gedaan. De concepten zijn voorgelegd aan exper ts, mensen die nu met de Nex f in werken of gaan over de aanschaf van medische apparaten voor het ziekenhuis. Hiermee is achterhaald wat de wensen van het ziekenhuispersoneel zijn betreft gebruiksgemak. Met behulp van een toetsing aan richtlijnen is een keuze gemaakt voor drie concepten. Deze drie concepten zijn door gebruikers getes t op comfor t, met behulp van mockups. Uit deze tes t, gericht op gebruik op de medium care, is één concept naar voren gekomen dat het bes t voor medium care is. Tevens is er één concept naar voren gekomen dat waarschijnlijk meer geschikt is tijdens langdurige immobiliteit. De uitkoms ten van dit onder zoek, in de vorm van richtlijnen, kunnen worden gebruikt voor andere medische draagbare sensorapparaten. De uitkoms ten van het gebruiksonder zoek van de mockups kan gebruikt worden voor verdere herontwerp van een concept voor de Nex f in.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/71964
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page