University of Twente Student Theses

Login

Op weg naar bijna energie neutrale gebouwen

Smit, S. (2017) Op weg naar bijna energie neutrale gebouwen.

[img] PDF
3MB
Abstract:Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de planeet. De uitstoot van broeikasgassen is één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. In 2010 waren gebouwen verantwoordelijk voor 32% van het wereldwijde energiegebruik en 19% van de energie-gerelateerde broeikasgassenuitstoot. Een maatregel om de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen te reduceren is het bevorderen van energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking van energie. De EU heeft besloten dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna energieneutraal moeten zijn. De lidstaten mogen zelf invullen hoe ze de BENG-wetgeving invullen. In Nederland wordt vanaf 1 januari 2021 de EPC-eis voor alle nieuwe gebouwen vervangen door drie nieuwe energieprestatie eisen: • Een maximale energiebehoefte-eis • een maximale primair energiegebruik-eis • een minimaal aandeel aan duurzame energie-eis. Dit onderzoek is een casestudie en er is gekeken naar drie onderwijsgebouwen: het Montessori College, Het Bildt en het Koningsberger gebouw. Allereerst is BENG-wetgeving geanalyseerd en gekeken waar zich energiebesparingsmogelijkheden bevinden. Voor onderwijsgebouwen zijn verwarming en verlichting de grootste posten voor de energiebehoefte. Verlichting, verwarming en ventilatie zijn de grootste posten voor het primair energiegebruik. Vervolgens is er een literatuur- en marktonderzoek uitgevoerd om maatregelen te vinden die de BENG indicatoren positief beïnvloeden. De invloed van deze maatregelen is daarna individueel bepaald en tenslotte zijn de maatregelen gecombineerd in pakketten. Door verschillende pakketten toe te voegen aan het ontwerp van een gebouw, wordt getracht de BENG-eisen te halen. Goede maatregelen om de energiebehoefte te beperken zijn efficiënte warmteterugwinning (90%), hoge luchtdichtheid van het gebouw(0,15 dm3/s.m2), gebalanceerde ventilatie met CO2- sturing met twee of meer zones, een goed geïsoleerde thermische schil (Rc= 10 m2K/W en U waarde = 0,7 W/m2K) en efficiënte verlichting. Lage warmtebehoefte, efficiënte verlichting, betonkernactivering met LTV en HTK en een warmtepomp als warmte-opwekker zijn maatregelen die het primair fossiel energiegebruik kunnen verlagen. PV-panelen op het dakoppervlak, PV panelen op de het geveloppervlak en een warmtepomp met een hoge COP-waarde (COP=5,0) kunnen de hoeveelheid bruto hernieuwbare energie sterk verhogen. PV-panelen spelen een cruciale rol in de methode om aan de BENG-wetgeving te doen. In de cases was het niet mogelijk om te voldoen aan de BENG-eisen voor het primair energiegebruik en het aandeel duurzame energie zonder gebruik te maken van PV-panelen. Tenslotte is het ook mogelijk om de hoeveelheid bruto hernieuwbare energie te verhogen door gebiedsmaatregelen toe te passen. Gebouwen met andere afmetingen, vormen of oriëntatie reageren verschillend op maatregelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74004
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page