University of Twente Student Theses

Login

Een methodiek voor het verduurzamen van bestaande kleine kantoorgebouwen : een casestudy van kantoorgebouw Haafkes te Goor

Evers, T. (2017) Een methodiek voor het verduurzamen van bestaande kleine kantoorgebouwen : een casestudy van kantoorgebouw Haafkes te Goor.

[img] PDF
6MB
Abstract:Klimaatverandering door menselijke invloed is een groot maatschappelijk probleem op mondiale schaal. Vele oorzaken worden hiervoor aangewezen en een ervan is het energiegebruik van gebouwen. Productie, uitputting en gebruik van de energiedragers elektriciteit en gas schaden het milieu. Om milieuvervuiling tegen te gaan, zijn nieuwbouw en renovatiewerk in Nederland en de EU verplicht te voldoen aan steeds hogere standaarden voor duurzaamheidseisen. Echter zijn het de bestaande gebouwen die het meest bijdragen aan milieuvervuiling. Veel bedrijven en huishoudens investeren de laatste decennia om onder andere deze reden in duurzaamheidsmaatregelen. Zo wil ook aannemersbedrijf Haafkes meegaan in deze ontwikkelingen door hun eigen kantoorgebouw te verduurzamen. Het kantoorgebouw bestaat uit oudbouw (1988) en nieuwbouw (2001). Omdat het kantoorgebouw met betrekking tot duurzaamheid niet voldoet aan de wensen van Haafkes, is onderzoek verricht naar het vaststellen van geschikte maatregelen om het kantoorgebouw te verduurzamen, waarbij een onderzoeksmethodiek is ontworpen voor het vaststellen van de meest geschikte maatregelen voor het verduurzamen van kleine kantoorgebouwen. Om de wensen van Haafkes om te zetten in concrete oplossingen, is gebruik gemaakt van een systematische methodiek om tot de meest geschikte maatregelen voor de verduurzaming van een gebouw te komen. Deze methodiek kan worden toegepast op woningbouw en utiliteitsbouw. Om een methodiek te ontwerpen dat speciaal voor kleine kantoorgebouwen kan worden toegepast, wordt het onderzoek naar het kantoorgebouw van Haafkes als casestudy gebruikt. Dit onderzoek bevat een modelgebaseerd en een thermografisch onderzoek. Het thermografisch onderzoek toont warmtelekken in de thermische schil aan. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee problemen: (1) een warmtelek aan de zuidoostzijde van het kantoorgebouw, aan de zijde van het kantoor van Haafkes directeur L. Haafkes en (2) warmtelekken door de gevelpanelen op de verdiepingsvloer van de oudbouw. In de modelgebaseerde aanpak is gebruik gemaakt van een energiesimulatiemodel, waarmee het theoretische energiegebruik, installaties, milieuvervuiling en binnenklimaat zijn berekend; de factoren waarin de term duurzaamheid in dit onderzoek is opgesplitst. Uit een simulatie van het kantoorgebouw onder huidige conditie is gebleken dat het theoretisch elektriciteitsgebruik zeer hoog is: 153 kWh/m2 BVO (95 kWh/m2 BVO wenselijk). Het gasgebruik is echter zeer laag: 4,5 m3/m2 BVO (12 m3/m2 BVO wenselijk). De resultaten tonen aan dat de maximale warmteverlies en de maximale koellast laag zijn: respectievelijk 193 W/m2 en 200 W/m2 BVO (beide 300 W/m2 BVO wenselijk). Door het hoge elektriciteitsgebruik heeft het kantoorgebouw een hoge hoeveelheid milieuvervuiling. De CO2-uitstoot bedraagt ca. 95 kg/m2 BVO (76 kg/m2 BVO wenselijk) en de primaire-energiebehoefte bedraagt ca. 437 kWh/m2 BVO (370 kWh/m2 BVO wenselijk). Het is niet mogelijk gebleken reële resultaten van het huidige binnenklimaat uit het energiesimulatiemodel te verkrijgen. Hierom is deze duurzaamheidsfactor in dit onderzoek vervallen. Meerdere alternatieve maatregelenpakketten zijn doorgerekend op duurzaamheidsimpact en kosten. De acht alternatieven bevatten alle dezelfde maatregelen met betrekking tot elektriciteitsafname om het elektriciteitsgebruik zo veel als mogelijk in te perken. Een toekomstgericht plan om het kantoorgebouw all-electric te maken is onderzocht middels meerdere alternatieve maatregelen. Een ander toekomstgericht plan is de toepassing van hernieuwbare-energieopwekking, waarvan meerdere opties zijn geanalyseerd. Uit calculaties van het energiesimulatiemodel blijkt dat het elektriciteitsgebruik niet voldoende kan worden gereduceerd om aan de normen voor elektriciteitsgebruik te voldoen. Acht alternatieven zijn opgesteld en doorgerekend met betrekking tot duurzaamheid en kosten. Deze twee factoren vormen tevens de twee criteria in een multicriteria-analyse. Hierin zijn zeven subcriteria met betrekking tot duurzaamheid en één subcriterium m.b.t. kosten meegenomen. Zonder beschouwing van de ‘prijs-kwaliteitverhouding’ van de alternatieven blijken drie alternatieven de hoogste kosteneffectiviteit te bezitten. Uit het rangschikken van de alternatieven blijkt alternatief A7 de meest geschikte oplossing voor de verduurzaming van het kantoorgebouw van Haafkes te zijn. Dit maatregelenpakket bevat een gasabsorptiewarmtepomp, na-isolatie van de koudebruggen, LT-convectoren, zonnepanelen, ledverlichting, daglichtregeling van verlichting, klokschakelaars voor kopieerapparaten, stand-by killers en een slimme meter met energieverbruiksmanager. Deze maatregelen zorgen volgens het energiesimulatiemodel voor een elektriciteitsafname van ca. 15% en een gasafname van 83%. De uitvoering van deze maatregelen is ingepland in een uitvoeringsplan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74034
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page