University of Twente Student Theses

Login

Renovatieprojecten onder de UAV-GC 2005 : het ontwikkelen van een afwegingsmodel voor informatieverstrekking

Spekhorst, W.J.L. (2017) Renovatieprojecten onder de UAV-GC 2005 : het ontwikkelen van een afwegingsmodel voor informatieverstrekking.

[img] PDF
7MB
Abstract:Vele civiele kunstwerken zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw gebouwd. Doordat deze kunstwerken niet meer voldoen aan de huidige gebruikseisen, dienen ze vervangen of gerenoveerd te worden. Hierdoor is de vraag naar renovatie en herstructureringsopgaves de laatste tijd sterk in omvang toegenomen. Renovatieprojecten worden steeds vaker gecontracteerd onder de UAV-GC 2005. De UAV-GC bevat de uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten, wat inhoudt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het zowel het ontwerp als de uitvoering van een project. Het groeiende aantal renovatieprojecten onder de UAV-GC wordt ook waargenomen binnen Witteveen+Bos. Doordat de combinatie van renovatieprojecten en de UAV-GC zich nog in het beginstadium bevindt, treden er problemen op rond informatieverstrekking. Binnen de UAV-GC is een voorwaarde opgenomen waarin staat dat de opdrachtgever informatie moet verstrekken a) wat noodzakelijk is voor het realiseren van het kunstwerk, b) waar de opdrachtgever over beschikt en c) aanbieders deze informatie zelf niet via andere wegen kan verkrijgen (§3 lid 1 UAV-GC). Hieruit blijkt dat vanuit de UAV-GC heel zwart-wit wordt gekeken naar informatieverstrekking, terwijl dit in de praktijk genuanceerder ligt. Bij renovatieprojecten is het vaak niet duidelijk welke informatie verstrekt moet worden omdat niet gekeken wordt welke informatie aanbieders nodig hebben om een verantwoorde aanbieding op te stellen. Dit komt doordat de verstrekte informatie niet tot nauwelijks wordt afgestemd met de opgestelde eisen en de onzekerheden en risico’s binnen het project. Dit leidt ertoe dat bij renovatieprojecten onder de UAV-GC, discussies ontstaan tussen de opdrachtgever en - nemer over de informatie-uitwisseling met het oog op de verantwoordelijkheden en/of risico’s die opdrachtgever en –nemers dragen. Opgemerkt is dat er een verschil is tussen de door de opdrachtgever verstrekte informatie en volgens de opdrachtnemer de benodigde informatie voor het opstellen van een aanbieding. Om de afstemming tussen de verstrekte en benodigde informatie te verbeteren, moet eerst onderzocht worden welke afwegingen ten grondslag liggen aan de informatieverstrekking en wat invloed hiervan is op de informatieverstrekking. Hierbij spelen eveneens de risico’s die ontstaan door de (niet) verstrekte informatie mee. Door de bewustwording van welke informatie verstrekt wordt en tot welke risico’s het ontbreken van relevante informatie voor aanbieders leidt, kan een begin gemaakt worden met het verminderen van het verschil tussen de verstrekte en benodigde informatie. Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd: ‘Het ontwikkelen van een model voor Witteveen+Bos om de afwegingen rond informatieverstrekking inzichtelijk te maken, door aspecten van informatieverstrekking te identificeren en het opstellen van een risicoprofiel ten gevolge van de informatieverstrekking.’
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Construction Management and Engineering MSc (60337)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72466
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page