University of Twente Student Theses

Login

Het winnen van energie uit wind met behulp van een piëzo-systeem

Korse, M. (2012) Het winnen van energie uit wind met behulp van een piëzo-systeem.

[img] PDF
4MB
Abstract:Het doel van dit verslag is de ontwerpvraag beantwoorden met betrekking tot het omzetten van windenergie in elektrisch energie door middel van energie harvester gebaseerd op piëzomaterialen. De ontwerpvraag kwam voort uit een eerder onderzoek dat plaats heeft gevonden bij ingenieursbureau Tauw. Deze opdracht is dan ook daar uitgevoerd. De ontwerpvragen die open lagen hebben vooral betrekking op verdere implementatie van de energie harvester. Er is om deze reden gekeken naar de praktische kant van de harvester. Hoe kan de harvester worden toegepast en in wat voor producten of situaties is de harvester een goede optie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gekeken naar de mogelijke energie opbrengst en de daarbij passende toepassingen. Ook alternatieve energiebronnen zijn geëvalueerd en vergeleken, net als concurrerende energie harvesters. De energie harvester heeft een relatief lage energieopbrengst. Maar door de robuustheid en de simpele opzet kan de harvester goed toegepast worden op afgelegen plaatsen waar weinig energie nodig is voor bijvoorbeeld datavergaring, verlichting of signalering. Naast de praktische kant is ook de theoretische kant uitgelicht. Er is vooral met efficiëntie en de duurzaamheid van de harvester rekening gehouden. Met betrekking tot de efficiëntie van de harvester is deze in zijn fysische principes uitgesplitst en uitgelicht. Zo is eerst de achtergrond van deze fysische principes is onderzocht en de theoretische mogelijkheden. Daarna is per onderdeel, (aerodynamisch, mechanisch en elektronisch) gekeken wat praktisch de mogelijke verbeteringen zouden kunnen zijn om de efficiëntie van de harvester te vergroten. Nadat er een aantal voorstellen zijn gedaan om de harvester aan te passen is een deel daarvan experimenteel onderzocht. Om die reden zijn een aantal prototypes gemaakt van de verschillende onderdelen van de harvester. Deze zijn daarna getest in een windtunnel. De resultaten van de experimenten zijn gebruikt om conclusies te kunnen trekken over de toepassingsmogelijkheden van de harvester. Tot slot zijn de resultaten van de theoretisch en praktische kant van de opdracht gebruikt om conclusies te trekken over de toepassing, productie, duurzaamheid en haalbaarheid van een piëzoharvester. Ook zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor een vervolg aan dit onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72116
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page