University of Twente Student Theses

Login

Florerende toekomst en automatisering : Een kwalitatieve studie naar verbeelde technologie-acceptatie

Tegeler, H. (2017) Florerende toekomst en automatisering : Een kwalitatieve studie naar verbeelde technologie-acceptatie.

[img] PDF
392kB
Abstract:Doel. Door dit onderzoek wordt als hoofddoel achterhaald welke gedragsintenties (Behavior intention), verwachte prestaties (performance expectancy) en te leveren inspanningen (effort expectancy) naar voren komen bij persoonlijke verbeeldingen in een florerende toekomst met automatisering. Floreren betekend hierbij een welbevinden in grotere hoogte met optimaal functioneren en zich goed voelen. De onderzoeksvraag is gebaseerd op het UTAUT model (Venkatesh et al., 2003) waarmee technologie-acceptatie onderzocht wordt. In een samenleving waarin technologie in toenemende mate een rol speelt in het dagelijks leven, biedt de in deze studie gekozen toekomstgerichte aanpak de mogelijkheid om via de persoonlijke verbeelding van een florerende toekomst met automatisering meer acceptatie van technologie te stimuleren. Achtergrond. In dit onderzoek dient het UTAUT model (Venkatesh et al., 2003) als basis om technologie-acceptatie te onderzoeken. Het model wordt in dit onderzoek verruimd door twee componenten. Ten eerste door de integratie van verbeelde technologieën (en de acceptatie hiervan) en ten tweede door het opnemen van een verbeelde florerende toekomst. Er is dus niet meer sprake van specifieke nieuwe technologieën die al bestaan, maar sprake van nieuwe technologieën die de deelnemers zich voorstellen om in een florerende toekomst te benutten. Methode. Er werden 7 mensen uitgenodigd deel te nemen aan een focusgroep met betrekking tot een florerende toekomst. Er werd gebruik gemaakt van convenience sampling waarbij de uitgenodigden bekenden, familieleden of vrienden van de onderzoekers waren. Uiteindelijk hebben 6 mensen deelgenomen waaronder twee mannen en vier vrouwen. Elk deelnemer schreef in totaal twee brieven waarbij de eerste ging over een florerende toekomst in het algemeen en de tweede over een florerende toekomst met automatisering. Vervolgens werd de data getranscribeerd en codes ontwikkeld om de data te kunnen analyseren. Hierbij werd gebruik gemaakt van open, axiaal en selectief coderen. Resultaten. De resultaten laten zien dat de gedragsintenties en te leveren inspanningen van de deelnemers vooral betrekking hebben op persoonlijke relaties. De verwachte prestaties hebben zowel betrekking op het optimaliseren en verbeteren van het privéleven als ook de maatschappij. Conclusie. Het is door dit onderzoek naar voren gekomen dat mensen in het algemeen bereid zijn technologie als hulpmiddel te accepteren en te gebruiken, maar wel de interpersoonlijke relaties als belangrijk bevinden en niet bereid zijn deze door technologie te vervangen. In toekomstig onderzoek is aandacht te besteden aan de integratie van alle componenten van het UTAUT model en de samenhang tussen de verschillende componenten om een specifieker beeld van technologie-acceptatie in een verbeelde florerende toekomst te verkrijgen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72603
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page